Nadváha a doba covidová

nadvaha e1621938032145

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Celosvětové studie varují před velkým nárůstem nadváhy a obezity u dospělých i dětí. Od roku 1980 se statistická data zdvojnásobila. Nejprve se jevilo, že se problém nadváhy týká hlavně vyspělých zemí, ale jak čísla ukázala, již i zemí rozvojových.

V naší zemi je tento trend také hodně varující. Pokud v tuto chvíli vyloučím poruchy endokrinní, geneticky podmíněné či různé syndromy, při nichž je obezita příznakem nemoci, pak se v nárůstu statistických čísel obezity nejvíc uplatňují fakta:

  • nesprávné stravovací návyky
  • psychologické faktory (útěk do jídla při stresu)
  • nízká pohybová aktivita

Rizikový faktor

Nadváha je významným rizikovým faktorem širokého spektra nemocí, lze jmenovat – diabetes mellitus druhého typu, kardiovaskulární choroby, velkou vahou zatěžované klouby, propadání klenby nožní, zhoršení křečových žil a – u stresovaného člověka zhorší narůstající váha i jeho psychickou pohodu. V době covidové jsme často slyšeli z úst odborníků, že nadváha byla rizikovým faktorem v průběhu této nemoci.

Pomůcky

Lékaři se snaží řešit podstatu metabolického problému a výrobci uvádějí na trh řadu prostředků, které proklamují úbytek váhy. Jistě to je dobré, jsou to „berličky“ a je jasné, že se jimi řeší jen následek. Například se poslední studie zaměřily na zjištění, že obézní lidé mají nízkou hladinu hormonu lásky, oxytocinu, a tak se zrodila myšlenka, že se jim může podávat tento hormon, aby se zvýšila jeho hladina a snížil se pocit hladu, a tak nadváhu ovlivnit.

Myslím si, že je to jen iluze, nechci tím však snížit důležitost tohoto výzkumu. Žel, jo-jo efekt funguje spolehlivě a historie ukazuje ´marnost nad marnost´. Především platí – co do těla nepřijde, nemůže se ukládat a časem tvořit depozita. A pokud si člověk nevyřeší ty faktory, stresové situace, vzájemné vztahy, které se podílejí ve svých důsledcích na rozvoji obezity, ke zlepšení nedojde, a berličky se navíc prodraží.

Proč se uvedený hormon nazývá hormonem lásky? Protože se jeho hladina zvyšuje při všech projevech lásky, při mazlení, při pocitu, že máte někoho rádi. V tom důsledku zvýšená hladina hormonu podpoří pozitivní procesy v těle. Zdraví. A tam, kde láska není, není ani hormon, a je nadváha.

Co s tím? Poradno, raď! Naordinuj prosím kilo lásky denně.

Kdyby to šlo, e-shop by se otřásal v základech. Nemusely by se nabízet produkty na snižování váhy, vědci by se mohli věnovat jiným výzkumům. A bylo by lépe.

Závěrečné zamyšlení

Je jasné, že každý člověk, kterého se tato problematika týká, si má projít svůj život, najít v něm kritické momenty, jež zná jedině on. Má si vytvořit vlastní program, jak ty faktory odstraní. A bylo by ideální, kdyby se to dělo v celé jeho rodině. Proces změny programu ve vlastní hlavě se nepochybně týká celé rodiny. A je také podstatné posílit duchovní rovinu, protože v dnešní době sekulárního myšlení je to hodně složité, a celosvětové statistiky, ostatně i ´doba covidová´, to na nás zřetelně křičí.

MUDr. P. Šácha