Anti-aging omlazení

anti aging

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Již od dob první civilizace se lidé snaží zvrátit proces stárnutí. Existuje celá řada různých pověstí, mýtů a pohádek o elixíru života, či živé vodě. Ale přitom to, jak rychle budeme stárnout, určujeme především my sami. Jak? To je naše dnešní téma.

Definice stárnutí

Stárnutí je přirozený proces, který spojuje všechny živé organismy. Každá buňka a každý živý organismus má svůj cyklus, během kterého se vyvine, žije a zemře. Vše je ovlivněno genetickými předpoklady a je úzce spojeno s vlivy způsobu života. Ovlivnit genetiku možné není, ale životní styl ovlivnit můžeme. Zastavit projevy stárnutí neumíme, nicméně na to, jak je brzdit, tak návod existuje. Stárnutí se dá definovat tak, že jsou postupně poškozovány jednotlivé části buněk, včetně těch klíčových. Organismus je toto poškození schopen kompenzovat řadou „opravných“ mechanismů, nicméně účinnost těchto oprav s časem klesá, chyby a poškození se hromadí, což vede ke snížení funkce dané tkáně a orgánu. Některé buňky v našem organismu se stále obnovují, jiné s námi žijí celý život, a když odumřou, tak už nejsou nahraditelné.

Stárnutí je zcela přirozený proces, ale my držíme v rukou ty pomyslné otěže a jsme schopni ovlivnit jeho rychlost. Jak, tak to my v Institutu funkční medicíny a výživy víme. A abyste to věděli i vy, tak jsme pro vás připravili, kromě tohoto článku, i nový Anti-anging program o kterém se můžete dozvědět konkrétní informace zde https://ifmv.cz/anti-aging/

Co ovlivňuje rychlost stárnutí

Chemické látky v životním prostředí a v předmětech denní potřeby, v kosmetice, v lécích, rezidua v potravinách a pitné vodě, v ovzduší, akutní i chronický stres, infekční onemocnění, málo spánku, špatný životní styl, nezdravé potraviny, přepálené tuky, nepřiměřeně vysoký příjem cukru, nadváha a obezita. To je stále neúplný výčet toho, co nám pomáhá stárnout rychleji. Pojítkem těchto věcí je to, že na naše tělo a naše buňky působí obrovské množství volných radikálů a vyvolávají oxidační stres, který poškozuje buňky. Jednak se tím zvyšuje riziko vzniku vážných onemocnění, jako jsou například cukrovka nebo rakovina, ale také to přispívá k rychlejší degradaci buněk a jejich struktur bez možnosti některé z nich obnovit.

Vždyť hlavními příčinami úmrtí ve vyspělých zemích jsou nemoci jako již zmíněná rakovina, kardiovaskulární potíže či neurodegenerativní onemocnění, které úzce souvisejí se zdravím buněk.

Jako nejčastější projev stárnutí jsou ve společnosti zažité vrásky a prošedivělé vlasy. Ale přitom je toho více, člověk ztrácí energii a vytrvalost, fyzická kondice klesá a organismus je náchylnější k celé řadě nemocí. To všechno je důsledek toho, že buňky stárnou, ztrácí výkonost a to se projeví i na celku – lidském těle. V reklamách se denně setkáváme s nabídkou kosmetiky, která „zaručeně“ oddálí stárnutí kůže, různé její složky vrátí buňkám jejich elasticitu a podobně. Na klinikách plastické chirurgie také nabízejí široké spektrum úkonů, díky kterým je možné „zmást čas“. Ať už to je odstranění převislé kůže, napnutí kůže, injekce botoxu a další. Nicméně je to řešení, které je viditelné pouze zvenčí. Uvnitř přitom tělo může stárnout rychleji, protože mu budou špatně fungovat a odumírat buňky. Je opravdu nutné vnímat tělo jako celek.

Určitě už jste slyšeli o mitochondriích. Jde o organely uvnitř buněk, které se dají považovat za takové malé továrny na energii, protože produkují ATP (adenosintrifosfát), což je energie využitelná pro buňky a tím pak pro celý organismus. Díky ATP dýcháme, hýbeme se, myslíme a můžeme žít. Mitochondrie jsou ale velmi citlivé na poškození a to zejména volnými radikály. Pokud slábne výkon mitochondrií, slábnou i buňky a s nimi celé tělo.

Musíme tedy začít u mitochondrií…

Základem je nechat mitochondrie správně pracovat. Musí se jim dostat dobré a čisté „palivo“. Toto palivo jsou sacharidy a mastné kyseliny. Pokud je nevhodně složený jídelníček, který navíc obsahuje široké spektrum chemických látek, jak aditiv, tak kontaminantů, dochází v organismu k biochemickým reakcím, jež zapříčiní to, že mitochondrie přestávají správně fungovat a začínají odumírat. Samozřejmě celou tu dobu jsou mitochondrie vystaveny také i volným radikálům a oxidativnímu stresu, což jen umocňuje rychlost jejich poškozování.

