Kouření a infekční choroby

cigareta e1589275307544

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Na toto téma již bylo sepsáno několik článků a byly provedeny četné studie. Poukazují na fakt, že kouření lze brát jako závažný rizikový faktor pro mnohé choroby, tedy také pro náchylnost k infekčním chorobám.

 

Nesprávné obranné reakce

Vysvětluje se to tím, že při dlouhodobém kouření dochází k nesprávným obranným reakcím imunitního systému a následně k poškození sliznic respiračního traktu. Dříve se studie zaměřovaly na souvislosti s chřipkou a bylo prokázáno, že kouření dvojnásobně zvyšuje riziko nákazy v porovnání s nekuřáky. V minulé době, kdy probíhala epidemie MERS, vyvolaná virem příbuzným současnému koronaviru, se ukázala vyšší úmrtnost na toto onemocnění v porovnání s nekuřáky.

 

Výsledky studie

Je logické, že v současné době probíhající epidemie COVID-19 vede vědce k novým studiím se stejným cílem. Studie nejsou zcela přesné, je sledováno a vyhodnocováno malé množství pacientů k tomu, aby byly výsledky srovnatelné s velkými studiemi, ale přesto se již nyní ukazuje, že kouření představuje negativní prognostický faktor. Studie byly prováděny v Číně. Zde uvedu jen ukázku ze studie Guan et al. na vzorku 1099 sledovaných pacientů.

Z celkového počtu pacientů byl u 173 pozorován závažný průběh onemocnění. U nemocných se závažným průběhem bylo 16,9 % aktivních a 5,2 % bývalých kuřáků, zatímco u pacientů s nezávažným průběhem onemocnění bylo 11,8 % aktivních a 1,3 % bývalých kuřáků. Tedy u kuřáků bylo pozorováno 1,4× vyšší riziko závažného průběhu infekce.

 

Klíčový receptor

Při kouření dochází častěji ke zvýšené náchylnosti receptoru, který je klíčový pro vstup viru do buněk hostitele. Jde o receptor pro angiotenzin konvertující enzym 2 (ACE2) a nachází se mimo jiné převážně v plicích. Vazba k tomuto receptoru je pro virus velmi pevná, což zvyšuje pro daného pacienta závažnost průběhu nemoci. U kuřáků je pozorováno snadnější vyčerpání imunity, a protože plíce jsou u kuřáků místem nejmenšího odporu, snadněji se zde rozvíjí plicní nedostatečnost s nutností umělé plicní ventilace. Definitivní potvrzení těchto myšlenek bude vyžadovat další klinické studie.

Nicméně využívám argumenty těchto studií, abych podpořil protikuřáckou kampaň v dobrém úmyslu pomoci snížit riziko lidem, kterých se to týká, aby pro ně vznikl podnět skoncovat s kouřením nezávisle na tom, jak dopadne epidemie Covid -19.