Příčiny duševní únavy z pohledu TCM a cesta k nápravě

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Klíčem ke zdraví je důraz na rovnováhu! A to rovnováhu mezi cvičením a odpočinkem, rovnováhu ve stravování, sexu, počasí. Dlouhodobá nerovnováha může pak způsobovat nemoci. Nadměrné cvičení či naopak nedostatečné cvičení, příliš práce či žádná práce, nevyrovnaný citový život, extrémní klimatické podmínky – to vše může být příčinou nemocí. Tyto nerovnováhy jsou pro každého relativní. Co je pro jednoho nadměrné, může být pro druhého nedostatečné – vždy to závisí na tělesné konstituci, která je individuální. Určení příčiny nemoci je důležité z toho důvodu, že můžeme pacientovi poradit, jak zabránit, minimalizovat či předejít nemoci. Přítomnost samotné nerovnováhy není příčinou nemoci, ale pouze vyjádřením příčiny nemoci.

Kupř. Člověk, trpící řídkou stolicí, únavou, nechutenstvím, což odpovídá nedostatečnosti QI sleziny, je pouhým vyjádřením přítomné nerovnováhy. Tato nerovnováha může být způsobena stravovacími návyky, životním stylem, cvičením apod.

Vnitřní příčiny nerovnováhy organizmu

Emoce jsou vnitřní příčinou nemocí. Čínská medicína vidí emoce jako neoddělitelnou součást lidského těla, neboť tělo a mysl jedno jest. Kupř. strach a úzkost, které působí na člověka dlouhodobě, oslabí ledviny. Naopak, oslabené ledviny v důsledku častých porodů brzy po sobě vyvolají stav strachu a úzkosti. Toto je důležité umět v praxi rozlišovat a dle toho i poradit.

Pět hlavních emocí odpovídá za nemoci:

 • zlost
 • radost
 • smutek
 • zádumčivost
 • strach

K nim ještě patří šok a obava. Šok napadá srdce (bušení srdce, nespavost, krátký dech) a ledviny (noční pocení, suchá ústa, závratě či pískání v uších).

Všechny emoce, pokud působí delší dobu, se přemění na oheň. Většina emocí totiž způsobuje stagnaci QI, která se po čase přemění na oheň. Proto nalézáme u takových pacientů známky horka a to v játrech, srdci, plicích či ledvinách (zde se jedná o prázdné horko). Jazyk je pak červený či tmavě červený a suchý, eventuálně s červenou a oteklou špičkou jazyka.

 • Zlost
  Patří sem i neklid, potlačovaný vztek, podrážděnost, frustrace, zuřivost, vášeň, rozohněnost, zaujatost či znechucení. Všechny tyto emoce, pokud působí delší dobu, napadají játra, kde způsobují stagnaci jaterní QI nebo krve, vzestup jaterního YANG či vznik jaterního ohně. Toto jsou tři nejčastější jaterní poruchy, vzniklé emocemi. Zlost (a všechny ostatní uvedené emoce) způsobuje vzestup QI a tedy i následující symptomy, týkající se hlavy a krku jako jsou bolesti hlavy (které jsou nejčastějším symptomem), závratě, pískání v uších, červené skvrny na krku, červený obličej, žízeň, hořko v ústech a červený jazyk.
 • Radost
  Patří sem nejen nadměrná radost, ale i nadměrné vzrušení (při sportu či fandění), trvalá duševní stimulace léky, euforie apod. Toto vše vede k nadměrné stimulaci srdce a po delší době i ke vzniku srdečního ohně či prázdného horka v srdci (závisí od tělesné kondice).
 • Smutek
  Smutek oslabuje QI plic a vede k její nedostatečnosti, což se projevuje jako únava, deprese, plačtivost, krátký dech, někdy i ztrátou menses (slabá plicní QI vede k nedostatečnosti krve a tím i k zástavě menses).
 • Zádumčivost, obava
  Zádumčivost znamená nadměrné přemítání, myšlení či studování. Toto vše oslabuje slezinu, což se projevuje únavou, měkkou stolicí a nechutenstvím. Velmi časté v dnešní době obzvláště u studentů a duševně pracujících lidí, obzvláště, když mají nepravidelné stravování či spěchají u jídla nebo se baví u jídla o práci.
  Obavy pak oslabují slezinu a blokují plíce. Tato emoce je mimořádně častá v naší společnosti, neboť lidé mají plnou hlavu starostí o finance, zaměstnání, rodinu. Důsledkem oslabené QI sleziny a zablokované QI plic pak je strach, krátký dech a ztuhnutí šíje a ramen.
 • Strach
  Strach oslabuje QI ledvin a táhne QI směrem dolů. U dětí se projevuje nočním pomočováním, které je často způsobené strachem nebo pocitem nejistoty, pramenící z rodinné situace.
  U dospělých pak strach a chronická úzkost často oslabují YIN ledvin a dává tak možnost vzniku prázdného horka v srdci, což se projevuje pocitem horka v obličeji, nočním pocením, bušením srdce a suchými ústy a hrdlem.

Jak získat zpět chuť a sílu k objevování krásy každého nového jitra:

V tradiční čínské medicíně se do popředí terapeutického zájmu dostaly čínské houby. Jednou z nich je houba Ganoderma Lucidum, nebo-li Královská houba Ganoderma Lucidum. Tato houba je považována za klenot mezi bylinami. Její účinky jsou známy již po staletí a užívání této houby bylo výsadou panovníků ve staré Číně. Napomáhá harmonizovat organismus na úrovni duševní, tělesné, duchovní a imunologické

Účinek z pohledu TCM:

 • posiluje Qi sleziny
 • posiluje krev v srdci a zklidňuje ducha
 • rozpouští hleny, vlhko


Charakteristika:

 • podpora imunity, stavy při chronickém únavovém syndromu, EB viróza, roztroušená skleróza, vitiligo atd.
 • prevence stárnutí, aktivně odbourává volné radikály
 • hepatitis B
 • antimikrobiální účinky na zlatého stafylokoka.