Revmatoidní zánět z hlediska přírodní medicíny

cm nohy

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nejčastěji se projevuje jako zánět kloubů, nebo-li revmatoidní artritis – dále jen RA. Jak vzniká revmatoidní zánět? Oficiální medicína stále tvrdí, že příčiny jsou neznámé. Jak se na toto onemocnění můžeme dívat z hlediska přírodní medicíny?

Osobně stojím na straně zastánců názoru, že skutečnou vyvolávající příčinou je v prvním fázi je chronické překyselení organismu a další intoxikace s tím související = to obojí dohromady vyvolá primární „chemický“ zánět v postižených tkáních.

Tělo pak zkomplikuje tuto nepříznivou situaci nepatřičnou a sebezničující autoimunitní reakcí – za její odstartování s největší pravděpodobností může nerovnováha v neurovegetativní činnosti mozku.

RA bývá dost často dědičné onemocnění kromě překyselení má zřejmě i souvislost s dědičnou neschopností dokonale trávit maso. Tím vznikají špatně rozpustné purinové metabolity, které se ukládají do různých tkání a poškodí je. Poškozené tkáně mohou být následně napadeny vlastním imunitním aparátem nositele této dispozice. Jen naprosto vzácně může revmatoidní artriditu způsobovat také jiná příčina intoxikace = v literatuře jsem kdysi zachytil případ jednoho Londýňana, u něhož byla prokázána souvislost revmatoidní artritidy s konzumací brambor.

Bohužel oficiální testy na potravinové intolerance až příliš často přináší falešně pozitivní či falešně negativní výsledky a tak jediné, na co je možné se opravdu spolehnout, je vlastní dlouhodobé pozorování reakcí těla na potraviny. Podrobnější informace najdete zde:

Eliminační diety a nesnášenlivost některých potravin

Karmická medicína 6 – Interoreceptory

Oficiální medicína si těchto metabolických souvislostí nevšímá a na místo toho, aby Vám vysvětlili nutnost vegetariánství + odkyselení a detoxikace organismu + nezbytnou harmonizaci neurovegetativní soustavy, budou Vám raději nabízet silné chemikálie s řadou nežádoucích účinků, potlačující jen vnější příznaky choroby – která se jimi jen zpomalí a nikoliv vyléčí a navíc k ní postupně přibudou nemoci sekundární = vlivem lékových intoxikací = viz například článek:

Uzdravení revmatu stojí stejně jako řešení komplikací z léků na revma

= navíc i tento název článku ČTK je zavádějící a nepravdivý. Při léčbě revmatické artritidy pomocí oficiálních chemických antirevmatik jde o dočasné potlačování příznaků nemoci, ani náhodou nedochází jejich vlivem k uzdravení z této nemoci, jak by rád nadpis oznamoval.

Postup přírodní medicíny vychází z nutnosti

  1. detoxikace organismu = především zbavit se NATRVALO dalšího chronického překysel-ování organismu a intoxikací s tím souvisejících.
    Doporučuji měřit si pH moči opakovaně v průběhu dne a hodnoty si zapisovat (třeba do tabulky v Excelu). Výsledné hodnoty mi pak můžete poslat.
    Podrobnosti najdete v tomto článku: Překyselení organismu a zrádnost jeho jednoduchých řešení
  2. posílení a regenerace postižené tkáně
  3. harmonizace organismu jako celku = protože i pro lidské tělo jen s mírnou nadsázkou platí, že VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM.

Jaké přírodní produkty mohou pomoci?

K rychlejší detoxikaci nejraději doporučuji tyto produkty:

vojtěška- při potížích až 6 tbl denně

šťáva z aloe

= oba produkty lze užívat současně (účinnost kombinací přírodních produktů bývá podstatně vyšší než podávání jednotlivého produktu)

Na závěr znovu připomínám, že pro vznik revmatoidní artritidy je z psychosomatického hlediska velmi významná i nerovnováha neurovegetativní řídící soustavy – viz článek:

Karmická medicína 9 – Nerovnováha neurovegetativního systému = příčina většiny nemocí

= u nemocí z ukládání purinových metabolitů právě tato nerovnováha a stav limbického mozku rozhoduje o tom, zda tělo spustí autoimunitní reakci, která vyvolává vlastní devastující a silně bolestivý zánět. Je tedy onou „poslední kapkou, kterou pohár přetéká“ a odstartuje toto velmi bolestivé onemocnění.

V ostatních případech totiž tělo na stejné překyselení a znečistění organismu reaguje daleko mírněji, například „jen“ artrózami, kalcifikacemi v oblasti toxických uloženin (tím vznikají různé kostní výrůstky). Tyto změny bez doprovodné autoimunitní reakce však nastupují o mnoho let později než RA a nemusí být po dlouhé roky zdaleka tak zničující, jako mnohem agresivnější revmatoidní zánět.

Takže i v případě revmatoidní artritidy platí zcela univerzální pravidlo, že TĚLO JE OBRAZEM DUŠE.