Drogová závislost – cesta nikam …

cm deprese

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Drogy jsou chemické látky, které mají vážný dopad na neurochemickou rovnováhu v mozku, která přímo ovlivňuje naše prožívání a chování. Zvyšují úroveň určitých neurotransmiterů, které jsou odpovědné za pociťování příjemných, libých pocitů. Jedním z takovýchto přirozených neurotransmiterů, který se nachází v lidském organismu je dopamin. I díky němu člověk pociťuje radost, potěšení a požitky.

Příjemné pocity při polibku, u kornoutku oblíbené zmrzliny, nebo když dostaneme kompliment – to všechno se v našem mozku spojuje s úrovní dopaminových drah. Avšak i drogy taky zvyšují úroveň dopaminu v organismu. Od cigarety, alkoholu, přes heroin, kokain a jiné drogy – zatímco dopamin je přirozený neurotransmiter, který v nás navozuje příjemné pocity – někteří lidé tyto libé pocity nedosahují v té míře, jako by chtěli nebo očekávali, jejich dopaminové dráhy jsou oslabené – a proto sahají po prostředku, který jim uměle, nepřirozeně tento dopamin nahradí – a tedy po droze. Neuvědomují si, že takovéto umělé navozování si příjemných pocitů prostřednictvím dopaminu za pomoci drogy má riziko v rozvinutí drogové závislosti, protože člověk chce libé pocity zažívat zas a zas, víc a víc, a dávku drogy zvyšuje, protože po čase již nemá obvyklá dávka požadovaný efekt. A pak se již ocitáme v bludném kruhu závislosti.

ZDRAVÍ A CHOVÁNÍ
Jedinec se závislostí na návykových látkách nepřestává užívat drogu i navzdory zjevným a zvětšujícím se zdravotním problémům, které se u něj začínají projevovat. Objevuje se podrážděnost, hněv, hostilita, únava, neklid, úzkost, deprese, ztráta pozornosti a koncentrace, ztráta koordinace pohybu. Častým symptomem jsou i psychózy (např. různé zrakové či sluchové iluze a halucinace).

FINANČNÍ A PRÁVNÍ DŮSLEDKY
Finanční otázky jsou při závislosti nesporné. Vzhledem k utrácení peněz za drogy se člověk se závislostí dostává do větších a větších finančních potíží. Jedním z varovných ukazatelů (které si může všimnout okolí a jeho blízcí) jsou třeba pozdě zaplacené účty, hromadění se upomínek, neuhrazených faktur a účtů, a vůbec slabý přehled o své finanční situaci (kdy se náhle jedinec ocitá bez prostředků, protože si ve své závislosti nestihl všimnout, že už je bez peněz, rezerv či úspor). Sekundárně se pak můžou spojovat s touto oblastí problémy se zákonem v důsledku třeba krádeží, prostřednictvím kterých se závislý jedinec snaží dostat k finančním prostředkům na koupi své drogy.

PRÁCE A ŠKOLA
Vyskytují se časté absence a pozdní příchody. I navzdory ohrožení ztráty práce či studia, jedinec pokračuje v užívání látky.

RODINA A PŘÁTELÉ
Jedinec se závislostí reaguje podrážděně, když ho jeho blízcí kritizují a komentují, vyjadřují se k jeho užívání. K obavám blízkých o svoje zdraví se staví spíše s podrážděním. Můžou se objevovat výčitky svědomí a pociťování viny, avšak fyzická drogová závislost u něj je již silnější a převažuje – tudíž jedinec pokračuje v užívání.

SOCIÁLNÍ ŽIVOT
Člověk víc a víc přizpůsobuje svůj čas užívání drogy. Zaměřuje se na aktivity spjaté s pořizováním si drogy, její užívání a víc vyhledává známosti s okruhu uživatelů drog. Naopak, dochází ke ztrátě zájmů a koníčků, zálib, které před tím rád dělal.

ZNAKY A SYMPTOMY UŽÍVÁNÍ MARIHUANY
Marihuana zvyšuje zrakové a sluchové vnímání. Zvyšuje se smyslová citlivost, chuť a taky apetit. Objevují se problémy s pamětí, potíže s koncentrací, paranoidní myšlení. Z fyziologických symptomů jsou to snížená koordinace, zpomalení reakcí, podrážděné a začervenalé oči, zvýšený krevní tlak a srdeční tep.

CRAVING A RELAPS
Silné bažení a touha po droze – tzv. craving – se v průběhu užívání zvyšuje, jedinec všechno své prožívání a chování orientuje na svou drogu. Vyskytují se snahy přestat užívat drogu, případně podstoupit léčbu, avšak mezi prchavými záblesky abstinence dochází k opakovaným relapsům, kdy se jedinec opět vrací k užívání. Má pocit, že své potíže může vyřešit pouze přes drogu (kvůli fyzickým projevům a abstinenčním příznakům).

TOLERANCE
Tolerance znamená, že jedinec pro to, aby u něj dávka drogy účinkovala, musí postupně její množství zvyšovat. Proto zvyšuje nejen obvyklou dávku, ale i frekvenci užívání.

ABSTINENČNÍ SYNDROM A SYMPTOMY UŽÍVÁNÍ

  • Kokain – neklid, nespavost, úzkost, deprese, hněv, craving, únava, pocity na zvracení, zvracení, třesavka, bolest svalů aj.
  • Barbituráty – nespavost, podráždění, úzkost, pocity rozkolísání či třesu, bolest hlavy, závrať, ztráta chuti k jídlu aj.
  • Heroin, opiáty – rozšířené panenky, husí kůže, slzící oči, časté smrkání, usmrkaný nos, pocity chladu, pocity na zvracení, křeče ve svalech a břicha, průjem, zvracení, třes, pocení, pocity nervozity, neklidu, paniky, podráždění.
  • Metamfetamíny – únava, narušení spánkového rytmu, podráždění, zvýšený hlad, střední až hluboká deprese, úzkost, psychotické reakce.

Když existuje jakékoli podezření, že někdo blízký užívá návykovou látku (kam zařazujeme i alkohol), nejlepší cestou je informovat se o možnostech léčby buď u praktického lékaře, který doporučí vhodné zařízení pro léčbu závislostí, nebo takovéto zařízení kontaktovat přímo.