Géniové na prahu nové medicíny – Zuby jako důkaz

cm geniove na prahu nove mediciny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Chronické a degenerativní nemoci a špatný stav zubů jdou ruku v ruce a mají kořeny v odklonu od tradiční a přirozené výživy, jak přesvědčivě dokumentuje naprosto unikátní výzkum provedený geniálním americkým zubařem ve vzdálených končinách celého světa již před téměř sto lety.

Weston A. Price (1870 – 1948)

  • Americký zubař, který naštěstí pro lidstvo viděl dál než jen do úst.
  • Začal přemýšlet o tom, proč ve vyspělých zemích jeho doby šlo ruku v ruce zhoršování zdraví zubů a rozvoj degenerativních chorob.
  • Vytkl si za cíl zjistit, kde tomu tak je, kde ne a proč.
  • Ve 20. až 30. letech 20. století procestoval svět, fotil zuby a pídil se zároveň po výskytu či ne-výskytu degenerativních a chronických chorob, jako jsou rakovina, kardiovaskulární nemoci, diabetes, nemoci jater, ledvin apod.
  • Našel méně dostupné končiny v Asii, Africe, Americe a Evropě, kde lidé jedli původní průmyslem nedotčenou potravu a ve všech těchto místech zjistil převážně zdravé zuby a téměř neexistující degenerativní choroby.
  • Poskytl lidstvu důkazy o tom, že výživa je (nejen pro zuby) daleko důležitější než zubní pasty a medikamenty a že existuje velmi silný vztah mezi přechodem národů na průmyslově zpracovanou potravu a rozvojem degenerativních chorob i zubních kazů.

Kdyby vám zase nějaká bulvární média či autority konvenční medicíny chtěly namluvit, že za rozšiřováním incidence chronických nemocí od rakoviny až po infarkty stojí hlavně jakési vadné geny, cholesterol, náhodná, ničím nevysvětlitelná smůla nebo dokonce nedostatečná vakcinace či medikace, vězte, že už skoro sto let existují důkazy o tom, že tomu tak není. Tyto důkazy lidstvu poskytl Dr. Weston Price.

Zubař se širokým rozhledem

Doktor Weston Andrew Price byl americký zubař, který mnohé zubaře (nejen) své doby převyšoval uvažováním ve velmi širokých souvislostech. Byl jedním z největších géniů nutriční terapie a dosud nepřekonaným výzkumníkem zásadních souvislostí mezi výživou a zdravím. Jeho výzkum je dodnes platný a je plně aktuální i pro začátek 21. století. Zároveň je i po téměř stovce let většině konvenčně uvažujících medicínských profesionálů i většině veřejnosti neznámý či je jimi zcela ignorovaný.

Přestože uplynulo téměř sto let od doby, kdy poskytl důkazy o zhoubném vlivu nepřirozené potravy na lidské zdraví, došlo k posunu přesně opačnému, než jaký by on sám svými poznatky chtěl vyvolat. Dnešní lidé jsou bohatší než v jeho době. Platí to v průměru, platí to o většině lidí i ve většině zemí světa. Přesto dnes lidé jedí více nepřirozených potravin v horší nutriční kvalitě. Skupina národů a území, kde se jí pouze přirozená tradiční potrava, se dále smrskla – na menší počet lidí, méně národů, menší území, vzdálenější a nedostupnější končiny. A v souladu se zjištěními Dr. Price se také zvýšil počet lidí trpících degenerativními chorobami a narostl počet zemí, kde toto zhoršení nastalo. Dnes je proto daleko obtížnější najít odlehlý národ či kmen, který by nějaký dnešní pokračovatel Westona Price mohl navštívit, vyfotit jejich zuby a s úžasem zjistit, že až na výjimky nemají na jedné straně zubní kazy, na druhé straně rakoviny, infarkty či bolavá kolena nebo zničená játra ani po stovce let strávených z velké části v plném pracovním nasazení…

Doktor Price totiž svůj výzkum provedl, v pravý čas – nebyl by schopen ho tak přesvědčivě udělat ani sto let předtím, ani dnes, téměř sto let poté. Právě v jeho době totiž začal ve vyspělých zemích narůstat počet lidí trpících degenerativními chorobami a právě tehdy ještě bylo možné najít rozsáhlá území, kde tomu tak nebylo. Právě tehdy bylo možné sledovat, jak jeden a tentýž národ se stejnými tradicemi začínal přecházet na západní průmyslově pozměněnou stravu nejprve ve městech a jak právě tam a nikde jinde začalo docházet ke stejnému posunu od zdraví k chronickým nemocem, který viděl Dr. Price doma. Toto pozoroval opakovaně u více národů, na více kontinentech. Proto je jeho výzkum unikátní.

Úryvek z knihy Géniové na prahu nové medicíny.