Živiny potřebné pro imunitní systém

cm imunita 1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vyvážená výživa je podmínkou vývoje a optimálního fungování imunitního systému. Velké odchylky ve výživě, jak nedostatek, tak nadbytek jednotlivých typů živin, mají negativní vliv na počty a funkce buněk imunitního systému.

Živiny důležité pro imunitní systém

Jednotlivé živiny mají rozdílný účinek na imunitní systém. Nejvýraznější vliv na něj mají mastné kyseliny, jak se zmíním níže. Pokud chybí bílkoviny, je nedostatečná schopnost tvořit energii. Chybí-li vitamíny, zvláště A, B6, B12, C a E, projeví se to brzy nějakou formou nemoci. Pro funkci imunity jsou nezbytné i z potravy získávané mikroelementy, jakými jsou zinek, měď, selen, železo.

Mastné kyseliny

Mastné kyseliny v potravině mohou ovlivňovat imunitní systém několika odlišnými mechanizmy. Mohou snižovat proliferační (rychle se množící) aktivitu lymfocytů a tvorbu cytokinů, zesilovat funkci fagocytujících buněk (pohlcujících cizorodé částice, mikroby či poškozené buňky) a modifikovat cytotoxické aktivity NK buněk. Uvedené změny působí mastné kyseliny v reakcích cytoplasmatické membrány. Nepůsobí jen přímo, ale mohou ovlivňovat tvorbu dalších regulačních složek imunitního systému.

Nenasycené mastné kyseliny rozlišujeme esenciální (ty si naše tělo nedovede vyrobit) a neesenciální. Nenasycené mastné kyseliny dělíme na kyseliny omega 9, omega 6 a omega 3:

  • Neesenciální mastné kyseliny typu omega 9 vycházejí z kyseliny olejové.
  • Esenciální mastné kyseliny omega 6 jsou odvozeny od linolové kyseliny a zahrnují imunologicky velmi významnou kyselinu arachidonovou.
  • Esenciální mastné kyseliny omega 3 vycházejí z linolenové kyseliny a zahrnují např. imunomodulačně vysoce aktivní eicosapentaenovou kyselinu (EPA).

Esenciální mastné kyseliny jsou mimořádně důležité v mnoha fyziologických pochodech zahrnujících růst, reprodukci, funkce mozku a očí. Jsou podstatnou strukturní složkou buněčných membrán a ta je nezbytná i pro růst, proliferaci a funkci buněk imunitního systému.

Příklad regulace imunitní odpovědi a zánětlivého procesu

Pokud tělo potřebuje ke své ochraně zánět, začne se uplatňovat omega 6 – z její arachidonové kyseliny se působením enzymu cytooxygenázy zvýší tvorba prostaglandinu E2 a leukotrienu B4, které mají výrazné prozánětlivé působení. Když je efektu dosaženo, začne s kyselinou arachidonovou soupeřit o zmíněné enzymy kyselina eicosapentaenová z omegy 3 a tím se aktivita zánětu snižuje.

Tohoto faktu se využívá také v léčebných programech

Podávání mastných omega 3 kyselin je běžné v průběhu řady nemocí, které se vyznačují chronickou zánětlivou reakcí, ale také u kardivaskulárních nemocí, kde vadí rozvoj aterosklerózy (v současné době se na ni nahlíží jako na zánětlivý proces). Pozitivně je také ovlivňován průběh autoimunitních nemocí, jakými jsou revmatoidní artritida, ulcerózní kolitida, systémový lupus, psoriáza, IgA nefropatie, Crohnova choroba a astma bronchiale. Aplikací omega 3 více-nenasycených mastných kyselin je pozitivně ovlivněna zánětlivá složka u nemocných s kolorektální rakovinou.

Z pohledu filozofie celostní medicíny je tato kapitola malou ukázkou toho, jak tělu pomoci v jeho samo-léčivém procesu. Tělo samo totiž ví nejlépe, kdy se potřebuje léčit, kdy potřebuje zánět, kdy má zasáhnout imunitní systém a jak. Snahou léčby celostní medicíny není působit proti nemoci, ale pomáhat tělu, aby se ono samo dokázalo s nemocí vypořádat.

Vliv způsobu stravování

Tím nejzákladnějším krokem je zamyslet se nad stravováním, jehož způsob je u většiny chronických nemocí nutno změnit. V dnešní době je stále více a více psychicky podmíněných poruch příjmu potravy. Manifestují se jako mentální anorexie nebo bulimie. Tyto stavy mohou být příčinou narušení funkcí imunitního systému. Podceňovat nelze ani různé potravní návyky, které vedou z různých důvodů k odmítání některých druhů potravin, zvláště živočišného původu. Různé formy vegetariánství či veganství mohou mít negativní vliv na fungování imunitního systému.

Když není možnost, třeba z výše uvedených důvodů, dosáhnout vyrovnané výživy přirozeným příjmem potravin, pak sáhneme k potravinovým doplňkům, které obsahují omega 3 mastné kyseliny, olej ze žraločích jater. Někdo nemá rád pach rybiny, pak se může orientovat na potřebné mastné kyseliny vyrobené z lněného semínka.