V posledních letech vědecké výzkumy prokazují, že velmi pozitivní vliv na zdraví a funkci mitochondrií mají různé typy nízkosacharidových diet. Je to hlavně z důvodu, že pokud spalují mitochondrie cukr, tak při těchto procesech vzniká více volných radikálů, než když jsou jejich palivem mastné kyseliny. Samozřejmě nedílnou součástí těchto diet jsou „opravdové“ potraviny, jako zelenina, maso a člověk omezí konzumaci polotovarů, které bývají nejčastěji zdrojem „chemických koktejlů“ ve formě různých aditiv.

Kromě toho můžeme pomoci mitochondriím i jinak. Zhruba před 30 lety vědci zjistili, že intenzivní světlo z diod emitujících červené světlo podporuje růst a fotosyntézu rostlinných buněk. Původně šlo o objev, který měl studovat potenciál využití červeného světla pro kosmonauty během dlouhých cest do vesmíru, nicméně později se vědci začali věnovat i jeho aplikaci na živočišných buňkách a v medicíně. Princip působení červeného světla je takový, že v buňkách dochází k biochemickým reakcím, které stimulují mitochondrie. Červené světlo v podstatě zefektivňuje práci mitochondrií, které tak mohou produkovat více ATP, jež mohou buňky využít pro svou obnovu a „opravu“ případných poškození. Jde o unikátní metodu, kdy se využívá červeného světla o nízké vlnové délce a schopnosti proniknout až 5 cm pod kůži. Toto světelné záření nezpůsobuje žádné poškození pokožky a neobsahuje potencionálně škodlivé UV záření. Nezaměňujte si ho prosím s blízkým infračerveným světlem (near infrared, NIR), které má vyšší vlnovou délku a také jiné vlastnosti. Terapie červeným světlem zlepšuje například regeneraci kůže, pomáhá kožním buňkám udržet kolagen a pomáhá ulevovat od chronické i akutní bolesti.

Anti-anging na IFMV

Náš Anti-aging program je ucelený koncept postupů a procedur, které mají za cíl zpomalit stárnutí buněk. Jak kožních buněk, tak i těch uvnitř organismu. Jde o to dát všem buňkám to nejlepší, co je v našich možnostech a podpořit tak jejich regeneraci a udržet je co nejdéle v dobrém stavu. Na naší klinice zahrnuje tento program i terapii červeným světlem a také na vás čeká specializovaná anti-aging diagnostika a manuální omlazení obličeje.

Pokud vás náš nový Anti-aging program zaujal, rádi vás uvidíme v našem Institutu funkční medicíny a výživy. Bližší informace a kontakt, kde se objednat naleznete zde http://ifmv.cz/anti-aging/

Literární přehled:

  1. MARTIGNAGO, Cintia Cristina Santi, Carla Roberta TIM, Lívia ASSIS, Viviane Ribeiro DA SILVA, Estefany Camila Bonfim Dos SANTOS, Fabiana Nascimento VIEIRA, Nivaldo Antonio PARIZOTTO a Richard Eloin LIEBANO. Effects of red and near-infrared LED light therapy on full-thickness skin graft in rats. Lasers in Medical Science[online]. 2020, 35(1), 157-164. ISSN 0268-8921. DOI: 10.1007/s10103-019-02812-6 [PubMed] [GoogleScholar]
  2. PARK, In-Su, Phil-Sang CHUNG a Jin Chul AHN. Adipose-derived stromal cell cluster with light therapy enhance angiogenesis and skin wound healing in mice. Biochemical and Biophysical Research Communications[online]. 2015, 462(3), 171-177. ISSN 0006291X. DOI:10.1016/j.bbrc.2015.04.059 [PubMed] [GoogleScholar]
  3. SERGIY A. GULYAR a ZYNAIDA A. TAMAROVA. Innovative Light Therapy: 4. Influence of Polarization and Wavelength Range of Light on the Effectiveness of Its Pain Relief Action. Journal of US-China Medical Science. 2021, 18(1). ISSN 15486648. DOI: 10.17265/1548-6648/2021.01.001 [GoogleScholar]
  4. DE MAGALHÃES, João Pedro, Michael STEVENS a Daniel THORNTON. The Business of Anti-Aging Science. Trends in Biotechnology[online]. 2017, 35(11), 1062-1073. ISSN 01677799. DOI: 10.1016/j.tibtech.2017.07.004 [PubMed] [GoogleScholar]
  5. COBB, Cynthia a Jacquelyn CAFASSO. Red Light Therapy Benefits. Healthline[online]. 5.5.2020 [cit. 2023-02-09]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/red-light-therapy
  6. QU, Changbo, Jaap KEIJER, Merel J.W. ADJOBO-HERMANS, Melissa VAN DE WAL, Tom SCHIRRIS, Clara VAN KARNEBEEK, Yihang PAN a Werner J.H. KOOPMAN. The ketogenic diet as a therapeutic intervention strategy in mitochondrial disease. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology[online]. 2021, 138. ISSN 13572725. DOI: 1016/j.biocel.2021.106050 [PubMed] [GoogleScholar]