Očista ledvin začíná u jater a sleziny

cm ledviny2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ledviny jsou nepostradatelný a inteligentní filtrační orgán. Filtrují krev, aby se z ní odstranily látky, které tam nemají své místo, které jsou přebytečné a můžeme je nazvat „odpadní“. Ledviny vrací do krve zpět to, co tam patří. A proto jsou tak důležité.

Detoxikace ledvin

Jejich pravidelná a cílená detoxikace je pro naše zdraví velice prospěšná. Zatížené ledviny a potažmo celý jejich orgánový okruh s sebou přináší riziko mnohých potíží, a to nejen urologických, ale také například kardiovaskulárních. Emocí, která symbolizuje ledvinový okruh a která rovněž podporuje šíření patologické energie organismem, je úzkost.

Chceme-li však detoxikovat ledviny, měli bychom se primárně zaměřit na docela jiné orgány, a těmi jsou játra a slezina. Proč, to si hned vysvětlíme. Problém (tedy toxická zátěž) se může nacházet v epiteliální vrstvě (ta má filtrační schopnosti a také schopnosti endokrinní, to znamená, že produkuje důležité hormony), ale také ve vrstvě vazivové. Budeme-li na ledviny nahlížet takto, pak bychom také měli vědět, že:

 • Epitel patří pod nadvládu sleziny (jejíž patologickou emocí je starost).
 • Vazivo patří pod nadvládu jater (jejichž patologickou emocí je pocit ohrožení a také hněv).
 • Obě tyto emoce patří k základním lidským emocím a v dnešním uspěchaném světě je prakticky nemožné je občas necítit.

Detoxikace ledvin (poruchy ledvin, mikrobiální ložiska, působení toxinů a další škodlivé procesy) tedy obvykle znamená zaměřit se primárně právě na játra a slezinu. Protože pokud tyto dva orgány nezvládají svou zátěž, produkují škodlivou energii a vysílají škodlivé emoce – často právě do ledvin.

Při detoxikaci ledvin bychom tedy neměli opomíjet:

 • močový a pohlavní systém (UrinoDren)
 • jaterní okruh (LiverDren)
 • slezinný okruh (VelienDren)
 • emoce a psychiku (Emoce, Streson, EviDren, PEESDren)
 • úzkost (Anxinex)
 • části mozku, v nichž sídlí paměť emocí (Cranium)

Detoxikaci ledvin můžete podpořit zejména těmito bylinkami:

 • zlatobýl, jalovec, petržel, stračka révolistá
 • bříza, libeček, lichořeřišnice, jahodník
 • klikva, kopřiva, lopuch, šípek

Detoxikace ledvin je velice důležitá. Jejich toxická zátěž se může projevit celou řadou nepříjemností, o nichž jsme se zmiňovali v článku: Projevy toxické zátěže okruhu ledvin.