VIDEO: Káva: Prospívá, nebo škodí?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dříve se kávě připisovalo mnoho negativních účinků na lidské zdraví. Jak je to dnes? Můžeme si dát kávu bez obav z následků?


Přečtěte si knihu Velmi osobní kniha o zdraví od Margit Slimákové, která je v naší nabídce.