Kudzu – přírodní látka, která pomáhá při závislostech

kudzu e1580719896511

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Kudzu patří mezi těch málo přírodních látek, které pomáhají jako doplněk celkového režimu u pacientů, kteří jsou závislí na alkoholu nebo nikotinu. Samozřejmě, jedná se jen o jednu složku, odvykání ovlivňuje celá řada okolností, přesto však kudzu může být zajímavým pomocníkem.

Kudzu je vlastně název pro zpracovaný kořen rostliny puerarie laločnaté (Pueraria montana var. lobata). Patří do rodu Pueraria, který je součástí čeledi bobovitých (Fabaceae). Všechny jsou to popínavé rostliny nebo keře s trojčetnými listy. Pocházejí z různých zemí Asie.

Některé z nich jsou oblíbené jako potrava, jiné našly uplatnění v přírodní medicíně, zemí, odkud pocházejí. Všechny jsou také ovšem invazivní rostliny a jsou schopny zcela pokrýt rozsáhlou plochu včetně stromové vegetace. V mnoha oblastech je proto rostliny rodu Pueraria považovány za škodlivý a téměř nezničitelný plevel.

V kořenech puerarie laločnaté byly zjištěny některé zajímavé přírodní látky jako jsou glykosidy se silnou antioxidační aktivitou (brání tělo proti negativnímu vlivu škodlivých volných radikálů z okolního prostředí) nebo izoflavony. Právě izoflavony obsažené v kudzu mohou podle některých odborníků částečně brzdit vznik toxických látek v organismu a podporovat rychlé vylučování již vzniklých škodlivin.

Mezi nejdůležitější z nich patří: daidzin (aglokon), daidzein (glykosid), puerarin a genistein. Jsou bohaté na aminokyseliny.

A právě tyto izoflavony stojí za tím, že kudzu pomáhá snižovat potřebu alkoholu (ale také například rovněž potřebu kouření). Příznivě působí i to, že látky obsažené v kudzu (tedy vlastně kořenu puerarie laločnaté) zvyšují hladinu serotoninu a dopaminu v mozku, což jednak  vede ke snižování nutnosti konzumace alkoholu a jednak ke zmírnění napětí a úzkostí, které závislost na alkoholu (nebo také na tabáku) doprovázejí. Pacient se stává psychicky vyrovnanějším a nepotřebuje již tak nutně se napít nebo vykouřit cigaretu, aby se uklidnil.

Samotný účinek spočívá podle názoru odborníků v tom, že látky obsažené v kudzu brzdí či modifikují působení alkoholové dehydrogeneze, zpomalují rozklad alkoholu na acetaldehyd a vznik kyseliny octové. Dále tyto látky mohou (není to zcela jisté) přispívat ke zmírnění podružných projevů alkoholismu, jako jsou zčervenání obličeje, zvracení, nevolnost, bolesti hlavy a projevů abstinence (zvýšené pocení, strach nebo třesy). Samozřejmě vše závisí na míře závislosti konkrétního jedince.

Izoflavony rovněž ale působí jako fytoestrogeny. Fytoestrogeny jsou zhruba definovány jako látky rostlinného původu, které se v zažívacím traktu mění na látky s estrogenními účinky. V některých zemích jsou stále častěji doporučovány jako „přírodní alternativa“ hormonální substituční terapie. Bylo zaznamenáno, že ženy v asijských zemích, zejména v Japonsku, méně trpí horkými návaly než stejně staré ženy v Evropě nebo Severní Americe. Vysvětlováno to bývá tak, že asijská strava je bohatá na fytoestrogeny. Tato teorie doposud nebyla potvrzena studiemi, ale stále je předmětem zkoumání.

Rovněž výskyt některých nemocí, které mají souvislost s hladinou estrogenů v organizmu (kardiovaskulární choroby, osteoporóza, karcinom prsu), je nižší v populacích se stravou bohatou na fytoestrogeny.

A to ještě není vše. V souvislosti s kudzu se zmiňuje, že také snižuje chuť k jídlu a zvyšuje naopak libido. V mnoha oblastech je však považována za škodlivý a téměř nezničitelný plevel.

Využívá se i v kuchyni vzhledem k tomu, že kořeny obsahují škrob. To je důležité pro ty, kdo se stravují makrobioticky (makrobiotika má, stejně jako kudzu, svůj původ v Asii).

Kudzu je možno užívat ve formě prášku z drceného sušeného kořene, který se přidává do omáček či polévek nebo rozmíchá ve vodě a vypije. Použít se také dá namísto mouky k zahušťování nejrůznějších pokrmů nebo i jako puding či k zahuštění ovocného dezertu.

 

Související články:

Jak upravit hormonální nerovnováhu

Jak se zbavit závislosti na alkoholu (psychologické postupy)

Účinky alkoholu na lidské tělo z hlediska ajurvédy