C- reaktivní protein

cm cervene krvinky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V současnosti lékaři hledají možnosti, jak co nejpřesněji stanovit míru, druh a lokalizaci infekce v našem těle. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je hodnota bílkoviny, označované anglickou zkratkou CRP, česky známá jako C-reaktivní protein. Nicméně vždy je nutno vzít do úvahy, že se jedná o jeden z více ukazatelů (markerů), o který se lékař ve svém rozhodování opírá.

Tato bílkovina existuje v krevním séru jako součást obranného mechanismu našeho těla, označovaného jako komplementový systém, který je aktivován v případě napadení organismu infekcí a nastartování zánětlivého procesu. C–reaktivní protein se vytváří v játrech a je jednou z nejdůležitějších složek tohoto ochranného systému. Názvem komplementový systém se označuje skupina bílkovin, které jsou v krvi a které společně spolupracují na imunitní odpovědi při probíhajícím zánětu. Základní hodnota CRP v séru u zdravého člověka obvykle nepřekračuje hranici 7 mg/ml.

C-reaktivní protein má při probíhajícím zánětu několik funkcí. Váže se na látky uvolňující se z rozpadlých buněk a tím chrání organismus před jejich škodlivým působením. Dále působí na krevní destičky (trombocyty), čímž přispívá k regulaci procesů, které probíhají při akutním zánětu. Rovněž také ovlivňuje fagocytozu, což je proces při zánětu, kdy buňky označované jako fagocyty (skupina více druhů buněk) pohlcují mikroby či poškozené buňky.

Hladina CRP v krevním séru je důležitá pro posouzení stavu imunitního systému nemocného. Jeho hladina stoupá velmi výrazně při zánětech a obvykle platí, že čím vyšší a rozsáhlejší je infekce, tím je hladina CRP vyšší. Stejně tak, jak dochází ke zlepšení zdravotního stavu, hladina klesá. Je důležité vědět, že i orientační zhodnocení zdravotního stavu můžeme určit pomocí CRP testu určeného pro běžné uživatele.

Nejvyšších hodnot dosahuje CRP u těžkých bakteriálních infekcí, označovaných jako sepse. Sepse je komplexní reakce organismu na infekci. Její těžká forma může vyústit až do septického šoku, kdy může dojít k poruše funkce, až k selhání jednoho či více orgánů. Septický šok je lidově znám pod nesprávným názvem otrava krve. U virových infekcí je hladina nižší (až na výjimky) než u bakteriální, což je pro lékaře (a vlastně i pro pacienta) důležité, protože pokud oprávněně předpokládá, že infekce je virového původu, zbytečně nepředepisuje antibiotika, které nezaberou a navíc zatěžují organismus včetně dalších nežádoucích účinků. Rovněž může dojít ke vzniku rezistence na antibiotika a poté, pokud je opravdu racionální důvod pro nasazení antibotik, dojde k tomu, že jsou neúčinná.

Hladina CRP se zvedá i u zánětlivých onemocnění kloubů. Jako příklad lze uvést revmatickou horečku, mladistvou chronickou artritidu či revmatoidní artritidu. V tomto případě lze podpořit zlepšení zdravotního stavu doplňky stravy v oblasti kloubní výživy. Ke zvyšování hladiny CRP dochází i u celé řady dalších nemocí, jako příklad ze známějších lze uvést Bechtěrovovu nemoc, Crohnovu chorobu nebo meningitidu (ale platí to pro řadu dalších nemocí). Zvýšenou hladinu lze rovněž zaznamenat po infarktu myokardu či u některých nádorových onemocnění. Obecně je vždy vhodné podpořit obranyschopnost organismu v případě ohrožení infekcí přírodním přípravkem na podporu imunity. Těchto přípravků najdete v našem sortimentu celou řadu, namátkou lze uvést beta glukan, cordyceps, hlíva ústřičná a další.

Vyšetření CRP se ale nepoužívá vysloveně jen u zánětů, ale i v řadě dalších zdravotních komplikací – po vážných úrazech, operacích, popáleninách. Zde se sleduje, aby se včas zjistilo, že se u pacienta nerozvíjí nějaká závažná infekce. Obecně se dá sledování hladiny C-reaktivního proteinu v krevním séru označit jako nástroj pro monitorování a hodnocení zánětu a sledování účinnosti léčby.