Potenciálně škodlivé ingredience

cm dym

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Přehled některých potenciálně škodlivých látek s jejich krátkým popisem a charakteristikou.

Alkohol
Bezbarvá, prchavá, hořlavá kapalina vyráběná fermentací droždí a uhlovodanů. Alkohol se často používá jako rozpouštědlo a lze se s ním rovněž setkat v nápojích i v medicíně. Alkohol jako přísada do potravinových výrobků může způsobit, že tělesné tkáně jsou náchylnější na karcinogeny. Bylo prokázáno, že ústní vody s obsahem alkoholu 25% nebo více mají co do činění s rakovinou ústní dutiny, jazyka a jícnu.

Hliník
Kovový prvek často používaný při výrobě součástí letadel, protetických pomůcek a jako ingredience antiperspirantů, antacidů a dezinfekčních látek. Hliník je spojován s Alzheimerovou chorobou a poškozováním CNS.

Kolagen
Nerozpustný vláknitý protein příliš velký, aby pronikl do pokožky. Kolagen obsažený ve většině přípravků pro péči o pleť je odvozen od zvířecích kůží a rozmělněných kuřecích nohou. Tato přísada vytváří na pleti vrstvu, která může pokožku dusit, brání ji dýchat.

Elastin o vysoké relativní molekulové hmotnosti
Protein podobný kolagenu, který je hlavním komponentem elastických vláken. Elastin je rovněž odvozen od živočišných zdrojů. Jeho účinek po nanesení na pokožku je podobný účinkům kolagenu.

Fluorované uhlovodíky
Bezbarvý, nehořlavý plyn nebo kapalina; může vyvolat lehké podráždění horních cest dýchacích. Fluorované uhlovodíky jsou běžně užívány jako hnací látka v lacích na vlasy.

Formaldehyd
Toxický bezbarvý plyn, je dráždivý a jedná se o karcinogen. V kombinaci s vodou se formaldehyd používá jako dezinfekční prostředek, fixatér nebo konzervační prostředek. Formaldehyd je obsažen v mnoha kosmetických výrobcích a konvenčních systémech péče o nehty.

Lanolin
Tukovitá látka extrahovaná z vlny, která se často objevuje v kosmetických výrobcích a pleťových vodách. Lanolin je běžný kožní senzibilizátor, který může vyvolat alergické reakce jako jsou různé kožní vyrážky, ekzémy.

Technická vazelína (petronatum)
Mazadlo na bázi ropy, které se průmyslově používá jako komponent dalších mazadel. Technická vazelína má stejné potenciálně škodlivé vlastnosti jako ropný olej.

Propylenglykol
Kosmetická forma ropného oleje obsažená v brzdové a hydraulické kapalině vozidel a průmyslová příprava nemrznoucích směsí. Ve výrobcích pro péči o pleť a vlasy propylenglykol působí jako zvlhčovadlo, což je látka , která udržuje vlhkost v pokožce nebo kosmetických výrobcích tak, že brání úniku vlhkosti nebo vody. Material Safety Data Sheets (MSDS) upozorňuje spotřebitele, aby zabránili styku pokožky s propylenglykolem, neboť toto silné dráždidlo pokožky může způsobit abnormální jevy na játrech a poškodit ledviny.

Talek (mastek)
Měkký, šedozelený minerál používaný v některých výrobcích osobní hygieny a kosmetice. Vdechování talku může být škodlivé, protože tato substance je uznána za potencionální karcinogen.

Alfa hydroxy kyselina (AHA)
Organická kyselina vyráběná anaerobním metabolismem. Výrobky pro péči o pleť s obsahem AHA exfoliantů nejen poškozují pleťové buňky, ale i ochrannou bariéru pokožky. Jejich používáním může dojít ke dlouhodobému poškození pleti.

Živočišný tuk (lůj)
Druh zvířecí tkáně tvořené tukovými tuhými nebo polotuhými částečkami – ve vodě nerozpustnými estery glycerolu s mastnými kyselinami. Živočišné tuky a louh jsou hlavní přísady v kostkách mýdla; čistící a emulgační prostředek, který může fungovat jako živná půda pro bakterie a plísně.

Bentonit
Porézní suchá hlína, která nabývá mnohonásobně na svém objemu, když do sebe vsakuje vodu. Bentonit, běžně se vyskytující v kosmetických základech, může ucpat póry a dusit pokožku.

Dioxiny
Potencionálně karcinogenní vedlejší produkt při procesu bělení papíru v papírnách. Kontejnery, které byly jednou dioxinem ošetřeny, někdy dioxiny přenášejí do samotného produktu.

Glycerin
Sirupovitá kapalina chemicky vyráběná zmýdelněním tuků. Glycerin se používá jako rozpouštědlo a změkčovadlo. Nedosahuje-li vlhkost vzduchu 65%, odsává glycerin vlhkost z hlubších vrstev pokožky a odvádí ji na povrch, což má za následek vysušování pleti zevnitř a její předčasné stárnutí.

Kaolin
Jemná bílá hlína používaná pro výrobu porcelánu. Stejně jako bentonit, i kaolin dusí a oslabuje pokožku.

Louh
Vysoce koncentrovaný vodný roztok hydroxidu sodíku nebo hydroxidu draslíku. Louh se slučuje s živočišnými tuky, aby vytvořil kostky mýdla; to může narušovat a vysušovat pokožku.

Ropný olej
Derivát surové ropy, který se používá průmyslově jako řezná kapalina a mazadlo. Ropný olej vytváří na pokožce olejovitý film a zadržuje uvnitř vlhkost, toxiny a odpadní látky a brání normálnímu dýchání pleti a látkové výměně.

Natrium-lauryl-sulfat (SLS)
Silný detergent (čistící, prací prostředky) a smáčedlo používané do čistících prostředků na podlahy autodílen, odmašťovačů motorů a auto čistících prostředků. SLS je látka ve vědeckých kruzích důvěrně známá jako běžné dráždidlo pokožky. Rychle se vstřebává a zadržuje v očích, mozku, srdci a játrech, což může vyústit v nebezpečné dlouhodobé následky. SLS může zpomalovat proces hojení, způsobit oční zákal u dospělých a může bránit náležitému vývoji zraku u dětí.

Natrium-lauret-sulfat (SLES)
SLES je forma alkoholu (ethoxylatovaný) SLS. Je o něco méně dráždivý než SLS, ale může způsobit větší vysušování. Jak SLS, tak SLES může vést k potencionálně karcinogennímu formování dusičnanů a dioxinů v šamponech a čistících vodách při reakci s jinými složkami. Značné množství dusičnanů může takto vstoupit do oběhového systému již z pouhého jediného použití šamponu.