Vliv vitaminů a minerálů na naši psychiku

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Spojitost mezi duševní pohodou, rovnováhou, resp. duševním zdravím a přiměřeným množstvím vitaminů a minerálních látek je důležitým faktorem, kterému se však ne vždy věnuje dostatečná pozornost. Obecně se přijímá fakt – a jen málo lidí by asi namítlo – že vitamíny a minerální látky jsou pro zdraví organismu nevyhnutelné. Když nemá lidské tělo potřebnou úroveň těchto látek, nemůžou orgány plnit dostatečně svoji funkci.

Vitamíny a minerální látky jsou důležitými chemickými látkami, které sehrávají roli v biochemických procesech v lidském organismu. Jsou odpovědné za syntézu komplexních enzymů, což jsou látky umožňující takové funkce, jako je například trávení, metabolismus potravy, proměna energie, správná funkce mozkových buněk a neurotransmiterů – přenašečů, které jsou důležité pro přenos informací v rámci nervové soustavy a celého těla. Tyto informace jsou předávány prostřednictvím obrovské sítě elektrických spojení nervových buněk. Když dojde k jakékoli chybě v rámci tohoto systému neurotransmiterů, pak duševní fungování neboli psychika může být narušena, právě kvůli tomuto nesprávnému fungování elektrických spojení a signálů v rámci mozku a nervové soustavy. Lidé nemají vědomou kontrolu nad funkcí neurotransmiterů. Proto při hlubších duševních potížích a poruchách, jako je např. klinická deprese, bipolárně-afektivní porucha a další, je potřebná komplexní léčba (medikamentózní a psychoterapeutická), aby se vyrovnala nerovnováha těchto biochemických pochodů v organismu a správná funkce neurotransmiterů.

Na duševní zdraví se často nahlíží jako na něco, co je spíše spojeno s myslí, psychikou – tedy něco „nehmatatelného“, neuchopitelného. Naproti tomu mozek je vnímán jako lidský orgán. Jakýkoli nedostatek nebo porucha, která se váže na chemické procesy důležité pro správné fungování mozku jako fyzické, somatické jednotky, může negativně ovlivnit psychiku, vědomí, psyché člověka, kterou chápeme jako projev různých funkcí centrální nervové soustavy (vnímání, prožívání, představivost, koncentrace, paměť apod.).

Důležitými vitamíny, které ovlivňují duševní procesy, jsou vitaminy skupiny B. Větší nedostatek vitaminů skupiny B se spojuje s tak vážnými duševními nemocemi, jako je právě zmiňovaná hluboká deprese. V rámci této skupiny vitaminů existuje několik druhů, ze kterých každý plní svou funkci. Nedostatek thiaminu neboli vitamínu B1 může vést k depresi, úzkosti, pocitům strachu a iritability, podrážděnosti. Nedostatek riboflavínu neboli vitamínu B2 se podle studií spojuje kromě deprese taky s jinou vážnou skupinou duševních poruch, jako jsou psychózy. Nízká hladina vitamínu B12 může způsobovat potíže s pamětí, rychlou unavitelnost, celkové zpomalení duševních procesů, psychomotoriky. Doplňování vitamínů ze skupiny B je proto velmi důležitým prostředkem prevence proti zmiňovaným potížím a uplatňuje se zejména při léčbě deprese.

Dalším důležitým vitamínem, jehož nedostatek vede k projevům deprese, je vitamín C, který je i významným antioxidantem, a je důležitý pro vylučování serotoninu. Serotonin je neurotransmiter odpovědný za prožívání nálady, přičemž nedostatečné vylučování vede ke vzniku deprese.

Avšak nejsou to jen vitamíny, které jsou důležité pro duševní rovnováhu a psychické zdraví. Svoji významnou roli zde hrají i minerální látky. Zinek je důležitým prvkem pro štěpení enzymů. Ovlivňuje nejen přenos nervových vzruchů v nervové soustavě a také aktivitu štítné žlázy. Jeho nedostatek v organismu vede k depresi a poruchám chování. Nízká hladina hořčíku (magnesium) v organismu vede k vyššímu prožívání stresu a psychické zátěže. Nedostatek magnézia se může projevit ve formě změn osobnosti, osobnostních rysů, deprese, iritability a úzkosti.

Existuje celá skupina ostatních vitamínů a minerálních látek, jako je např. kyselina listová, mangan, železo nebo draslík, které jsou důležitými součástmi biochemie nervové soustavy a ovlivňují správné fungování nervových funkcí a mozku jako orgánu. Jejich nedostatek pak ovlivňuje psychické funkce a duševní život člověka. Vitamíny a minerální látky proto jsou výborným výživovým doplňkem zejména při mírných projevech deprese, avšak sami o sobě nejsou lékem na depresi. Důležitou roli však při této léčbě sehrávají!