Pohled na astma jako na součást nemoci celého člověka

dýchání e1593514232243

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pokud je vysloveno podezření na astma, jste obvykle postoupeni k vyšetření odborníkovi. Zde je konstatován klinický objektivní nález, je provedena spirometrie, kde křivka lékaři jasně ukáže dechovou nedostatečnost a potvrdí diagnózu, je provedeno laboratorní vyšetření, testy na alergie a je nastavena terapie.

Postupy

Pokud jde o alergické astma, dostanete antihistaminikum, sprej s kortikoidem a další sprej na roztahování průdušek (bronchodilatátor), nebo prostředek kombinovaný. A pokyn, abyste přišli na kontrolu za půl roku.

Uvedený postup je logický; alergen totiž vyvolal přehnanou reakci, při ní se uvolnil mediátor histamin, a ten pak na sliznici způsobil alergickou reakci, zarudnutí, otok, jehož výsledkem bylo zúžení průsvitu průdušek. To vedlo ke ztíženému, typicky astmatickému dýchání, také se stáhly svaly kolem průdušek a ještě víc prohloubily dušnost. Sliznice začala časem produkovat hleny, aby se vyplavilo, co tam nepatří. Pokud hleny zhutní, bývají velice vazké a dušnost se ještě zesílí.

Antihistaminikum tedy zablokuje histamin, bronchodilatátor roztáhne průdušky a kortikoid zastaví zánět. Kapky na kašel nebo inhalace zlepší viskozitu hlenu a usnadní jeho vykašlání.

Co k tomu dodat:

  • Ani jeden z těchto zákroků neřeší příčinu, jen účelně reaguje na následek. Řeší, co nastalo. A pokud je tato léčba indikována pro dlouhodobé období, pak je skutečné řešení odkládáno do budoucna.
  • Obranný mechanismus není schopen se s problémem sám vypořádat a musí to za něj řešit lék. Obranný mechanismus zleniví, dostane se do závislosti na léku. Pokud se tento léčebný postup zahájí v raném, dětském věku, lékaři u něj předpokládají, že tím zastaví rozvoj astmatu a že v době, kdy vývoj imunity dítěte dospěje, se situace sama upraví. Jinými slovy, je zde myšlenka zabránit chronické nemoci. Nemám dostatečné číslo případů, kdy se to skutečně stalo a astma se zastavilo. Ale podle těch rozborů astmatiků, kteří se mnou svou nemoc konzultovali, soudím, že je to pouhá iluze a že k rozvoji chronicity stejně dochází.

Atopie

Astma je součástí atopie, kam také patří ekzém, senná rýma, kopřivka a jiné projevy, které zdánlivě s atopií nesouvisejí, jako je migréna, bolesti břicha, změna nálad apod. A v tom je právě ten kritický bod pro vyhodnocení situace, neboť potlačujícími léky se podaří zastavit astma, ale atopie u dotyčného pokračuje jiným způsobem, jen s tím rozdílem, že dotyčný již nechodí do ordinace plicní, ale chodí na oddělení kožní, neurologické či psychiatrické.

Jde stále o totéž onemocnění, a pokud není vyřešena příčina, bude dotyčného atopika týrat v různých cyklech celý život.

Astma je součást nemoci celého člověka.

Opravdu to nemůžeme změnit?

Astma má genetickou dispozici a tento fakt svádí k názoru, že se s tím nedá nic dělat. Ano, s genem neuděláte nic. Ale jde ještě o to, zda ten gen pro astma zapnete, anebo zda gen zůstane vypnutý. A na tomto poli může každý s nemocí bojovat:

Nezdědíte jen gen, ale také přebíráte od rodičů filozofii života a postoje, způsob stravování, bydlíte ve stejném prostředí, které vyhovuje nemoci a které nevyhovovalo jak rodičům, tak vám, ev. nebude vyhovovat ani vašim dětem.

Motivace ke změně

V začátku své lékařské kariéry jsem měl v péči 8letého chlapce, syna otce astmatika. Chlapec byl vyhublý, bledý, od astmatu měl špatně deformovaný hrudník, vadné držení těla, neměl sebedůvěru, bál se ozvat, chodil si pro recepty na uvedené léky. Tehdy jsem rodiče vyzval, aby s chlapcem začali sportovat, aby se zaměřili na posílení svalů všeobecně. Aby s ním jezdili k moři, aby udělali úpravu jeho pokoje, aby začali zkoumat, která strava souvisí s jeho záchvaty… Čas běžel, chlapec rostl. Začal jsem pozorovat, že už chodí do ordinace méně často. Do nemocnice již nemusel jezdit a záchvaty zvládal doma. Tehdy v 17 letech chlapci museli chodit na předvojenskou průpravu a potřebovali vystavit branecký průkaz, anebo jim byla vystavena tzv. modrá knížka.

Také přišel. Myslel jsem si, že mu automaticky navrhnu modrou knížku. Podle diagnózy na ni měl nárok. On se však přede mne postavil a řekl: „Já modrou knížku nechci, půjdu na vojnu!“ Zbystřil jsem pozornost a uviděl jsem svalnatého vzpřímeného mládence s pevným rozhodnutím a sebevědomím…

On a jeho rodiče udělali velký kus práce

Dokázali změnit jeho imunitu, jeho tělesnou stavbu, jeho psychiku a podařilo se astma dostat pod kontrolu bez použití léků. Odstranili mléko a mléčné výrobky z jídelníčku. Odmítl modrou knížku a zařadil se mezi vojáky. Chlapcův táta prozradil, že si má slova vzal k srdci, doma ve sklepě si vytvořili posilovnu a společně pracovali na svém zdraví. On astmatik to také potřeboval.

Semkli se

Pravidelný sport vede pomocí tréninku dýchacích cest a krevního oběhu ke zlepšení odolnosti a se zlepšením psychiky se „umoudřila“ také imunita. Dietu změnili všichni členové rodiny, semkli se a táhli za jeden provaz. Nenechali se ukolébat genetickou dispozicí a tím, že s tím nelze nic dělat.

Zde jsem uvedl jeden příklad, že lze nemoc překonat a že léčení není jen o lécích. I já sám jsem se tímto chlapcem a jeho rodinou nechal ovlivnit a změnil jsem pohled na léčení, abych se nespoléhal jen na předepsané postupy. K předpisu léku jsem ordinoval celkovou změnu filozofie rodiny, kde se dotyčný astmatik vyskytoval. A ještě v dalších případech jsem pozoroval efekty v léčení, ale žel, musím s pokorou konstatovat, že v mnoha jiných případech se tento postup neosvědčil. Tam, kde byla rodina v rozkladu, kde členové nebyli schopni se dohodnout na společném postupu, kde nebyli schopni vypnout vypínač pro astma, zůstala léčba jen u předpisu chemických léků, sprejů a u postupného rozvoje invalidity.