Šungit a jeho vliv na kvalitu vody

sungit

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Šungit – legendy a fakta. Kámen, kterému se málem vyhnuly dějiny.

Naši dávní předkové přisuzovali kamenům zázračnou sílu. Věřili, že je ochrání od zlých duchů a přinesou štěstí a obranyschopná těla. Předkové se různými, zejména vzácnými, kameny přirozeně obklopovali a jak by také ne. Silné tělo bylo nutné pro přežití. Nejinak je tomu dnes. Kdo chce šťastně žít, zdravé tělo nutně potřebuje.

Ezo „vědy“ a zdravý rozum

Moderní medicína představu o účincích kamenů odmítá a proto litoterapii (z řeckého Litos – kámen) zařadila do oblasti okultních a ezoterických “věd“.

V dějinách je nemálo příkladů, kdy se lidé, mnohdy ze zoufalství nebo nutnosti, obraceli k zapomenutým metodám, které se zdály být nesmyslné, někdy až šílené a naivní. Některé z těchto metod byly skutečně za hranou a postiženému nikterak nepomohly, některé se však ukázaly jako efektivní. Jak je tomu se šungitem?

Kámen, jemuž se vyhnuly dějiny

Pojďme se blíže podívat na kámen šungit, tedy na jednu z metod litoterapie.

Šungit je kámen, jemuž se dějiny vyhnuly nejspíš proto, že se vyskytuje v severních krajích na hranici severního polárního kruhu v ruské Karélii. Jedná se údajně o jediné naleziště šungitu, které se rozkládá na 10 000m2. Karélie je oblast u Finska - malebná krajina lesů, jezer a spousty řek, potoků a potůčků s velmi pěkným a zdravým prostředím. V Karélii se také nachází druhé největší jezero Evropy – Oněžské jezero. A právě z tohoto přírodního prostředí pochází šungit, pojmenovaný podle Karelské vesnice Šuňga, na břehu Oněžského jezera v severozápadním Rusku.

Šungit je specifická hornina obsahující uhlík, křemík a skoro celou periodickou tabulku chemických prvků. Obsahuje mj.negrafitizovaný, nekrystalický uhlík v neobvyklé formě, tzv. fullerenů (viz. dále).

Za objev a studium vlastností fullerenů byla v roce 1996 udělena Nobelova cena za chemii Robertu F. Curlovi a Richardu E. Smalleymu a Haroldu W. Krotoovi. 

Legenda o „čertovském“ kameni chránícím před žaludečním onemocněním 

Objevení a využití šungitu je spojeno se jménem ruského cara Petra Velikého. Na jeho rozkaz byly prováděny carskými mediky první výzkumy šungitu a šungitových minerálních vod. 

Legenda praví že v bitvě u Poltavy v horkém létě r. 1709 se všechny vodní zdroje staly nebezpečnými pro lidi. Ve švédské armádě, včetně švédského krále, se objevil hromadný výskyt žaludečních onemocnění. V ruské armádě se ale tyto potíže prakticky nevyskytovaly. Na osobní rozkaz cara byly používány kousky černého „čertovského kamene“ – šungitu pro dezinfekci takové vody. 

Jak to bylo doopravdy, nevíme. Faktem ale je, že na carský rozkaz byly přímo u zdroje šungitových vod postaveny první ruské lázně „Marciální vody“, kde se opakovaně léčil i sám car Petr Veliký se svojí rodinou. Po jeho smrti ovšem lázně přišly do úpadku a šungit byl zapomenut. 

Současnost: filtr na vodu a výzkum 

V současné době se šungit opět hřeje na výsluní. Šungitu se chopil průmysl a vyrábí z něj filtry na vodu a další peparáty. 

Největší prostředky jsou v současnosti vynakládány na výzkum fullerenů jako nové perspektivě pro lékařství, techniku a nanoinženýrství. 

Fulleren je téměř čistý nekrystalický uhlík vzniklý pravděpodobně z mikroskopických řas. 

V přírodě fullereny byly poprvé objevené právě v šungitu. Byly také nalezené ještě na několika místech na Zemi (v místech pádu meteoritů nebo asteroidů). Toto dalo popud ke vzniku a vývoji naprosto nových odvětví vědy a technologií. 

Předpokládá se, že za celou řadou účinků šungit vděčí právě fullerenům v něm obsaženým. Zejména v lékařství se nyní zkoumají jeho účinky na tělo. 

Šungit má schopnost očišťovat vodu od téměř všech organických a neorganických znečištění včetně pesticidů,kovů, chloru atd. Uhlík ve formě fullerenů je přirozeně mnohem aktivnější než jiné modifikace uhlíku. Proto má šungit velmi vysoké sorpční a katalytické schopnosti. Výzkumy prokázaly že na jeho povrchu se katalyticky rozkládá nebo se absorbuje většina jedovatých a nepříznivých látek obsažených ve vodě. 

Zkoumány jsou také baktericidní vlastnosti šungitu. Je dokázaná jeho efektivita v bojí proti široké škále bakterií a vírů. Procento jejích vyhubení ve vodě činí 85-98% oproti prvopočátečnímu stavu. 

Použité zdroje: Šungit – kámen života – ochrana, léčení, detoxikace – legendy, fakta, informace. Regina Martino. 

Fullereny - https://cs.wikipedia.org/wiki/Fullereny 

Šungit - https://cs.wikipedia.org/wiki/Šungit