Příběh uzdravení: 8 věcí, díky kterým se vyléčila z rakoviny  

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Kateřině Mikové byl diagnostikován rozsáhlý nádor v oblasti hrudníku. V ten moment ji ovládl pochopitelný strach. Co bude se synem? Co řekne v práci? „Teď potřebuješ myslet hlavně na sebe, vše ostatní dej bokem,“ řekl jí přítel Jan Konfršt, se kterým jsme v minulosti přinesli rozhovor i na Celostní medicíně. Katka se postupně rozhodla své myšlení, postoje a návyky, které ji k nemoci dovedly, změnit. Svou nemoc přijala. A zcela se uzdravila. Svůj příběh později sepsala do knihy Zdravá neMoc. Jaké principy jí k vyléčení nejvíce pomohly? 

1.) Základem je PŘIJETÍ, které přináší klid  

Základem nového příběhu Katky se stalo slovo PŘIJETÍ. Přijetím situace jsem otevřela bránu ke svému uzdravení,“ říká Katka. Začala plně respektovat svou nemoc a strach z ní se rozpustil. Nejdůležitější se pro Katku stal KLID. Nastavila si do hlavy, že na klidu jí záleží úplně nejvíc. 

2.) ROZHODLA SE, že výsledkem její léčby bude jen uzdravení! 

Katka se skálopevně rozhodla uzdravit a udělat pro své uzdravení vše. Naprosto VŠE! Zamilovala se do afirmace Výsledkem léčby bude jen a jen uzdravení!“ Jak píše ve své knize: „Touto myšlenkou sytím svou mysl i každou buňku ve svém těle. Cítím, jak v mém těle opět začíná proudit energie, jak sílí a uvolňuje moje ruce, nohy, ramena, břicho, hruď, celé tělo. A taky jak něco usazeného uvnitř mne vytlačuje“ (s. 25). 

Tento proces spouští několikahodinový očistný pláč. Následně si uvědomuje, že je na čase přestat se také litovat, zapomenout na minulost a soustředit se na přítomnost. Protože v léčbě bude potřeba každé uspořené síly. 

3.) Pozornost věnuje především svému tělu 

Poslouchá jeho potřeby a projevuje mu bezmeznou lásku a péči ve všech směrech. Snaží se své tělo vidět jinak než před tím. Vidět v něm samostatnou inteligentní bytost a krásnou živou hmotu, za kterou zodpovídá. Se svým tělem si povídá a prosí o odpuštění: Odpusť, prosím, odpusť mi to. Zpackala jsem to. (…) A i když nebude jednoduché se z toho dostat, udělám vše, abychom to spolu zvládli. Prosím tě, vydrž to ještě se mnou. Mám tě ráda a udělám naprosto vše, abychom se uzdravili (s. 28). 

vnitrni klid meditace

4.) Svůj život bere plně do svých rukou 

Uvědomí si, co ona sama může pro sebe udělat, a na svém uzdravení trpělivě a systematicky pracuje. Katka si vypracovala PLÁN uzdravení a bez otálení se vrhá do akce. Akční kroky zahrnují například úpravu stravy (hodně zeleniny a vitamínů), pravidelné cvičení, chození na procházky, dobrý spánek a dostatek odpočinku a dělání věcí, které ji baví a přináší uzdravení. 

5.) Svou mysl sytí myšlenkami jen a jen na uzdravení 

Vše, co dělá, dělá jen pro své uzdravení. Myšlenky na nemoc odstavuje na druhou kolej. V praxi to vypadá tak, že u všeho, čemu se věnuje, si pokládá otázku: „Přispívá to, co právě dělám, k mému uzdravení?“ (s. 91). A pokud ne, okamžitě s tím, co dělá, přestane. Uzdravení z nemoci je pro ni absolutní prioritou. 

6.) Spolupracuje s lékaři, pomáhá si celostní medicínou 

Dbá doporučení lékařů a respektuje medicínu klasickou i alternativní. Prochází standardní onkologickou léčbou, ale zároveň je pod dohledem celostní lékařky, díky které invazivní účinky chemoterapie velmi dobře zvládá. Vaří si bylinkové čaje a užívá přírodní léky na posílení zejména jater a ledvin. Výrazně redukuje některé potraviny, jako například cukr nebo bílou mouku, a dodržuje pravidelný stravovací režim.  V myšlenkách je trvale propojena se svým tělem a účinek léčby posiluje vnitřní imaginací a vizualizací.  

7.) Žije aktivní život a plánuje svou budoucnost 

V rámci možností dělá vše, co ji naplňuje a dodává energii. Stýká se s lidmi, se kterými se cítí dobře. Kteří jí rozumí, respektují její potřeby a podporují ji. Ve své mysli si představuje, že je zdravá, jezdí na kole, tancuje a cestuje. Sama si tvoří obrázek života, který chce žít. 

8.) Nalézá zcela nový vztah k sobě, ke svému tělu a životu 

Katka nachází zdroj své vnitřní síly a svůj život naplňuje láskou a bezmeznou radostí. Krásný popis jejího nového stavu najdeme v knize na straně 103: „Fyzicky i mentálně je zklidněná, zpomalená, ale o to víc vnímavá a všímavá ke všemu, co se kolem ní i jen mihne. (…) Zvuky ptáků, bzučící hmyz, paprsky letního slunce, čerstvý vzduch, vánek na tváři nebo třeba jen vlastní dech. Každý vjem je jako obřad, oslava života. A každá myšlenka jeho projevem. Sleduje se a raduje. Raduje se z prosté existence. Z žití tady a teď, z kouzla okamžiku, z posvátné chvíle přítomnosti.“ 

Poznámka autora: V tomto článku nejde o vědou a výzkumy potvrzená pravidla, nýbrž pouze o Katčinu subjektivní zkušenost. I tak věřím, že Katčin silný příběh může být pro mnohé inspirací… 

Webová stránka Katky Mikové: www.zdravanemoc.cz 

Jiří Hamerský 

Literatura: Miková, Kateřina (2023): Zdravá nemoc