Infarkt myokardu

cm srdce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Infarkt srdečního svalu je akutní formou ischemické choroby srdce. Srdečně-cévní onemocnění jsou v Evropě stále na prvním místě mezi příčinami úmrtnosti obyvatelstva. Co je infarkt? V odborné terminologii se v poslední době používá častěji pojem koronární choroba srdce než ischemická choroba. Charakterizuje přesněji příčinu onemocnění, kterou představuje aterosklerotický proces (od slova aterom – sklerotický plát) způsobující ucpávání koronárních čili věnčitých tepen.

Tyto tepny zásobují srdeční sval (myokard) okysličenou krví, tedy kyslíkem a potřebnými živinami. Bezprostřední příčinou takovéhoto akutního ucpání (uzávěru) tepny je zpravidla krevní sraženina (trombus), která se vytvoří obvykle na těchto zúžených místech s poškozenou vnitřní výstelkou (endotelom). Následně vzniká akutní ischemie čili neodkrvení a neokysličení části srdeční svaloviny, která potom odumírá – tj. dochází k její nekróze, a ta se později hojí vazivovou jizvou. Akutní infarkt myokardu se projeví většinou prudkou nesnesitelnou bolestí za hrudní kostí, strachem ze smrti až šokovým stavem. Bolest může vyzařovat do levé horní končetiny a šířit se po její vnější straně až k malíčku a prsteníku. Někdy bolest vyzařuje do brady a zubů, jindy do zad pod lopatky, může se též projevit zvracením, kdy imituje akutní břišní příhodu.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Je jich mnoho, dělí se na neovlivnitelné a ovlivnitelné. Mezi neovlivnitelné patří věk, pohlaví a dědičnost.

Hlavními ovlivnitelnými faktory jsou:

  • kouření,
  • obezita,
  • cukrovka (zejména neléčená),
  • vysoký krevní tlak,
  • dyslipoproteinémie (zvýšení hladiny cholesterolu a krevních tuků),
  • nedostatek pohybu,
  • psychický stres a další činitelé nezdravého způsobu života …

PREVENCE A LÉČBA

Základem prevence je především úprava životosprávy, tj. zdravý životní styl. Je potřeba vystříhat se všech ovlivnitelných negativních vlivů na srdečně-cévní systém. Důležité je hlavně nekouřit a nezdržovat se v kuřáckém prostředí, hlídat si tělesnou hmotnost, v rámci preventivních prohlídek pravidelně kontrolovat hladinu krevního cukru, lipidů a krevní tlak. Věnovat dostatek času pravidelnému pohybu – aspoň 3x do týdne jednu hodinu aerobního tréninku (tj. rychlá chůze, běh, jízda na kole, plavání a podobně). Pokud to jen lze, vyhýbat se stresu, respektive naučit se jej zvládat a kompenzovat relaxací, pobytem v přírodě na čerstvém vzduchu, aktivním odpočinkem…

Léčba akutního infarktu patří do rukou odborníků na koronárních jednotkách nemocnic a přesahuje rámec tohoto článku. Avšak co by si měl každý člověk uvědomit, ať už je postižený on sám, nebo někdo v jeho okolí, že hlavní roli hraje ČASOVÝ FAKTOR! Ihned, zdůrazňuji IHNED!, jakmile je vysloveno reálné podezření (typické příznaky) na akutní infarkt myokardu, je nutné volat rychlou lékařskou pomoc (RLP) – záchranku. Zůstat v klidu a čekat. Pokud je k dispozici, vzít si sedativum a Anopyrin, pod jazyk Nitroglycerin. Protože rozhodující je časový interval od projevu prvních příznaků po odborné ošetření, tj. zprůchodnění ucpané cévy – ať už farmakologicky (trombolýzou), nebo katetrizací (balonkem) či operačním řešením – spojkou (bypass). S ubíhajícími minutami a hodinami se totiž riziko pro pacienta enormně zvyšuje.

PRODUKTY JAKO DOPLNĚK PREVENCE A TERAPIE

Přípravky a bylinné koncentráty. Harmonizují orgánovou dráhu srdce a detoxikují organismus

Individuální vhodnost těchto i dalších přípravků  je možné otestovat a upřesnit pomocí EAV přístroje Supertronic v klubech Energy. Představují významný přínos v prevenci a přírodní terapii tzv. civilizačních nemocí na bázi celostního a šetrného přístupu k lidskému organismu v jednotě s psychickým stavem, životním prostředím a okolím.