Infarkt myokardu

Infarkt srdečního svalu je akutní formou ischemické choroby srdce. Srdečně-cévní onemocnění jsou v Evropě stále na prvním místě mezi příčinami úmrtnosti obyvatelstva. Co je infarkt? V odborné terminologii se v poslední době používá častěji pojem koronární choroba srdce než ischemická choroba. Charakterizuje přesněji příčinu onemocnění, kterou představuje aterosklerotický proces (od slova aterom – sklerotický plát) způsobující ucpávání koronárních čili věnčitých tepen.

Tyto tepny zásobují srdeční sval (myokard) okysličenou krví, tedy kyslíkem a potřebnými živinami. Bezprostřední příčinou takovéhoto akutního ucpání (uzávěru) tepny je zpravidla krevní sraženina (trombus), která se vytvoří obvykle na těchto zúžených místech s poškozenou vnitřní výstelkou (endotelom). Následně vzniká akutní ischemie čili neodkrvení a neokysličení části srdeční svaloviny, která potom odumírá – tj. dochází k její nekróze, a ta se později hojí vazivovou jizvou. Akutní infarkt myokardu se projeví většinou prudkou nesnesitelnou bolestí za hrudní kostí, strachem ze smrti až šokovým stavem. Bolest může vyzařovat do levé horní končetiny a šířit se po její vnější straně až k malíčku a prsteníku. Někdy bolest vyzařuje do brady a zubů, jindy do zad pod lopatky, může se též projevit zvracením, kdy imituje akutní břišní příhodu.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Je jich mnoho, dělí se na neovlivnitelné a ovlivnitelné. Mezi neovlivnitelné patří věk, pohlaví a dědičnost.

Hlavními ovlivnitelnými faktory jsou:

  • kouření,
  • obezita,
  • cukrovka (zejména neléčená),
  • vysoký krevní tlak,
  • dyslipoproteinémie (zvýšení hladiny cholesterolu a krevních tuků),
  • nedostatek pohybu,
  • psychický stres a další činitelé nezdravého způsobu života …

PREVENCE A LÉČBA

Základem prevence je především úprava životosprávy, tj. zdravý životní styl. Je potřeba vystříhat se všech ovlivnitelných negativních vlivů na srdečně-cévní systém. Důležité je hlavně nekouřit a nezdržovat se v kuřáckém prostředí, hlídat si tělesnou hmotnost, v rámci preventivních prohlídek pravidelně kontrolovat hladinu krevního cukru, lipidů a krevní tlak. Věnovat dostatek času pravidelnému pohybu – aspoň 3x do týdne jednu hodinu aerobního tréninku (tj. rychlá chůze, běh, jízda na kole, plavání a podobně). Pokud to jen lze, vyhýbat se stresu, respektive naučit se jej zvládat a kompenzovat relaxací, pobytem v přírodě na čerstvém vzduchu, aktivním odpočinkem…

Léčba akutního infarktu patří do rukou odborníků na koronárních jednotkách nemocnic a přesahuje rámec tohoto článku. Avšak co by si měl každý člověk uvědomit, ať už je postižený on sám, nebo někdo v jeho okolí, že hlavní roli hraje ČASOVÝ FAKTOR! Ihned, zdůrazňuji IHNED!, jakmile je vysloveno reálné podezření (typické příznaky) na akutní infarkt myokardu, je nutné volat rychlou lékařskou pomoc (RLP) – záchranku. Zůstat v klidu a čekat. Pokud je k dispozici, vzít si sedativum a Anopyrin, pod jazyk Nitroglycerin. Protože rozhodující je časový interval od projevu prvních příznaků po odborné ošetření, tj. zprůchodnění ucpané cévy – ať už farmakologicky (trombolýzou), nebo katetrizací (balonkem) či operačním řešením – spojkou (bypass). S ubíhajícími minutami a hodinami se totiž riziko pro pacienta enormně zvyšuje.

PRODUKTY JAKO DOPLNĚK PREVENCE A TERAPIE

Přípravky a bylinné koncentráty. Harmonizují orgánovou dráhu srdce a detoxikují organismus

Individuální vhodnost těchto i dalších přípravků  je možné otestovat a upřesnit pomocí EAV přístroje Supertronic v klubech Energy. Představují významný přínos v prevenci a přírodní terapii tzv. civilizačních nemocí na bázi celostního a šetrného přístupu k lidskému organismu v jednotě s psychickým stavem, životním prostředím a okolím.

 

Zpět nahoru