Extrasystoly aneb bouchání či vynechávání srdce

cm poslech srdce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co dělat s bušením srdce a jak si můžeme pomoci? Právě extrasystoly se ze všech arytmií (čili poruch srdečního rytmu) vyskytují v populaci nejčastěji. Jsou součástí života každého z nás, ale ne každý si je uvědomuje. Jelikož většina lidí je nepociťuje, nijak je netrápí. Citlivější jednotlivci je však vnímají velmi nepříjemně. Vyvolávají v nich strach až vážné obavy o vlastní zdraví.

Odkud pocházejí a proč extrasystoly vznikají?

Extrasystoly jsou nepravidelné stahy (kontrakce) srdečního svalu, které se objevují kdykoliv, mohou být v různém počtu a narušují pravidelnost srdečního rytmu. V drtivé většině případů jsou běžným nálezem při vyšetření (auskultaci čili poslechu srdce, nebo ještě přesněji při zhotovení EKG záznamu, zejména pokud se tento registruje dlouhodobě – během 24 hodin – tzv. EKG Holter).

Extrasystoly se podle místa svého vzniku dělí na supraventrikulární a komorové, nebo-li ventrikulární. Supraventrikulární se ještě podrobněji rozdělují na sinusové, předsíňové a junkce. Extrasystoly většinou nejsou projevem žádného onemocnění, ale způsobují je určité momentální stavy organismu: například emocionální napětí, stres, strach, přejedení se a podobně. Mohou být vyvolány látkami jako kofein, alkohol, drogy, některé léky. Příčinou může být i kouření, kolísání krevního tlaku, infekce, horečka nebo poruchy vnitřního prostředí (acidobazické rovnováhy, minerálů).

Někdy jsou extrasystoly součástí klinického obrazu vážné choroby, respektive projevem vážné poruchy zdraví. Mohou například doprovázet srdeční infarkt, myokarditidu (zánět srdečního svalu), závažné infekční onemocnění a podobně. Takové patologické extrasystoly bývají komorové a většinou pocházejí z levé komory srdeční, to posoudí a rozliší kardiolog na základě EKG záznamu.

extrasystoly boucháni srdce
srdcebol

Co bouchání či vynechání srdce způsobuje?

Lidé pociťují extrasystoly velmi různorodě. Někdo je vnímá jako vynechávání srdce, jiní udávají pocity trhání či „přeskakování“ srdce nebo je cítí jako silné údery či bušení srdce. Jestliže se příznaky objevují čas od času, zejména ve spojení s různými emocemi, ať už strachem, nebo naopak návalem radosti, není důvod se jich obávat. Je lepší nevšímat si jich čili nepřisuzovat jim větší význam, ani nesoustřeďovat zvýšenou pozornost na sledování rytmu vlastního srdce.

Avšak pokud se objeví vedle jiných vážnějších příznaků, jako je prudká svíravá či pálivá bolest uprostřed hrudníku nebo náhle vzniklá těžká dušnost, zpocení, pocit na omdlení, či přechodné poruchy vědomí, tehdy mohou být projevem vážné akutní poruchy zdraví – infarktu myokardu, plicní embolie a podobně. V takových případech je třeba urgentní vyšetření, respektive přivolání záchranky.

Prevence: jak se extrasystolám vyhnout?

Prevencí je pravidelná zdravá životospráva, omezování kofeinových nápojů (kávy, koly), nikotinu, energetických nápojů, protože tyto látky zvýšeně dráždí srdeční sval a extrasystoly vyvolávají.

Pokud patříme k lidem žijícím ve stresu, hodně pracujeme, zejména duševně, a neumíme si dopřát dostatek času na odpočinek, tehdy jsou extrasystoly projevem srdeční neurózy. Vhodným přírodním produktem při extrasystolii a ostatních arytmiích je koloidní roztok minerálů. Jsou potřebné pro správný průběh biochemických dějů v organismu, přičemž zejména vápník, hořčík a další minerály mají stabilizující působení na buněčnou membránu svalových buněk srdce, čímž snižují riziko tvorby extrasystol. Jako doplňky výživy jsou ještě vhodné zelené potraviny – řasa chlorella. Dále přípravek s obsahem rybího tuku a vysoce kvalitních omega-3 mastných kyselin.

Tip celostní medicíny: Adrenální vyčerpání (únava nadledvinek) je dnes téměř pandemický problém. Chronický stres a hektický životní styl naráží na hranice možností lidského organismu průběžně se vyrovnávat s tělesnou, duševní a emoční zátěží.

Chronický pocit nedostatku energie, problémy se spaním, špatné nálady a úzkosti, chutě na slaná a sladká jídla, hormonální problémy (zejména snížená funkce štítné žlázy) a váhové problémy (neschopnost snížit váhu přes dietní a pohybová opatření) – to jsou nejčastější problémy, které souvisí s adrenálním vyčerpáním. Komplexní a systematické posílení nadledvinek je funkční řešení, které cílí na odstranění příčiny těchto symptomů.

Během on-line  semináře Institutu funkční medicíny a výživy Chronický stres, únava, vyčerpání se podíváte na místo a funkci nadledvinek v rámci neuro-endokrinního systému. Vysvětlíte si, jak stres dopadá na autonomní nervový systém, a jaká je hormonální odpověď nadledvinek na chronicky aktivovaný sympatikus.

Budete se věnovat možným příčinám a symptomům adrenálního vyčerpání. Podrobně si proberete tři fáze adrenálního vyčerpání a odpovídající kortizolové křivky. Dále si vysvětlíte, jaké testy funkční medicíny můžeme využít v oblasti adrenálního vyčerpání, tak aby bylo možné identifikovat jeho fázi a individualizovat terapeutický protokol. Nebudou chybět ani dietní doporučení a další důležitá opatření v rámci životního stylu – spánkovou hygienu, psychickou podporu a vhodný pohyb. Řeknete si, jaké doplňky stravy používat, a ve které fázi adrenálního vyčerpání. VÍCE INFO ZDE