Záhadná celiakie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když pátráte po příčinách nemoci, je důležitý rozbor celkové situace. Je třeba sestavit celou mozaiku, která obsahuje ucelenou historii rozvoje nemoci, soubor příznaků a projevů a k tomu výsledky z různých vyšetření a závěry lékařů, jejich předpoklady. Důležitý je také psychosomatický profil jedince. Tehdy je větší naděje, že se přiblížíte k pojmenování podstaty nemoci.

Splnit tuto mozaiku je komplikované – z různých důvodů. Každý člověk, který se o to pokusil, mi to potvrdí. Někdy jsou jasné klinické projevy, ale výsledky z vyšetření, z různých testů jsou negativní. To ovšem neznamená, že je to v pořádku, zvláště tehdy, když nemoc a její projevy trvají.

Někdy je to naopak – laboratorní testy ukazují pozitivitu, ukazují na nemoc, ale nejsou přítomny žádné projevy. Jde o latentní formu. Nemoc jen čeká na spouštěcí faktor a spustí se někdy v budoucnu.

Nemoc má svůj název a je charakterizována typickými projevy, které lze na první pohled rozpoznat. Např. alergická reakce, která se projeví viditelnou kožní reakcí. Ale nemoc může mít netypické projevy – např. se vlivem působení alergenu projeví bolest hlavy, břicha, porucha soustředění – a člověka nenapadne, že má třeba alergii na některé jídlo. A trvá určitou dobu, než na to přijde, když mezitím absolvoval sérii vyšetření na oddělení chirurgie, neurologie či psychiatrie.

Záhadná nemoc

Jednou z těch záhadných nemocí je celiakie. Předpokládá se, že v České republice trpí touto chorobou 40 000 osob, třebaže jich odborné ambulance zatím registrují pod touto diagnózou pouhé 4 000. Podobná situace je dle lékařských výzkumů a statistik i v jiných zemích, je rozpoznána pouze desetina případů.

Záhada spočívá v tom, že jedinci trpící touto chorobou mají k nemoci geneticky daný podklad. Jsou nositeli antigenu HLA DQ2 a DQ8, předurčujících je k určitému typu reakce, kdy se projeví spouštěč, proti němuž je namířena imunitní reakce. Ten spouštěč má antigenní strukturu podobnou tkáni některého orgánu. Tělo vyšle protilátky ve snaze zničit spouštěč, a ty jsou omylem zaměřeny proti vlastní tkáni těla. Výsledkem je poškození dané tkáně. Uplatní se tedy podstata autoimunitní.

Při ní dochází k napadení struktur vlastního těla a jejich poškození. Celiakie může být součástí různých autoimunitních chorob. Ve hře je hodně faktorů, které dispozici k popsanému principu zapnou. Jedním z těchto spouštěčů je u celiakie lepek, který je obsažen v obilovinách.

Lepek

Podstatný je alfa-gliadin (sekvence aminokyselin), který se v trávicím traktu enzymaticky štěpí na menší peptidy, a ty se navážou na výše popsané antigeny. To dává impuls ke spuštění imunitní odpovědi, vzniku protilátek proti tkáňové transglutamináze. Tehdy dochází k zánětu a poškozování sliznice tenkého střeva. Tyto změny a stupeň poškození potom lékař vidí při histologickém rozboru vzorku tkáně a definitivně potvrdí diagnózu.

Stálá přítomnost lepku v potravě umocňuje postupné poškozování – degeneraci střeva. Sliznice střeva přestává plnit svou vstřebávací funkci a rozvíjejí se následky této poruchy:

  • Projeví se nedostatek vitaminu B 12, D, K a dalších látek.
  • Projeví se různé příznaky patrné z chudokrevnosti, která nereaguje na běžnou léčbu, pacient je unavený, neklidný.
  • V laboratoři se zvyšují jaterní testy, zánětlivé markery, protože se v těle začnou uplatňovat další záněty, např. v dutině ústní na dásních, na sliznici oka, na kůži, začne se kazit zubní sklovina, předčasně se objevuje osteoporóza.
  • Bolí svaly, což člověka znervózňuje, je nervní, má deprese, poruchy chování. U mužů klesá množství spermií, ženy mají poruchy menstruačního cyklu.

