Melanom

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

S nástupem léta se každým rokem nám připomene téma zhoubného nádoru kůže, melanomu. Melanom je latinský termín pro zhoubný nádor melanocytů (melanocyty jsou kožní buňky odpovědné za pigmentaci kůže). Vyvíjejí se z útvarů označených jako melanocytové névy. Melanom je především znám jako onemocnění kůže, ale může se také vyskytovat ve střevech nebo oku. Je to jeden z méně častých typů rakoviny, ale o to je více nebezpečný. Vědci uvádějí, že zhoubný melanom způsobuje 75% úmrtí spojených s rakovinou kůže. Doposud jedinou spolehlivou léčbou je jeho chirurgické odstranění, než dosáhne určité velikosti. Zde právě rozhoduje o prognóze onemocnění tloušťka melanomu a další údaje.

Právě z důvodů velkého rizika nebezpečného průběhu je velmi důležitá prevence. Až 50% melanomů vznikne na základě mateřského znaménka, jenž se „zvrhne“. Je tedy potřeba si svá mateřská znaménka průběžně kontrolovat a sledovat včas, zda dochází k nějakým nežádoucím změnám.

K prohlídce stačí dobře osvětlená místnost a dobré zrcátko. Lékaři uvádějí, že se jedná o pět příznaků, které signalizují blížící se nebezpečí: skvrna na kůži je nepravidelná (netvoří ovál či kruh), je neostře ohraničená (ohraničení by mělo být ostré), zbarvení je nepravidelné (mělo by být jednolité), průměr by neměl být větší než pět milimetrů a nemělo by se postupně zvyšovat nad úroveň kůže (zde jde o to, že nově roste, pokud je znaménko vyvýšené již řadu let stejně, mělo by to být v pořádku).

Riziko vzniku melanomu zvyšuje sluneční záření a citlivá kůže. Dalším rizikovým faktorem je rodinná anamnéza, tedy jestliže se vyskytl někdo v rodině v minulosti, kdo prodělal melanom kůže. Totéž samozřejmě platí, pokud pacient sám již prodělal melanom v minulosti.

Největší rizikový faktor pro vznik melanomu je sluneční záření. Existují tři složky slunečního záření – UVA, UVB a UVC (dělí se dle své vlnové délky). Nejnebezpečnější z nich je záření UVC., které má nejkratší vlnovou délku. Je díky své malé energii fotonů pohlcováno v atmosféře, ale dříve jsme se s ním mohli setkat v těch zařízeních, které používaly rtuťovou tlakovou výbojku (léčebné nebo kosmetické ozařování). Dnes se tyto výbojky používají jen jako germicidní lampy (pro likvidaci choroboplodných zárodků) v prostorách bez přítomnosti člověka (například dezinfekce operačních sálů).

Tedy zbývá už jen UVA a UVB záření. Kratší vlnovou délku má UVB záření, tudíž je riskantnější. Je zde souvislost mezi mírou spálení po opalování (někdo se může spálit až do vzniku puchýřů) a vlnovou délkou. UVA má delší vlnovou délku, takže představuje menší riziko pro vznik melanomu, naproti tomu urychluje stárnutí kůže (díky delší vlnové délce proniká do hlubších částí kůže, které odpovídají za pružnost kůže). Prakticky nejnebezpečnější pro vznik melanomu je tedy záření UVB.

Nejdůležitější je omezit v každém případě pobyt na slunci, hlavně kolem poledne (obvykle se uvádí mezi jedenáctou a třetí hodinou), kdy škodlivé UVB záření je nejméně filtrováno přes atmosféru. Pokud jsme již v té době venku, je třeba chránit se před slunečními paprsky pohybem ve stínu, slunečníkem či vhodným oblečením (záleží na druhu materiálu, typu vláken a podobně, nejlepší je oblečení z tzv. certifikovaných tkanin, které přímo chrání před UV zářením).

Podle délky pobytu na slunci je třeba zvolit prostředek proti UV záření s co nejvyšším faktorem (podle toho, jak dlouho a intenzivně se vystavujeme slunečním paprskům).

Vždy se porovnává doba bez použití faktoru a doba, kdy používáme ochranný prostředek s určitým faktorem. Faktor 10 propustí jednu desetinu UV záření, tudíž je možné pobyt na slunci prodloužit desetkrát více, než kdybychom tento faktor nepoužili. Jinými slovy přibližně řečeno, trvá desetkrát déle s ochranným prostředkem OF 10, než se spálíme, než bychom zčervenali, kdybychom se opalovali bez ochranného prostředku. Faktor 20 propustí jednu dvacetinu, takže nás ochrání před 95% záření a faktor 50 nás ochrání před 98% záření, protože propustí jen jednu padesátinu. Větší faktory už u nás nejsou povoleny uvádět z důvodů matení spotřebitele (faktor 100 je účinnější jen o 1% než faktor 50, ne o 50%, jak by se nezkušený zákazník mohl domnívat).

Celkový přehled opalovacích přípravků.

Důležité je dodržovat i další zásady:

  • Ochranný prostředek by se měl nanést na kůži zhruba dvacet minut před tím, než vyjdeme na slunce a podle potřeby je třeba aplikaci opakovat.
  • Při koupání je třeba používat vodě odolné prostředky a i ty je třeba opakovaně nanášet.
  • Nesmíme podlehnout rozšířené pověře, že voda chrání před UV zářením – nechrání!
  • I pokud se nekoupeme, je třeba zhruba každé dvě hodiny aplikovat ochranný prostředek (pot ho odplavuje).
  • Dítě do jednoho roku by vůbec nemělo být vystaveno působení UV záření. Někteří odborníci soudí, že právě zvýšený výskyt mateřských znamének (kterou jsou možným zdrojem melanomu) souvisí s nadměrným vystavováním citlivé dětské kůže ultrafialovému záření.

Pokud je melanom odhalen v pozdějším stádiu, je už léčba velmi komplikovaná. I proto je důležitá prevence a včasná prohlídka a pokud máme podezření, je třeba zajít co nejdříve k lékaři. Jen tak je možné efektivně zabránit závažným pozdějším komplikacím. Při včasném zjištění lékař melanom chirurgicky odstraní i s lymfatickými uzlinami v příslušné oblasti, jizvu pak může upravit plastický chirurg. Z našeho sortimentu lze na úpravu jizev doporučit přípravek Dermatix Sigel.