Jako bumerang

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Letí po zakřivené dráze a vrací se na místo vypuštění. Některé bumerangy se ale nevracejí, letí jenom jedním směrem. Termín bumerang chci použít k připodobnění procesů, které se často v našem životě odehrávají.

Myšlení

Je to právě naše myšlení, které rozhoduje o způsobu života, o stravování, o sestavení jídelníčku. Je základem k tomu, „jak je bumerang vypuštěn a jakého cíle dosáhne“. Sami si takto rozhodujeme o tom, co jíme, jak to jíme, jak často to jíme, jaké si pro jídlo vytvoříme podmínky, jakou kvalitu jídlo má atd.

Žádoucí průběh

V okamžiku, kdy si vytvoříte vhodné podmínky, začnete jíst dobře stravitelné a zdravé jídlo a polknete ho – tím začíná pomyslný bumerang svůj let.

Jídlo prochází jícnem přes žaludek a dostane se do střeva. Během této cesty je postupně zpracováváno a v tenkém střevu se obsažené živiny vstřebávají přes stěnu střevní do krve. Krví jdou živiny prostřednictvím vrátnicové žíly do jater.

Žádoucí průběh

Krev však obsahuje kromě uvedených živin také vedlejší produkty metabolizmu buněk a toxiny uvolňované střevními bakteriemi – tyto látky se v játrech dále zpracovávají. Za normálních okolností je játra zachytávají a detoxikují. Živiny jsou dále vedeny do srdce a krevním oběhem se dostanou k cílovým buňkám po celém těle a také do mozku. Bumerang letí jedním, žádaným směrem. Jídlo přináší pro tělo živiny.

Problematický směr

Pokud je naším rozhodnutím kvalita stravy nedobrá, jídlo je přijímáno ve stresu, ve střevu se vytvoří dysbióza, která zaručuje patologickým bakteriím růst, odcházejí popsanou cestou do jater nejen živiny, ale v nadměrné míře přicházejí do jater také toxiny, jaterní detoxikační funkce je přetížena. A pokud jsou k tomu játra zatěžována alkoholem, chemickými léky, infekcemi, konzervanty a podobně, pak jejich hranice únosnosti podlehne degenerativním změnám, u alkoholiků se dostaví cirhóza, nebo je přítomen chronický zánět, játra nejsou schopna dále dostatečně detoxikovat a všechny balastní látky se dostávají do krevního oběhu, a tedy i do mozku. Důsledkem je poškození mozkové činnosti, které vede ke změnám osobnosti, ke zmatenosti, agresivitě, nebo naopak k depresím a demenci, třesu, poruchám paměti a nakonec ke smrti.

Problematický směr

V tomto případě se bumerang vrací – vyletěl na základě chybného rozhodnutí mysli, která tím zasela špatné semeno, a proto tělo časem sklidilo i špatné ovoce. Jako bumerang přiletělo zpět a ovlivnilo mysl dotyčného, a dokonce jej přivedlo k předčasné smrti. Jaké je z toho poučení?

Pořadí nápravy stavu

Všechno ovlivňuje vaše myšlení, záleží jen na vás, jaký životní styl si vytvoříte a kterým směrem vypustíte svůj bumerang. Ve vaší časové ose záleží na tom, kdy si tento fakt uvědomíte a kdy své myšlení změníte.

V léčení bude důležité toto pořadí:

  1. Nekompromisní změna myšlení, vedoucí ke změně životního stylu.
  2. Ve střevu je třeba vytvořit symbiózu.
  3. Játra odlehčovat od chemie, podporovat jejich stabilitu a detoxikační aktivitu.

A věřit, že se vám podaří způsobené škody napravit. Jistě vám pomůže najít cestu i někdo z naší poradny.