Jiné spouštěče

Kromě lepku však působí i jiné spouštěče – stres, přetěžování, infekce různého charakteru, dietní chyby, svou roli sehrává užívaná hormonální antikoncepce, ale nemoc se nastartuje i těhotenstvím a porodem. V anamnéze vidím souvislost s poruchou funkce štítné žlázy, kdy se ukáže, že je autoimunitní, rozvíjí se intolerance k mléku. Typické je propojení s cukrovkou I. typu, jak jinak než autoimunitní.

Celiakie nezačíná jen v dětském věku. Tam ji sice nejvíce pozorujeme, ale může zkomplikovat život ve kterémkoli věku.

Celiakií se zabývají specialisté v poradnách, pacienty dispenzarizují. Sami pacienti si zakládají různé spolky, komunity. Prodejny zdravé výživy nabízejí výrobky pro rozšíření možností jídelníčku, mají tam speciální regály pro celiatiky.

Léčba

Základem léčby je bezlepková dieta:

Je nutno vyloučit mouku pšeničnou, žitnou, ječnou, včetně těch potravin, které tyto složky obsahují i v malém množství – omáčky, konzervy, uzeniny, pivo. Podává se sójová a rýžová mouka, rýže, brambory, kukuřice, škrob bramborový a kukuřičný. Alkohol raději ne. Dieta se dodržuje celoživotně.

Pokud držíte přísnou dietu, a přesto se projevují příznaky, pak je jasné, že působí další prvek, třeba intolerance na laktózu, či alergie na bílkovinu kravského mléka, či jinou ingredienci stravy. Možná stále působí stres. Pak je nutno znovu provést rozbor a začít od začátku.

Probiotika, prebiotika

V tuto dobu je to patnáct let, co uplatňuji podávání probiotik a k tomu prebiotika – zelené potraviny řasu chlorellu a mladý ječmen, který je vyroben z čerstvě vyrostlých zelených výhonků rostliny a neobsahuje lepek. Výsledky užívání této kombinace mi potvrdily, že má vliv na regeneraci střevní sliznice a nepochybně pozitivně uklidňuje zánět.

A pokud je nemoc podchycena včas, pak tato „zelená cesta“ společně s přísnou eliminací lepku dává pacientovi naději k zastavení procesu nenávratných změn, zlepšení vstřebávacích schopností střeva, které jsou při rozvinuté nemoci zhoršeny. Zelené produkty řasa chlorella a mladý ječmen současně dávají živiny, ale také právě ty ingredience, jež v důsledku nemoci chybí, jak bylo uvedeno výše.

Dávkování si každý určí sám a časem pozná, která dávka stačí střevo harmonizovat. Je to variabilní, dle životních událostí a zátěží si dávku zvyšuje, nebo si stanoví svou standardní minimální dávku.

Máte-li pocit

A pokud nemáte celiakii potvrzenu, ale máte pocit, že příznaky této diagnóze odpovídají, tj. že spadáte právě do těch 9 desetin nepoznaných celiakií, pak zahájením popsaného postupu neuděláte chybu. Setkávám se s touto situací často. Když se nemáte o co opřít, zahájíte „zelenou cestu“ a při delším užívání zjistíte, že potíže ustupují. Může to trvat i několik měsíců a let. Mám několik svědectví o tom, že pacient neměl přesně určenu diagnózu, laboratorní biochemické hodnoty byly v patologických hodnotách, žádná léčba neměla efekt a po zahájení zelené cesty se časem jeho hodnoty stabilizovaly a klinické příznaky ustoupily. Když pacient přišel na kontrolu, ptal jsem se jej, jak se jeho nemoc vyvíjí. Řekl mi, že je to stejné, že se asi nic neděje. Ukázal mi laboratorní výsledky, a ty byly normální. Ptal jsem se ho, jestli má průjmy a nadýmání, řekl, že ne. Jestli je stále nervózní a jestli lépe spí – a tu rozjasnil tvář a řekl: No jo, vlastně je to dobré! Když se mi ulevilo, ani jsem si to neuvědomil…

V podezřelých případech je vyřazení (eliminace) lepku z jídelníčku bezbolestné, dostupnost náhradních produktů je dnes dobrá. Probiotika, řasa chlorella a mladý ječmen nemají vedlejší účinky, naopak se většinou tímto krokem a trpělivostí nastartuje ozdravovací proces v těle.