Astma má souvislost s nedostatkem vitamínu D

xtata syn11

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Podle studie, provedené výzkumníky z the Harvard Medical School a publikované v magazínu  the Journal of Allergy & Clinical Immunology, vychází najevo, že nízké hladiny vitamínu D možná způsobují u astmatických dětí zvýšené sklony k těžkým záchvatům.

Vědci odebírali vzorky krve od 1 024 dětí s mírným až středním stupněm astmatu, které byly zařazeny do jiné studie, zkoumající účinky dvou inhalačních léků proti astmatu, prodávaných v USA pod názvy budesonide a nedocromil. Děti byly pak sledovány po dobu čtyř let.

Pro účely této studie byla nedostatečnost vitamínu D stanovena jako krevní hladina menší nebo rovna 30 nanogramům na 1 mililitr. Přestože se za deficit až dosud považovaly hladiny nižší než 11 nanogramů, lékaři se stále častěji domnívají, že pro optimální zdraví jsou potřebné hodnoty minimálně od 30 nanogramů.

Vědci zjistili, že děti s nedostatkem vitamínu D měly prokazatelně vyšší sklony k těžším záchvatům astmatu, než děti s vyššími hladinami vitamínu. Během celého období, kdy byla studie prováděna, muselo být 38 % dětí s nedostatkem vitamínu nejméně jednou hospitalizováno kvůli záchvatu. U dětí s dostatečnou hladinou vitamínu D byla četnost hospitalizací 32 %.

Vědci už dlouho vědí, že vitamín D hraje zásadní roli při rozvoji a zajištění zdravých zubů a kostí. Až nedávno objevili, že tento vitamín hraje také životně důležitou roli v regulaci imunitního systému a že jeho nízké hladiny mohou zvyšovat riziko alergií, infekce, autoimunitních onemocnění, rakoviny a srdečních chorob.

Vědci se na základě zmíněné studie domnívají, že vitamín zřejmě reguluje zánětlivé odezvy těla, možná dokonce i zlepšuje účinnost protizánětlivých hormonů. Zjistilo se, že vitamín D projevil v rámci studie mnohem výraznější ochranné účinky mezi lidmi, užívajícími syntetický hormon proti zánětům – budesonide.

Poznámka:
Vitamin D si naše tělo vytváří v kůži účinkem slunečního záření. Tomu jsme vystaveni jen při pobytu venku v přírodě. Tento přirozený proces je natolik účinný, že podle jiných studií postačí i sluneční světlo rozptýlené pod korunami stromů a působící na odhalené tváře a předloktí. Zajímavou podmínkou je to, aby byla kůže dostatečně promaštěná (samozřejmě že ne nějakým opalovacím krémem s vysokým faktorem ochrany, jaké používají smažící se sebevrahové na mořských plážích).

Lidé pobývající převážně jen v místnostech mají sníženou tvorbu tohoto vitaminu. Z toho vyplývá, že nedostatek vitaminu D je také ukazatelem nezdravého životního stylu. Pokud děti i dospělí lidé nechodí ven, je to tím, že upřednostňují jinou náplň volného času a ta může mít další negativní vliv na zdraví (například přetěžování psychiky nadměrným sledováním televize a počítačových her nebo provozování rádoby zdravého sportování v tělocvičnách, posilovnách a různých fitness zařízeních). To může být i další příčinou zmiňovaného jevu = že děti s nižší hladinou vitaminu D v krvi mají větší sklon k astmatu.  Moudrá příroda zde opět naplňuje své osvědčené pravidlo: Nemocí se nám tělo snaží zabránit v nevhodném životním stylu.