Jak svobodný je náš dech?

happiness 1866081 scaled e1633685543972

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Plíce v pentagramu stojí naproti játrům a „ovládají je, kontrolují“. Plíce a jim podřízené orgány určují, zda budeme mít dostatek vůle k použití principu jater, životní síly, kreativity, schopnosti rychle a rázně jednat, zabránit tomu, aby nám někdo ubližoval, bral nám, co nám patří – naši svobodu nebo se naopak se stavem smíříme. Mít zdravý princip plic je jednou z nejdůležitějších věcí, protože respirační systém je vstupním místem infekcí, které nás mohou ohrozit.

Plíce a živlový pentagram

Plíce jsou podle živlového pentagramu principem kovu. Podobně jako ostatní principy (elementy, prvky) můžeme kov a plíce vnímat na různých úrovních jako informační procesy v podobě emocí, chování, zpracování myšlenek v různých stupních vědomí, sociálních vztahů, astrologických vlivů, smyslů, orgánů, tkání a fyziologických procesů. Pentagram je principem stvoření a vývoje a i základní emoce, naše myšlení a vnímání podléhají tomuto principu vzniku. Cesta k moudrosti je cesta hlubokého porozumění principům pentagramu. Kde jinde se můžeme nejvíc naučit a pochopit, než v sobě samých? Jsme sami sobě nejlepším výukovým materiálem. Je k tomu ale nutná odvaha podívat se na sebe pravdivě, nelhat si sám sobě a také energie věnovaná vlastním pocitům a emocím.

Adaptace a vytvoření ochrany

Většina emocí a pocitů vzniká v mezilidských vztazích. Určitě jste si všimli, že lidé často řeší podobná témata. Učíme se jako jednotlivci i jako celá společnost. Roky 2020 a 2021 jsou podle čínského horoskopu roky kovu. Proto je do našeho nevědomí a podvědomí vtaženo téma plic a nejen my, ale i celá společnost zpracovává princip kovu. Základním procesem principu plic je adaptace, zvyknutí si, vytvoření ochrany, abych mohl přežít v nepříznivých podmínkách nebo naopak uvědomění si, že v tomto prostředí nechci žít a zvážit, zda mám dostatek vůle, energie a prostředků situaci změnit. Důležitým procesem spojeným s tímto principem je UVĚDOMĚNÍ si, kde je problém, co se děje, což souvisí se zapojením vůle, cílevědomosti, pocitu chtít to změnit.

K tomu, abychom obdobím kovu prošli co nejlépe a doslova z něj vytěžili drahé kovy, které nás budou chránit, zdobit a sloužit nám, je nutné mít na fyzické, hmotné úrovni orgány plicního okruhu zdravé a bez toxinů.

Nevyřešené se dere na povrch

Na povrch se nyní derou nevyřešené problémy z podvědomí, nedořešené vztahy, vyplouvají skryté problémy. Důležité je se situacím nevzpouzet, nemrhat energií na jejich blokování, zpětné zatlačování, ale řešit je, využít to, co z nich vzniká ku prospěchu svému i ostatních. To je správný proces adaptace, přizpůsobení se změnám na různých úrovních.

Svoboda

Otázka svobody se stala nanejvýš aktuální. Je až mrazivé, jak infekce, toxiny, stav našeho těla souvisí s myslí, s vnímáním emocí, chováním. Čím více toxinů v dýchacích cestách, tím více jsme zadušeni, nemůžeme se nadechnout čistého vzduchu, ztrácíme vůli, potřebnou sílu se vzepřít a necháme se uvěznit obrazně za kovové mříže, do okovů. Kdo má princip kovu v pořádku, zdravé dýchací cesty a plíce, bez respiračních infekcí, ten je vůči manipulacím, které běží na všech úrovních, mnohem odolnější a snáze si svoji svobodu uvědomuje, ochraňuje a zároveň se nevysiluje zbytečnými boji.

Stavba a funkce dýchacího ústrojí

Dýchací ústrojí slouží k výměně plynů mezi krví a vzduchem. Plíce zajišťují přívod kyslíku pro správný metabolismus, kdy živiny jsou v mitochondriích za pomoci kyslíku spalovány a je z nich uvolňována energie akumulovaná ze slunce (oheň) pro použití v buňkách. Plíce zároveň v organismu pomocí odpadních plynů vylučují největší množství kyselých látek. Pokud plíce nepracují správně, například vlivem emočních zátěží, zvyšují se nároky na ledviny, dochází k jejich přetěžování, což má zpětný vliv na psychiku. Na emoční úrovni pak ze smutku a depresivnosti vznikají strachy a úzkosti.

Plicím přímo podléhá tlusté střevo, které také přivádí do těla potřebné látky jako minerály, mastné kyseliny pro metabolismus a acidobazickou rovnováhu. Ty mají příznivý vliv na játra. Zároveň podobně jako u plic je u střev velmi důležitá jejich nepropustná sliznice a zdravý mikrobiom, které společně zabraňují průniku toxinů. Spolu s kůží, která plicím také podléhá, tvoří princip kovu ochrannou bariéru, brnění, které chrání organismus.

Pravidelná obnova buněk

Podobně jako jiné orgány, i plíce a dýchací systém se neustále regenerují, přestavují. Denně se obnoví přibližně 1 % důležité, funkční části, plicních sklípků. Kompletní detoxikace plic může tedy trvat až 3 měsíce. Detoxikace plic má svoje limity, pokud toxiny v tkáni přetrvávají delší dobu nebo došlo k poškození plicní tkáně vlivem infekce, dochází k nahrazení poškozených pneumocytů vazivem. Jednoduše řečeno, plíce se „zajizví“ a snižuje se jejich vitální kapacita, množství kyslíku, kolik ho plíce na jeden nádech mohou předat organismu. Příznakem tohoto stavu je obvykle dušnost, hlavně při námaze, chronický kašel, únava, bolesti a pálení na hrudi. Často je plicní fibróza nemocí z povolání (horníci, truhláři, stavební dělníci atd.), kdy dochází ke zvýšenému zanesení plic prachem.

Redakce Joalis