Jak se postavit k apoptóze?

cm bunky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Téma apoptózy, které jsem dnes zvolil, je hodně specifické, ale okolnosti a dotazy našich čtenářů mne vedou k tomu, abych ho alespoň ve zkrácené formě našim čtenářům objasnil.

Každá buňka má svou dobu existence, a když nastane čas, její život končí. Zánik buňky může být neplánovaný, ale také plánovaný – a o tom je apoptóza.

Nekróza

Nekróza je neplánovaný zánik buňky. Působením enzymů a působením fyzikálních jevů, které způsobují změnu teploty, pH atd., se změní struktura bílkovin (denaturace), a to vede k rozpadu buněčné membrány a vnitřek, cytoplazma, se vylije do mezi-buněčného prostoru. Tělo se začne chovat tak, jako by zde bylo něco cizího – aktivuje se likvidační mechanizmus – fagocytóza s cílem odstranit z těla všechno, co tam nepatří.

Apoptóza

Apoptóza je plánovaný zánik buňky. Je to účelový děj, který je naprogramován v genech jedince, a smyslem je, aby si buňka sama způsobila svůj zánik, pokud přišel její čas a svou úlohu v těle již splnila. To si můžete představit např. procesem zmenšení dělohy po porodu. Nekróza je děj patologický, stává se podkladem dalších procesů v těle, jako je zánět, autoimunitní reakce apod. Při apoptóze nedochází k žádné zánětlivé reakci.

Celý proces tak trochu připomíná pohádku o Dařbujánovi, který zavřel smrtku do sudu a následkem toho žádný živý tvor nemohl umřít. Ale v realitě světa neexistuje věčný život. Nelze zastavit přirozený zánik buňky. Žel, popsaný mechanizmus může také selhat.

Souvislosti zvýšené či snížené apoptózy s rozvojem jiných nemocí

Pokud se apoptóza projevuje nadměrnou aktivitou, vede to k rychlejšímu poškození (hypotrofii) tkáně. Snížená aktivita apoptózy souvisí se schopností rozlišit opotřebované buňky, potom však nedochází k jejich odstraňování, a tyto buňky se v organizmu hromadí.

Apoptóza má v „popisu práce“ likvidaci určitých T-lymfocytů, které by mohly reagovat s vlastními antigeny. Pokud je schopnost apoptózy snížena, zvyšuje se pravděpodobnost rozvoje autoimunitní nemoci, třeba revmatoidní artritidy, lupus erythematodes

Představte si situaci, kdy se v těle objeví rakovinné buňky, apoptóza je narušena, a to způsobuje, že rakovinné buňky nemohou umřít!!

Apoptóza má také velký význam během těhotenství a vývoje plodu, kdy se vlivem poruchy apoptózy narodí dítě s vývojovou vrozenou vadou, některý orgán se nedostatečně vyvine apod.

Apoptóza na třech úrovních

Vědci dnes mají poměrně dokonale zpracován mechanizmus fungování apoptózy a faktory, které ji mohou ovlivnit. Jde o procesy na třech úrovních.

  1. Apoptóza se řídí signálem, který rozhoduje, že buňka zemře. Tento signál může být ovlivněn vlivy zvenčí i zevnitř.
  2. V druhé úrovni, která se nazývá exekuce apoptózy, probíhá děj v několika kaskádovitých krocích, a přitom každý z nich může být ovlivněn.
  3. A konečně jde o procesy fagocytózy speciálních váčků.

Je možné léčení poškozené apoptózy?

Vědecké týmy pracují na tom, jak vyvolat apoptózu v případech, kdy nefunguje správně, např. u nádorů. Indukce (vyvolání) apoptózy v nádorových buňkách je považována za klíčovou terapii i prevenci rakoviny. Výzkumy probíhají v rovině chemických látek, ale také v rovině látek získávaných z rostlin, ovoce a zeleniny.

V praxi jsou uznávány tyto metody léčby rakoviny: chirurgický zákrok, ozařování, různé léky a chemoterapeutika, jsou vypracovány přesné protokoly. Tyto postupy poskytnou dočasnou úlevu od příznaků, prodloužení života, ale úspěšný lék proti rakovině by měl zabíjet nebo zneškodňovat pouze rakovinné buňky, a to je stále velký problém. Poškození normálních buněk při léčbě je stále běžné. Pokud provedeme rozbor uskutečněné terapie, jsme na rozpacích, zda pacient zemřel na vlastní rakovinu, anebo v důsledku chemoterapie.

Je tedy zjevné, že ideálního stavu při léčení nádorových onemocnění je možné dosáhnout současně prováděnou indukcí (vyvoláním) apoptózy.