Přírodní léčba astmatu pohledem tradiční čínské medicíny

astma atopie tradiční čínská medicína

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které může způsobit zúžení a otok dýchacích cest a nadměrnou tvorbu hlenu. Toto vše vede k obtížím s dýcháním, k záchvatům dušnosti a ke kašli. Astma postihuje lidi v jakémkoli věku, často však začíná již v dětství.

Příčiny astmatu 

Pokud budeme hledat příčiny astmatu pohledem západní medicíny, zjistíme, že jeho příčina není přesně známá. Jeho vznik je dán kombinací genetických a environmentálních faktorů. Obecně lze říci, že mezi faktory, které mohou vyvolat astmatický záchvat nebo zhoršit jeho symptomy, patří: alergeny (prachové roztoče, pyl, zvířecí chlupy, plísně a některé potraviny, infekce dýchacích cest, fyzická aktivita (obzvlášť na chladném vzduchu), léky (některé léky na vysoký krevní tlak, bolesti nebo záněty), znečištěné ovzduší a stres a silné emoce. 

Prevence astmatu 

Úplně předejít astmatu možné není, ale existují cesty, které mohou pomoci minimalizovat riziko vývoje onemocnění a zvládat jeho příznaky: omezení expozice alergenům(pravidelné větrání, snížení vlhkosti v domě, používání hypoalergenních polštářů a matrací), nekouřit (a vyhýbat se pasivnímu kouření), pravidelné cvičení (bez nadměrného zatížení).

Léčba astmatu podle tradiční čínské medicíny

V dalším textu se budeme věnovat alergické či atopické formě astmatu. Atopie je většinou spojována se zvýšenou tvorbou imunoglobulinu E. Imunoglobuliny jsou protilátky bílkovinné povahy, které si tvoří náš imunitní systém, a s jejichž pomocí je schopen rozpoznat a detekovat různé patogeny, které se snaží dostat do našeho organismu. Zvýšenou hladinu protilátek IgE mají atopičtí jedinci už od narození. 

Astma je tedy atopický problém a souvisí s predispozicemi našeho organismu. Jinak řečeno, můžeme mít atopii, může mít predispozici k astmatu, ale nemusíme mít žádné zjevné obtíže. 

Teprve až pod vlivem určitých podnětů náš imunitní systém zareaguje nepřiměřeně silně na běžné látky tzv. alergeny (např. pyl). Zdravý člověk na alergeny nijak nereaguje, ale člověk s imunitní přecitlivělostí ano. 

K atopickým problémům patří i senná rýma a atopický ekzém. Příčiny jsou v podstatě stejné. 

U alergického astmatu dochází v reakci na alergen k dušnosti, sípání, zahlenění apod. Některé alergické reakce mohou být až fatální, třeba anafylaktický šok, když je člověk přecitlivělý na včelí bodnutí, které může končit smrtí. 

Zásadní otázkou je, proč u některých lidí vzniká tato predispozice a přecitlivělost na běžné látky?

Tři základní obecné příčiny: 

 • hygienická hypotéza – děti v západním světě nejsou od malička vystaveni dostatečnému vlivu různých mikroorganismů, žijeme příliš hygienicky, všechno dezinfikujeme, neustále se myjeme. Imunitní systém se pak nevyvine správně a reaguje na běžné látky nepřiměřeně, přecitlivěle. 
 • přemíra antibiotik a očkování – nadměrným používáním antibiotik a očkování se v dětství sníží tlak vnějšího prostředí na imunitní systém, tělo se nemusí tolik prát s vnějšími patogeny a imunita se nenaučí smysluplně reagovat.  
 • genetika – máme-li genetickou predispozici, pak musí dojít k tzv. inzultu (útoku na organismus), který spustí alergickou reakci.

Inzulty, které spustí alergickou reakci, nejčastěji jsou: 

 • chování matky v těhotenství, typ porodu  
 • krmení kojence (mateřské mléko má ochranný vliv)  
 • složení střevní mikrobioty 
 • infekce (mnohé infekce mohou nastartovat imunopatologické reakce, včetně alergických) 
 • psychický a fyzický stres 
 • vystavení toxinům, škodlivinám 

Pozor – inzult není alergen. Inzult je něco, co přemění predispozici v nemoc, co vyvolá reakci, která se projeví jako nemoc.  

Léčba západního směru neřeší problém

Západní medicína řeší tyto nadměrné imunitní reakce omezením expozice alergenu, tzn. omezení kontaktu s potencionálními alergeny, což je často nemožné. Druhým řešením jsou medikamenty, které tlumí alergickou reakci. Typicky se používají antihistaminika, která snižují hladinu histaminu, který se vyplavuje při alergické reakci. Nebo se často používají kortikoidy, které tlumí zánět. Problémem je, že tyto léky řeší pouze příznaky a neřeší příčinu. 

