Fytosteroly – pomocník proti nezdravým tukům v potravě

cm ucpana tepna

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Fytosteroly jsou látky, které patří do skupiny sterolů a nacházejí se v rostlinách. Samotné steroly jsou po chemické stránce organické chemické látky ze skupiny steroidů, které mají ve své struktuře v poloze 3 hydroxylovou skupinu a v poloze 17 alifatický postranní řetězec. Jsou řazeny do skupiny triterpenů.

Kromě fytosterolů existují i zoosteroly nacházející se u zvířat a steroly existující v lidském těle. Pokud je vám slovo sterol povědomé, je to proto, že mezi steroly existuje řada fyziologických látek. Mezi nejznámější patří cholesterol, ale také provitamin D-ergosterol nebo sitosterol. Právě to, že cholesterol i fytosteroly patří do stejné skupiny, je důležité, neboť fytosteroly při vyšším obsahu ve stravě snižují hladinu celkového cholesterolu i tzv. LDL-cholesterolu (též známý jako špatný nebo zlý cholesterol) v krvi.

Mezi nejrozšířenější fytosteroly patří beta-sitosterol, kampesterol a stigmasterol. I když jsou si fytosteroly a cholesterol co do chemické struktury podobné, jejich význam pro naše zdraví je naprosto odlišný.

Cholesterol se účastní vzniku aterosklerózy, přestože není její hlavní vyvolávající příčinou. Tou je překyselení organismu. Jeho ničivým vlivem dochází k poleptání vnitřní stěny cév a k následnému dočasně hojivému usazování tukových plátů ve stěnách cév. Teprve pozdějším důsledkem je snížená průchodnost cévy. K následkům tohoto vzniklého stavu patří ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo uzávěr tepen dolních končetin. Tělo tak geniálně vyměňuje předčasnou smrt z proleptané cévy za mnohem pozdější smrt z jejího ucpání.

Cholesterol přichází do krve z potravy a ze žluči přes stěnu tenkého střeva. Cholesterol se může navázat na tukové částice nazývané micely (vytvořené z tukových součástí potravy za spolupůsobení žluče). Po navázání na tyto částice může přestoupit střevní stěnu a dostat se do krve. A zde právě nastává čas pro fytosteroly, které se díky podobné struktuře naváží na micely místo cholesterolu, který již „najde své místo obsazené“ a zabrání tím jeho přestupu přes střevní stěnu do krve, kde již nemůže škodit. Cholesterol tím pádem odchází z těla pryč s nevstřebanými zbytky potravy stolicí.

V těle je potom menší množství vstřebaného cholesterolu a následně je i jeho nižší hladina v krvi nehledě na fakt, že si tělo dokáže kompenzovat nižší přísun cholesterolu vlastní syntézou v játrech. Takto to působí bez ohledu na věk a pohlaví. Rovněž to stejně působí jak u zdravých jedinců, co mají normální hladiny cholesterolu, tak i u nemocných, kteří mají hypercholesterolémii. Přísun fytosterolů z potravy by měl v takovém případě činit 2–3 g/den.

Při překročení této dávky může dojít ke snížení vstřebávání beta karotenu a vitamínů rozpustných v tucích.

Hlavní zdroje fytosterolů v přírodě jsou rostlinné oleje a semena, jako rýžové otruby, kukuřičný olej, mandle, obiloviny, pohanka, sója, ořechy, konopný olej či sezamové semínko. Potraviny obsahující fytosteroly je možné kombinovat jak s doplňky stravy působícím proti zvýšenému obsahu cholesterolu, tak i s léky, tzv. hypolipidemiky, které snižují hladinu cholesterolu. Fytosteroly v potravě mohou pomoci snížit dávku těchto hypolipidemik a tím i předejít nežádoucím účinkům při užívání těchto léků. Tento krok je ale třeba nejprve konzultovat s ošetřujícím lékařem. Fytosteroly jsou v současnosti obohacovány i potraviny, jako margaríny, jogurty, mléko či jogurtové nápoje, protože ne vždy je možné dosáhnout dostatečného přísunu fytosterolů běžnou potravou.

Fytosteroly můžete najít v našem sortimentu v přípravcích konopný olej, goji kustovnice, přeslička rolní a dalších.