Jak psychobiotika a probiotika ovlivňují vaši psychickou pohodu?

mikrobiom mozek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V posledních několika desetiletích bývají popisovány situace, z nichž vyplývá, že náš mozek komunikuje se střevem. Také se střevu říká „druhý mozek“.

Jak mozek komunikuje se střevem?

I když mechanismus komunikace stále není jasně definován, předpokládá se teorie, že se tak děje několika způsoby:

  • skrze nervová spojení nervus vagus
  • přes speciální buňky, jež jsou vyplavovány a šířeny tělem
  • přes zánětlivé faktory – cytokiny
  • přes produkci signálních molekul
  • svou roli hraje také propustnost hematoencefalické bariéry.

Hodně se již ví o vlastnostech mikrobiomu a jeho genetické výbavě a ví se, že je mnohem bohatší a rozsáhlejší než genetická výbava člověka samotného. 

strevo mikrobiom psychika

Mikrobiom jako hlídač i bojovník

Mozek dostává informace o tom, co se děje ve střevu, když je porušena symbióza mezi tamními mikroorganismy. Lze říci, že bychom bez těchto mikroorganismů nemohli fungovat.

Jejich funkcí mimo jiné je:

  • Zaregistrují hrozbu z přemnožení patogenních mikroorganismů
  • Umí je identifikovat i zlikvidovat

V podstatě zde vidíme, že zdravý mikrobiom reguluje imunitní obranu. A to bez našeho vědomí, vůbec o tom nevíme. Lze také hovořit o propojení s neuroendokrinním systémem, tedy s orgány s vnitřní sekrecí.

TIP Celostní medicíny: Zajímá vás téma mikrobiomu odborně a od základů? Doporučujeme vám článek, kde se dozvíte, jak mikrobi v našich střevech fungují.

Probiotika – psychobiotika: ovlivňují psychiku?

Doslovným šlágrem posledních desetiletí jsou probiotika a v uvedené souvislosti komunikace mezi střevem a mozkem se začíná používat i pojem psychobiotika. Termín je používán tam, kde se řeší různé psychické nemoci. Je tu představa, že pokud upravíte mikrobiom, ovlivníte i popsané regulační mechanismy v naději, že se budete cítit lépe tělesně i duševně.

Tuto představu nesmíme ale přecenit, protože lidská mysl je ovlivňována mnoha dalšími faktory. Je to však lákavá představa, že když budete užívat kapsle s probiotiky, vše se rozzáří.

Probiotika patří tam, kde jsou různé chronické nemoci, alergie, záněty, o tom nejsou pochyby. Vědci prozkoumali, že u většiny psychických nemocí se zúží variabilita mikrobiomu, sníží se diverzita. Nevědí sice dosud přesně, jak k tomu dochází, ale můžeme se domnívat, že existují souvislosti s různými nemocemi, s dlouhodobou léčbou medikamenty, antibiotiky, a pak se ukazuje, že vylepšení střevního mikrobiomu, ať se to děje změnou stravy, přidáním probiotik a prebiotik, může být prospěšné i pro psychické nemoci.

Jaká je moje zkušenost?

Jsem zastáncem probiotik od samého začátku své lékařské kariéry a mnohé chronické nemoci jsem začínal řešit úpravou porušené rovnováhy ve střevu.  

Lidé, kteří mne navštívili, se divili, proč pozornost soustředím do střeva a doporučuji probiotika, když za mnou přece přišli se zcela jinou diagnózou. A ono se ukázalo, že se jejich zdravotní problém začal zlepšovat. Tehdy jsem pro to neměl mnoho argumentů, abych to mohl řádně vysvětlit, ale dnes s pokrokem výzkumů je situace zcela jiná. Jsou prováděny také animální studie. Nikdo již nepochybuje, že úprava mikrobiomu je základem nápravného režimu pro mnohé nemoci.

probiotika psychobiotika mikrobiom

Zevní vlivy prostředí, které ovlivňují mikrobiom

Statistiky upozorňují na zvyšující se počet chronických nemocí a už víme, že to má souvislost s mikrobiomem, protože:

  • se mění naše návyky
  • používáme potraviny zpracované různými technologiemi
  • s rozvojem civilizace je narušený denní rytmus, kdy v noci máme spát a ve dne pracovat

Běžně tento mechanismus, který zajišťuje zdraví, porušujeme. Každý člověk z jiných důvodů. A tak tíhneme k dysbióze, tj. k porušení rovnováhy mikrobimu, dále k obezitě, k rozvoji inzulinové rezistence, k imunitním poruchám… 

Léčebná doporučení, když nám není dobře?

Léčba má být směrována k duševní hygieně, k úpravě spánkového režimu, k pohodovému stravování, k návratu k přirozenosti.

TIP Celostní medicíny: Přečtěte si také článek Čím nakrmit svůj střevní mikrobiom? a Co je to vlastně mikrobiom?

V případě chronické nemoci, a to jakékoliv, volám po totální změně života na všech úrovních, i když je mi jasné, že udělat takovou změnu je složité a představuje dlouhodobou záležitost.

Je ale na každém člověku, zda se touto cestou vydá. 

MUDr. P. Šácha