Sebeláska jako vyšší forma lásky

Sebelaska

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Polovina února je téměř po celém světě zasvěcena lásce, neboť svátek slaví patron všech zamilovaných sv. Valentýn. Co kdybychom se ale věnovali lásce celoročně? Ideálně pak sebelásce?

Vnímat své tělo, dopřávat mu, co potřebuje a především to, co mu neškodí by měl být životní úkol každého z nás. V tomto článku se tedy budeme věnovat detoxikaci, která je pro naše tělo důležitá. Nejen v únoru, ale celoročně.

Je jen na nás, zda si osvojíme setrvalý detoxikační životní styl, včetně každodenního odkyselování (což jde ruku v ruce s bezmasým stravováním). Abychom tak mohli učinit, musíme nejen pochopit, jak funguje překyselení organismu, ale musíme být také velmi trpěliví, neboť proces detoxikace nejde ze dne na den. Je to běh na dlouhou trať.

Poškození organismu
Jak může být vůbec náš organismus poškozen? Nejčastější jsou tři příčiny. Jedním z nich je právě překyselování organismu, tedy postupné chronické rozleptávání tkání, které je způsobeno nedostatkem zásadotvorných minerálů v kombinaci s přebytkem kyselých produktů metabolismu. Dalším důvodem je usazování všemožných intoxikací. A to především těch, které vznikají v souvislosti s konzumací masa. Zde se nabízí otázka, zda je člověk opravdu všežravcem, jak nám společnost neustále předkládá. Třetí příčinou je pak nedostatečné dýchání.
Odkyselení organismu můžeme pomoci tím, že se vyhneme výše uvedenému a také tělu doplníme nedostatečné zásadotvorné makrominerály, a to formou potravinových doplňků. Jedná se především o vápník, draslík a hořčík, které bychom na rozdíl od stopových prvků přijímat v potravě denně. Každý den jich totiž tělo spotřebuje mnohem více, než jsme mu schopni vyváženou stravou poskytnout.
Vědomé dýchání

Že dýcháme nejen nosem či ústy, ale také pokožkou těla, je známá věc. Dýcháme ale správně? A jak nám může správné dýchání pomoci s detoxikací organismu? Obecně platí, že čím více kyslíku, tím více dokáže tělo bojovat s intoxikací. Kyslík umožňuje doslova spalovat tělu nepřátelské látky, a to včetně kyselých zplodin našeho metabolismu. Jediné, s čím si poradit neumí, jsou toxické puriny pocházející z konzumace masa. Na ty je i kyslík krátký. Tělu ale pomůžeme tím, že bílkoviny z masa nahradíme těmi z tvarohů a sýrů.

Ale pozor, špatné dýchání může naše tělo i poškodit, nehledě na zdravé stravování. Řada kyselých a toxických látek totiž vzniká jako důsledek chronického nedostatku kyslíku. Abyste si to dokázali lépe představit, stačí si vybavit kamna. Čím lepší mají přívod vzduchu, tím lépe spálí vše, co do nich přijde a méně se zanáší. Kamna sice mourem a dehtem, naše tělo ale toxickými kyselými metabolity trávení, z nichž některé by vůbec nemusely vzniknou, pokud bychom si osvojili tzv. vědomé dýchání.

Už v roce 1924 bylo nositelem Nobelovy ceny dr. Otto Wartburgem dokázáno, že nedostatečným dýcháním vzniklé překyselení organismu zvyšuje riziko rakoviny. Po nějakou dobu se o tomto zjištění nemluvilo, ale platí, že rakovina není nic jiného než obranný mechanismus buněk, které reagují na kyselé prostředí a nedostatek kyslíku. Zdravé buňky totiž žijí v zásaditém prostředí bohatém na kyslík, který jim umožňuje správně fungovat. Ano, takto jednoduchá je prevence rakoviny.

Už naši předci věděli, že základem je být v klidu a zhluboka dýchat. Kromě všech benefitů uvedených výše s sebou taková praxe může přinést také dlouhověkost. Měli bychom se naučit dýchat co nejčastěji na doraz při zpevnění břicha, kde zvýšený nitrobřišní tlak přináší mnoho zdravotních benefitů. Střídání maximálního nádechu a výdechu zlepšuje odsávání žilní krve z celé dolní poloviny těla, čímž usnadňuje její návrat k srdci (to má sice výkon ve výtlaku, nicméně sací tlak je nevelký). Popsané dýchaní téměř na dotaz snižuje hromadění žilní krve v orgánech pánevního dna (ovlivňuje tedy prostatu, dělohu, hemoroidy), v žilách dolních končetin i v orgánech břišní dutiny (hlavně ve střevech a játrech).

Jakmile tento způsob dýchání ovládneme, můžeme zvýšit náročnost. Čiňme tak ale pouze při dostatečné kyslíkové rezervě. Na konci výdechu (před dalším nádechem) je dobré se zaměřit na vtažení břicha. Jedná se o tzv. uddijána bandha cvičení. Tato praxe vychází z jógy a pomáhá zlepšit funkci oběhové soustavy a tím celého zdravotního stavu. Ženám navíc může pozitivně ovlivnit patologickou polohu orgánů v oblasti pánevního dna, mužům pro změnu může pomoci s prostatou. Vědomé dýchání však nelze izolovat od ostatního vnímání, je potřeba se cíleně zaměřit na situaci tady a teď a při tom dýchat na doraz.

Nejen tělo
Detoxikace je proces, který není spojen jen s tělem, ale je třeba na něm pracovat i na mentální úrovni. Zbavit se většiny rušivých prvků nebo se s nimi alespoň naučit se vypořádat. Nejlepších změn je samozřejmě možné dosáhnout v případě, že na sobě začneme pracovat komplexně. Tedy nejen dopřávat tělu pravidelný pohyb, cvičení a aktivitu a vhodnou stravu, ale také pokud se pokusíme přeprogramovat svou psychiku. Zkrátka snažit se a neustále trénovat to, abychom měli nad životem větší a duchovnější nadhled.