Jak souvisí peníze a zdraví celé rodiny?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

 
Zamyšlení o vlivu peněz na léčení, ale i o jiných podstatných vlivech. A také o řešení, jež se nabízí, pokud máme omezený rozpočet. Jak existenciální stresy souvisí s rozvojem některých onemocnění? Jaké změny jsou někdy nutné ve jménu zdravých dětí a spokojené rodiny?

Mají peníze vliv na léčení?

Ano, mají. Alespoň to mnoho lidí tvrdí. Vidím to v běžné praxi. Třeba pátráte po příčině, rádi byste si nechali udělat kompletní laboratorní testy. A je tu otázka, kdo je zaplatí. Pokud pojišťovna, zváží a rozhodnou to lékaři a specialisté. Pokud vy, je to lékaři jedno, na žádanku napíše: Pacient si vyšetření hradí sám. Laboratoř vyšetření bez problému provede. 

Kdo má peníze, jezdí často do lázní, k léčebným pobytům u moře. Pacient závislý na pojišťovně musí čekat na poukaz. Lze jmenovat další situace, kdy peníze usnadní postup. Jsou však i mnohé situace, kdy peníze nepomohou…

  • Každý člověk si vytváří individuální cestu k nemoci a peníze zde nehrají roli. 
  • Každý přichází na svět nahý, peníze nemá a ze světa odchází také bez peněz, jsou mu k ničemu. 
  • Každý si během života tvoří vlastní prioritu v tom, jakou roli budou peníze sehrávat v jeho životě. 

Který důležitý aspekt zrání člověka tu zahraje roli? 

Člověk prožívá první část života pod dohledem rodičů. To oni jej vychovávají, živí a chrání. V další etapě přebírá odpovědnost za sebe sám a připravuje se na založení vlastní rodiny. Je zralý sexuálně i psychicky, ale to samo nestačí k tomu, aby mohl zodpovědně o rodinu pečovat. Hovoříme nyní o tzv. sociální – ekonomické zralosti. A o tom chci nyní pohovořit. Pokud totiž není splněna podmínka ekonomické zralosti, projeví se to často i na zdraví.

Existenční stresy jsou velmi silné – způsobí neléčitelné nemoci. 

Jak a na kom se projeví ekonomická nezralost rodičů? 

V mladé rodině se to projeví na zdraví dětí. 

Aby mohla fungovat rodina, matka je nucena nastoupit do práce, dítě umístit do školky. Místo toho, aby se starala o dítě, zajistila mu péči a jistotu, kterou může dávat jenom matka, věnuje se práci a výdělku a dítě strádá psychicky a později i fyzicky. Když jeho imunita selhává a dítě je často nemocné. Kruh ekonomické nepohody se prohlubuje… Náklady na léčbu se zvyšují, stresy spojené s nemocností rostou. Nemocnost dítěte se v takovém případě týká evidentně celé rodiny, hlavně její sociálně ekonomické nezralosti a nepřipravenosti; rodina vznikla příliš brzy. 

Kdy jsou v ohrožení sami rodiče? 

V další etapě života se ekonomika rodiny zlepší a stane se dostatečnou, ale za cenu příliš velkého úsilí. Děti jsou již velké, navštěvují školu, a to je velká zátěž. Jeden z rodičů nebo oba rodiče pracují bez přestání, berou si další práci, aby děti udrželi na studiích. Péči o sebe odsouvají na vedlejší kolej. Takových příkladů bych mohl uvádět více a v různých variantách. 

Dotyčný jedinec tedy dosáhl svého cíle, má peníze, hmotné statky, ale má podlomené zdraví a peníze, které tvrdě vydělal, nyní utrácí za své léčení. Má tedy výhodu, když má peníze a může si zaplatit laboratorní vyšetření, může jezdit do lázní…? 

Nemoc celé rodiny

Kapitola o sociálně ekonomické dospělosti je nevyhnutelnou součástí mozaiky související se zdravím a nemocí. Všichni členové rodiny se mají sejít, otevřeně probrat vzniklou situaci a společnými silami problém řešit.  

Nemoc jedné osoby v rodině se týká všech. Musí si stanovit rodinné priority, rozdělit si břímě, které je svírá. Navzájem se potřebují podepřít. Často je nutné přijmout opatření, sáhnout na rezervu, něčeho se zříci. 

Případ ohrožení 

Zde uvedu jeden případ z mé praxe (bez uvádění konkrétních situací). Jde o muže v před-důchodovém věku. Pracuje jako odborník v prostředí, jež mu negativně ovlivňuje zdraví. Toto zaměstnání je pro něj ekonomicky důležité, protože podporuje na studiích své dvě již dospělé děti. Navštěvoval mou poradnu pro těžké plicní onemocnění. Sám svou nemoc před rodinou definoval jako astma s tím, že má nemoc pod kontrolou a užívá na ni léky. Ve skutečnosti šlo o mnohem závažnější onemocnění a vedlo ho k nedobrým koncům života. Za těchto okolností proběhl v poradně dialog. 

Proč nejdete do invalidního důchodu, musíte se přece definitivně vyhýbat prostředí, které vám nemoc zhoršuje? 

Potřebuji ještě dva roky vydržet, než děti odpromují. 

A co z toho budete mít, když děti odpromují a vy zemřete? Co na to vaše děti, které sice budou mít titul, ale přijdou o otce? 

Musí zasednout vaše rodinná rada. Sdělte těmto nejbližším, že nejde o astma, řekněte jim skutečnou podstatu své nemoci. Vaše dospělé děti si mají najít práci, aby si zajistily peníze na dokončení studia. A vy jděte do invalidního důchodu a okamžitě přestaňte navštěvovat prostředí, které vás ohrožuje. 

Jak to dopadlo, nevím, již více do poradny nepřišel. 

Případ opačný, s vítězstvím 

A přidám ještě jeden příklad, kdy správné rozhodnutí na úkor peněz pomohlo ke zlepšení zdraví. Mému kamarádovi z vojny se narodil syn, měl diagnózu astma. Byl téměř každý měsíc hospitalizován pro astmatický stav. Kamarád je vynikající odborník na počítače a dostal skvěle placené místo v chemičce na severu Čech. 

Rozebírali jsme situaci a došli k závěru, že je nutno udělat totální změnu. Kamarádova manželka pochází ze středního Slovenska, z malé vesničky nad Váhem. Přestěhovali se tam. Kamarád nyní pracuje v kanceláři na pile, nemá vysoký plat, ale syn už astmatem netrpí. 

Pokud je rodina kompletní a je založena na dobrém základě lásky, pak zátěžovou situaci zvládne. 

Horší je, pokud je rodina nekompletní, projevují se vzájemné antipatie, dále pokud se přidají projevy alkoholismu, závislosti apod. Léčba nemocí, které vznikly na tomto základu, nespočívá v podávání léků a není prioritně ani o penězích. 

MUDr. P. Šácha