Bronchiální astma: nedostatek vitamínu D a celostní souvislosti

astma dychani

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V Česku trpí astmatem přibližně 500 tisíc lidí, dalších více než čtvrt milionů o svém ani onemocnění netuší. Neléčené astma přitom může výrazně snížit kvalitu života, vést k hospitalizaci a v nejhorším případě skončit i fatálně. Jaké jsou příznaky a na co byste si měli dát pozor? Jak mít astma pod kontrolou?

Co je to astma?

„Astma je zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené se zvýšenou dráždivostí průdušek. Zánět vyvolává jejich stažení, otok sliznice i nadměrnou tvorbu hlenu, což vede k jejich zúžení a tím i k potížím s dýcháním. Jedná se o jednu z nejčastějších chronických chorob,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono

Příznaky astmatu

Jak poznat astma? Příznaky se mohou různě projevovat a mohou se objevovat v závislosti na různých okolnostech. Astma často vystupuje v noci nebo ráno, nebo se může projevit při intenzivním cvičení, v chladném vzduchu nebo v prostředí s alergeny. Mezi typické symptomy patří suchý kašel, dušnost (pocit nedostatku vzduchu), často s hvízdáním při výdechu, a může se také projevit pocitem tíhy na hrudníku.

Až 90 % lidí s astmatem může žít bezpříznakově.

Akutní záchvaty

Velkým strašákem bývají akutní astmatické záchvaty, což jsou velmi náhlé epizody suchého kašle s dýchacími obtížemi a zvýšenou dechovou frekvencí, které často doprovází pocity úzkosti a paniky. Jak člověku, u kterého takový záchvat probíhá, pomoci? 

  • Odstraňte příčinu, která záchvat vyvolává (například alergen, cigareta, stresový podnět apod.) 
  • Uvolněte oděv okolo krku 
  • Pomozte osobě do polosedu se zapřenýma rukama o stehna 
  • Podejte dotyčnému jeho SOS léky (nejčastěji v podobě inhalátoru) 
  • Pokud se stav do několika minut po podání léku nezlepší, volejte 155 

TIP Celostní medicíny: O léčbě astmatu jsme již psali mnohokrát, přečtěte si, jak s astmatem může pomoci tradiční čínská medicína. Celostní léčbě astmatiků se věnuje i MUDr. Šácha, který vždy bere v potaz motivaci ke změně zdravotního stavu. Říká, že astma je nemocí celého systému a podle toho se v terapii musí postupovat.

Souvislosti: nedostatek vitamínu D a astma

Podle studie provedené výzkumníky z the Harvard Medical School a publikované v magazínu  the Journal of Allergy & Clinical Immunology, vychází najevo, že nízké hladiny vitamínu D možná způsobují u astmatických dětí zvýšené sklony k těžkým záchvatům.

  • Vědci odebírali vzorky krve od 1 024 dětí s mírným až středním stupněm astmatu, které byly zařazeny do jiné studie, zkoumající účinky dvou inhalačních léků proti astmatu, prodávaných v USA pod názvy budesonide a nedocromil. Děti byly pak sledovány po dobu čtyř let.
  • Pro účely této studie byla nedostatečnost vitamínu D stanovena jako krevní hladina.

Vědci zjistili, že děti s nedostatkem vitamínu D měly prokazatelně vyšší sklony k těžším záchvatům astmatu, než děti s vyššími hladinami vitamínu. Během celého období, kdy byla studie prováděna, muselo být 38 % dětí s nedostatkem vitamínu nejméně jednou hospitalizováno kvůli záchvatu. U dětí s dostatečnou hladinou vitamínu D byla četnost hospitalizací 32 %.

Důležitost vitamínu D

Vědci už dlouho vědí, že vitamín D hraje zásadní roli při rozvoji a zajištění zdravých zubů a kostí. Dávno se ví, že tento vitamín hraje také životně důležitou roli v regulaci imunitního systému, a že jeho nízké hladiny mohou zvyšovat riziko alergií, infekce, autoimunitních onemocnění, rakoviny a srdečních chorob.

Vitamín D reguluje zánětlivé odezvy těla, dokonce i zlepšuje účinnost protizánětlivých hormonů.

TIP Celostní medicíny: Víte, jak doplnit vitamín D efektivně a vyhnout se deficitu i předávkování?

Poznámka:
Vitamin D si naše tělo vytváří v kůži účinkem slunečního záření. Tomu jsme vystaveni jen při pobytu venku v přírodě. Lidé pobývající převážně jen v místnostech mají sníženou tvorbu tohoto vitaminu. Z toho vyplývá, že nedostatek vitaminu D je také ukazatelem nezdravého životního stylu. Pokud děti i dospělí lidé nechodí ven, je to tím, že upřednostňují jinou náplň volného času – ta může mít další negativní vliv na zdraví (například přetěžování psychiky nadměrným sledováním televize a počítačových her nebo provozování rádoby zdravého sportování v tělocvičnách, posilovnách a různých fitness zařízeních).

To může být i další příčinou zmiňovaného jevu = že děti s nižší hladinou vitaminu D v krvi mají větší sklon k astmatu. Moudrá příroda zde opět naplňuje své osvědčené pravidlo: Nemocí se nám tělo snaží zabránit v nevhodném životním stylu.