Kurkumin (curcumin)

cm kurkuma

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jde o žluté rostlinné barvivo ze skupiny flavonoidů, které se nachází v kurkumě – koření kurkumovníku dlouhého, což je rostlina z čeledi zázvorovitých. Obsah kurkuminu v kurkumě se pohybuje okolo tří procent. Kurkuma je tradiční součástí koření kari, které se již více než 4 000 let používá zejména v indické kuchyni i tradiční indické medicíně – ájurvédě. V hindských obřadech symbolizovala slunce, ochranu a bohatství. Kurkumin byl z kurkumy poprvé izolován před dvěma sty lety. Dnes se používá také jako potravinářské barvivo.

Léčivé účinky

Použití kurkuminu v tradičním léčitelství je velmi široké. Má příznivý vliv na trávicí soustavu – zlepšuje trávení, činnost jater a žlučníku, zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv, má protizánětlivé, protibakteriální a protivirové účinky, užívá se při bolestivé menstruaci, srdečně-cévních chorobách, žloutence a zevně k dezinfekci ran. Podporuje imunitu, regeneraci, zmírňuje bolesti, zpomaluje procesy stárnutí a používá se jako celkově povzbuzující prostředek. Z hlediska ájurvédy rovněž mírně zahřívá, má zklidňující účinky, vyživuje všechny tkáně a podporuje vše, co souvisí s cirkulací – tedy nejen fyzický pohyb, ale i tok myšlenek.

Moderní věda se zaměřila především na epigenetické účinky kurkuminu, čili na jeho schopnost ovlivňovat změny v oblasti genetické informace, které vznikly v průběhu života působením nejrůznějších faktorů, jako je strava, úroveň stresu, životní prostředí atd. Epigenetické změny sice nemění přímo podstatu genetického kódu, jež je dána pořadím nukleotidů v řetězci DNA, mohou však zásadně ovlivnit, které z genů budou „přečteny“.

Kurperin

Největší procento výzkumů účinků kurkuminu je v současnosti zaměřeno na jeho protinádorové působení a dosavadní výsledky jsou právě díky jeho epigenetickému vlivu velice slibné – jde o jednu z nejpůsobivějších přírodních substancí v oblasti prevence a léčby rakoviny. Spektrum účinků kurkuminu je však daleko širší. Nutno ovšem podotknout, že míra pozitivního efektu výrazně závisí na způsobu konzumace, protože tělo má pouze omezenou schopnost vstřebávání kurkuminu. Ta však výrazně vzrůstá, pokud kurkumin užíváme spolu s piperinem, který se nachází například v pepři.

Kurkumin patří mezi přírodní látky s nejsilnějším proti-nádorovým působením – je prokázáno, že lidé, kteří v potravě přijímají vyšší dávky koření kurkuma, mají nižší výskyt nádorových onemocnění. Vliv kurkuminu na snížení rizika vzniku rakoviny byl potvrzen řadou studií. Příznivé působení kurkuminu bylo potvrzeno u celé řady nádorových onemocnění, například u rakoviny prsu, prostaty, plic, tlustého střeva či slinivky.

Kurkumin by měly mít v hledáčku také osoby, které jsou ohroženy zvýšeným rizikem infarktu či mozkové mrtvice. Chrání totiž nervovou soustavu před účinky volných radikálů a působí protizánětlivě – a právě zánět je důležitou složkou všech kardiovaskulárních onemocnění. Kurkumin dále omezuje tvorbu sklerotických plátů v cévách a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Stejně jako u rakoviny i u kardiovaskulárních chorob platí, že důležitou roli v jejich prevenci a léčbě hraje epigenetické působení kurkuminu. Cukrovka je další z celé řady civilizačních chorob, při jejímž vzniku mají důležité místo zánětlivé procesy. Kurkumin má přitom výrazný protizánětlivý efekt, zlepšuje funkci beta-buněk produkujících inzulin a brání jejich zničení. Výzkumy na zvířatech také prokázaly, že snižuje inzulinovou rezistenci.

Základem každého úspěšného hubnutí je pochopitelně úprava energetické bilance tak, aby výdej energie převažoval nad jejím příjmem. Obezita je však zároveň vždy provázena určitou úrovní zánětlivých procesů v těle, a proto při její léčbě mohou hrát velice pozitivní roli i protizánětlivé substance, jako je právě kurkumin. Patří mezi substance, jejichž pozitivní vliv na léčbu obezity je poměrně dobře zdokumentován. Ovlivňuje totiž funkci genů zodpovědných za energetický metabolismus a ukládání tuků.

První fázi vzniku Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby představuje shlukování bílkovin, které pak následně poškozují synapse nervových buněk. Podle výzkumu vědců z Michiganské státní univerzity přitom kurkumin dokáže právě tomuto shlukování účinně bránit. V případě Alzheimerovy choroby však hrají důležitou roli i epigenetické změny, zejména metylace DNA a modifikace histonů, které v důsledku způsobují výrazné zhoršování paměti, mentální výkonnosti a další příznaky této nemoci. A stejně jako u předchozích zmíněných chorob i zde je kurkumin jednou z přírodních látek, které tyto změny dokáží potlačovat.

Užívání

Kurkumin je možné konzumovat v rámci běžného jídelníčku – kurkuma, která tuto látku obsahuje, je například součástí koření kari. Druhou možností je užívání formou doplňků stravy. V této souvislosti je ovšem třeba zmínit hlavní problém – omezené vstřebávání kurkuminu. To se výrazně zlepšuje, pokud kurkumin užíváme spolu s piperinem, který se nachází například v pepři. Koncentrace kurkuminu v krevní plazmě je při užívání společně s piperinem až o 2 000 % vyšší, než když ho konzumujeme samostatně. Pepř je ostatně také jednou z důležitých součástí směsi kari.