Příčiny atopií a alergických reakcí podle TČM

Stručně teď popíši tři orgány, které mají přímý vliv na imunitní systém a dotýkají se úzce problematiky astmatu: 

Plíce 

 • jsou zodpovědné za dýchání, které je jedním ze tří zdrojů tvorby energie Qi 
 • řídí Qi celého těla, tzn. plíce podporují, doplňují a regulují Qi všech orgánů 
 • podílejí se na pohybu a vylučování tekutin 
 • pomáhají (hlavně) Srdci hospodařit s krví 
 • podílejí se na mechanismu Qi, na tom, že se Qi hýbe a nikde nestagnuje 
 • podílejí se na nasávání a distribuci čisté Qi a pomáhají odvádět z organismu kalnou Qi, tzn. odpad 
 • zodpovídají za celkový chod organismu a za jeho základní funkce a procesy 
 • díky rozptylovací funkci Plíce posílají do kůže Qi, v tomto případě obrannou Qi, která nás chrání před vpádem patogenů 

Ledviny

Hlavní funkcí ledvin uchovávání esence Jing. Esenci Jing chápeme jako určitou substanci, kterou dědíme po našich předcích. Esence vytváří vzorce a predispozice. To, jací jsme, co je nám dáno, vychází z toho, jakou esenci nám předali naši rodiče.

Pokud jste četli pozorně, pak si jistě vzpomente, že atopie = predispozice. A právě Ledviny a jejich esence jsou jedni z hlavních hráčů při řešení atopických problémů. Esence Jing totiž vytváří predispozice pro vznik alergických reakcí. 

Slezina 

Slezina je hlavní orgán, který je zodpovědný za výrobu Qi a krve, což je palivo našeho organismu. Podílí se tím i na tvorbě obranné Qi, tzv. Wei Qi. Pokud je její energie slabá, pokud nepracuje správně, organismus má málo energie, což je prvotní příčinou řady dalších zdravotních nerovnováh.

Vrcholek (Biao) a kořen (Ben) 

Ještě je třeba zmínit pojmy vrcholek (Biao) a kořen (Ben). Kořen je příčina nemoci a vrcholek je její projev. Pokud léčíme jen vrcholek, pak sice pacientovi ulevíme (což je leckdy také cenné), ale samotnou nemoc nevyřešíme. Ta se bude neustále vracet. Pokud chceme vyřešit nemoc, vždy je třeba léčit kořen. Léčba kořenů je podstatou celé čínské medicíny. 

Vítr 

Jako poslední kousek do skládanky nám chybí vítr. Vítr je patogenní činitel – častá příčina řady nemocí. Je to patogen dynamický a proměnlivý. Kombinuje se s dalšími patogeny, hlavně s chladem a horkem. Je příčinou např. podzimních viróz (které mají se sezónní rýmou mnoho společných symptomů). Vítr způsobuje chvění v organismu, a říká se, že je počátkem stera onemocnění.

Aby to nebylo tak jednoduché…

V čínské medicíně se nepoužívají termíny nemocí, tak jak je chápe západní medicína. Čínská medicína mluví o Xiao (sípání) a Chuan (dušnost) – to jsou dva stavy, které v čínské medicíně popisují to, co si představujeme pod pojmem astma. Nicméně popisují spíše endogenní astma neboli astma s pozdním nástupem, což je astma, které přichází většinou ve vyšším věku, a souvisí s vyčerpáním orgánů Plic, Ledvin a Sleziny a s nadměrnou tvorbou hlenu Tan.   

My tu ale hovoříme o alergickém astmatu, kdy je dušnost vyvolána alergickou reakcí na alergen. Je to astma s časným nástupem neboli exogenní astma.

Toto astma však tradiční čínská medicína nezná.

Alergie přišly až s rozvojem civilizace

Proto má smysl v léčbě rozlišovat astma alergické a nealergické. U alergického astmatu je problém s dýcháním způsoben stažením průdušek na základě alergické reakce, teprve pak následuje zánět a hlen (to jsou spíše důsledky). 

Pro léčbu astmatu je důležité rozdělit co je vrcholek a co je kořen. Kořenem u astmatu je nedostatečnost, a to hlavně nedostatečnost Ledvin a Plic. To samo o sobě ale astmatický záchvat nevyvolá. Zde přichází ke slovu vítr. Chronický vítr, který je usazen v průduškách. A je usazen z důvodu oslabené obranné energie (Wei Qi), která je slabá z důvodu oslabených Ledvin a Plic.

Další bojovník ve hře

Abych to ještě více zkomplikoval, přidám pojem skrytý patogen. Dostanete-li chřipku, kousne-li vás klíště, dostane se vám do těla patogen. Jeho cílem je prostoupit do hlubších vrstev, kde se usídlí a čerpá vaši energii. Ve zdravém a silném organismu se patogen nedostane přes vnější vrstvy a je vyloučen z těla ven.

Pokud ale máte oslabený imunitní systém, nebo zvolíte špatnou léčbu, nebo je patogen příliš silný, pak se do hlubokých vrstev dostane a zde vyčkává. Vyčkává, až se organismus oslabí, a začne se projevovat. Začne čerpat energii z těla, aby přežil.

