Kojené děti mají lepší studijní výsledky

cm kojeni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

O kojení se již dávno ví, že má velice pozitivní vliv na zdraví miminek. Kojení kupříkladu snižuje výskyt syndromu náhlého úmrtí kojenců v průběhu prvního roku života a stejně tak snižuje riziko vzniku cukrovky 2. typu, leukemie, zhoubných nádorů lymfatické tkáně a astmatu u starších dětí.

Teď si do seznamu můžete přidat další užitek, týkající se tentokrát mladistvých. Nová studie, kterou uskutečnili profesor Joseph Sabia z American University a profesor Daniel Rees z University of Colorado Denver odhalila, že kojení vede k lepším školním výsledkům na střední škole a zvyšuje pravděpodobnost dalšího studia na vysoké škole.

Ve výzkumu, nedávno publikovaném v magazínu Journal of Human Capital, byly pomocí dat získaných z „Národní studie týkající se zdraví mladistvých“ srovnávány akademické výsledky sourozenců, ze kterých jeden ze sourozenců byl jako miminko kojen a druhý byl krmen umělým mlékem z lahve. Celkově šlo o 126 sourozenců z 59 rodin, u kterých doktor Sabia a doktor Rees zkoumali vztah mezi kojením a známkami na střední škole. Dále také posuzovali data týkající se dokončení středoškolského studia a dalšího studia na vysoké škole, za tímto účelem hodnotili 191 sourozenců z 90 rodin.

Jde o první výzkum srovnávající sourozence za účelem studia vlivu kojení na dokončení střední školy a následného studia na vysoké škole. Navíc, jelikož vědci porovnávali akademické výsledky mladistvých ze stejné rodiny, studie byla schopna zohlednit vlivy, které jsou obvykle velice těžce měřitelné, jako například inteligence matky nebo kvalita domácího prostředí.

„Když se zaměříme na rozdíly mezi sourozenci, můžeme vyloučit pravděpodobnost, že faktory týkající se rodiny, jako například socioekonomický status, ovlivní vztah mezi kojením a akademickými výsledky,“ vysvětlil doktor Rees.

Výzkumníci zjistili souvislost mezi dalším měsícem kojení a zvýšeným průměrným prospěchem na střední škole. Také zaznamenali mnohem vyšší pravděpodobnost, že kojené dítě bude studovat na vysoké škole. „Výsledky naší studie odhalily, že kognitivní a zdravotní benefity kojení můžou vést k důležitým dlouhodobým vzdělávacím benefitům dětí“, řekl doktor Sabia.

Jak již Natural News zveřejnily dříve, předešlý výzkum uskutečněný kanadskou McGill University a publikovaný v Archives of General Psychiatry, taktéž dokázal, že kojené děti jsou chytřejší. Děti, které byly po dobu prvních tří měsíců života výlučně kojeny, dosáhly jako šestileté v testech vyšší IQ než děti, které pily umělé mléko z lahve.

Dle nejnovějších zpráv, španělští vědci studovali u 1460 dětí ve věku 3 až 7 let souvislost mezi kojením a alergiemi, včetně kožních alergií a alergické sinusitidy. Výsledky studie, nedávno publikované ve španělském medicínském žurnálu Atencion Primaria, nasvědčují tomu, že u dětí výlučně kojených po dobu minimálně tří měsíců, nebo déle, je nižší riziko vzniku alergií.