Poznat to můžete podle zvláštních projevů těla: stavy vyčerpání, únava, divné stěhující se bolesti po těle, zvýšená teplota, neuro problémy, mozková mlha apod.

unava - co s ni

Jak to souvisí přesně s astmatem?

Podle mého názoru je to stejné s chronickým větrem u astmatu. Někdy do těla pronikl patogen větru, a pokud ho silná imunita z těla zcela nevyloučila, pak tam stále přetrvává. A pokud je organismus vystaven vpádu dalšího větru ve formě alergenu, pak způsobuje stavy jako je spasmus průdušek apod. Je třeba si uvědomit, že tento vnitřní vítr v těle přetrvává pouze „díky“ nedostatečné obranyschopnosti, která vychází z Plic a Ledvin. 

Jelikož tento typ astmatu většinou vzniká v dětství, pak je na vině této nedostatečnosti Ledvin a Plic dědičnost. 

Jak na přírodní léčbu astmatu 

Léčba astmatu se dělí na léčbu během astmatického záchvatu a na léčbu v mezidobí (období relativního klidu). V mezidobí musíme léčit kořen nemoci – posilovat Ledviny, Plíce a potažmo i Slezinu. Já osobně k léčbě využívám vitální houby a přidávám bylinné směsi. 

cordyceps imunita vitální houby

Vitální houby na astma

Pro toto „mezidobí“ nejčastěji používám vitální houbu Cordyceps (CS-4 extrakt 30 %) a houbu Reishi (extrakt 30 %). Cordyceps posiluje Ledviny a Plíce a jako jeden z mála umí posilovat i esenci Ledvin, která je zdrojem Wei Qi (obranné Qi). Kromě esence Cordyceps posiluje i Yang ledvin, která též úzce souvisí s Wei Qi. 

Reishi je vyloženě protialergická a protiastmatická houba. Z pohledu čínské medicíny výrazně doplňuje Qi, proto se používá u únavových stavů a vyčerpání. Hlavně ale doplňuje Wei Qi. Používá se tedy jako podpora u astmatu, obecně u alergií, u ekzémů (zde funguje výborně díky schopnosti posilovat Srdce u malých dětí). 

Reishi má z vitálních hub nejširší záběr, co se účinků týče, takže se používá u psychických nerovnováh, u nespavosti, pokud je třeba posílit krev nebo Yin Jater apod. 

Obě houby doporučuji v kombinaci – Cordyceps ráno a Reishi večer. Dlouhodobě. Užívat vždy 5 dní a poté dát 2 dny pauzu. Pokud je pacient zahleněný, je dobré přidat extrakt ze slzovky (např. směs MycoClean). Slzovka je asi nejlepší Yao na odvedení vlhkosti z organismu včetně různých nečistot, takže posiluje Slezinu a pomáhá zbavit se zahlenění. Případně je vhodná i houba Pornatka. 

Bylinné směsi pro astmatiky

Yu Ping Feng San 

Často k houbám přidávám ještě bylinnou směs Yu Ping Feng San (např. tinktura Obranný val). Jedná se o kombinaci bylin, která posiluje právě obrannou energii Wei Qi. Obsahuje bylinu Fang Feng (kořen ledobourily) – jedna z nejpoužívanějších bylin a na odvedení větru z organismu. Takže Yu Ping Feng San nepůsobí jen na kořen nemoci, ale hlavně na jeho vrcholek, na vítr v průduškách. 

Pokud je stav akutnější, pokud už jsou časté dušnosti, pak dávám dvě bylinné směsi: 

Ke Chuan Pian (např. tinktura Lehký dech) 

Tradiční recept, který se používá k uvolnění stažených dýchacích cest a k podpoře dýchání. Obsahuje hodně bylin, které vytlačují z Plic vítr. Zároveň obsahuje byliny, které odvádí z organismu hlen. Používá se tedy nejen u astmatu, ale i u kašlů, dušností, sípání apod.

Su Zi Jiang Qi Wan (např. tinktura Dunění tamtamů) 

Je velmi podobná směsi předchozí. Ale vedle toho, že účinně odvádí vítr, silně odvádí hlen, podporuje Ledviny a obrannou Wei Qi. Zároveň obsahuje bylinu Ku Shen (jerlín), který odvádí z organismu vlhkou horkost, tzn. je hodně protizánětlivý. V moderních studiích byly u jerlínu prokázány protialergické účinky.

Tato směs existuje nejen ve formě tinktury, ale i ve formě sirupu pro malé děti (např. Sloní sirup). V sirupu je lehce upraveno složení, aby se směs dala použít právě pro malé děti, jejichž organismus je mnohem citlivější. 

Na závěr ještě zmíním směs Xiao Chai Hu Tang (např. tinktura Otevření dveří). Je výborná u různých recidivujících, vracejících se divných problémů. U různých chronických zánětů, u opakujících se zánětů středouší a podobně.

Všechny vitální houby i byliny lze používat souběžně s konvenční západní léčbou astmatu. 

Autor: Milan Schirlo, terapeut tradiční čínské medicíny, zakladatel MycoMedica.cz a YaoMedica.cz