Zdravá planeta (2. díl): Jak mít v úctě vodu a šetřit s ní

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Po plastech, o nichž byla řeč před týdnem, je druhým tématem seriálu Celostní medicíny o tom, co může každý z nás udělat pro zdravější planetu, voda. Někteří dělají, že se jich tento problém netýká. Sucho a nedostatek vody však už několikátý rok pociťuje i Česko. V tomto článku najdete tři tipy – různé přístupy, co může ve vztahu k vodě pomoci.

Nebudeme nyní vůbec brát do úvahy hledisko výživové či duchovní, nicméně jednou z nejzásadnějších věcí, jež drancuje planetu, je živočišná výroba. Přechod na rostlinnou stravu by přispěl ke snížení využívání vody o neuvěřitelných 50 %! Už studie z 80. let k legendární knižní sérii Fit pro život dokladují (Diamond 1994: 67), že: „Výroba hovězího proteinu je minimálně 25 x náročnější než výroba srovnatelného množství bílkoviny rostlinné.“

Autoři nabízejí i následující srovnání:

Na výrobu 1kg pšenice je třeba: 80 l vody
Na výrobu 1 kg masa: 8000 l vody

Živočišná výroba spotřebuje více vody, než všechna průmyslová odvětví dohromady. Navíc je zdrojem znečištění vody, půdy i vzduchu (například dle Agentury pro ochranu životního prostředí jen v Americe hospodářská zvířata vyprodukují ročně mnohonásobně víc exkrementů než člověk – 500 tun).

Tomáš Kavka, který se o toto téma zajímá, a kterého znáte z přechozího dílu, doplňuje: „Důležité je ale také uvědomit si, že i některé neživočišné produkty mají, podle některých zdrojů, velké nároky na vodu – příkladem může být například oblíbené kakao/čokoláda, avokádo, quinoa, nebo některé druhy ořechů. Celkově jsou ale nároky na vodu u živočišných produktů výrazně vyšší“

Dále Tomáš rozvádí, jak pozitivní dopad může mít také výsadba nových stromů a obohacení půdy o organické složky: „Vysazování stromů, remízků apod. mimo jiné pomáhá zadržet vodu a snížit erozi půdy. Podobný efekt má i zkvalitňování půdy – například navracením biologického odpadu po kompostování zpět do země. Země by pak mohla být úrodnější, snižuje se eroze půdy a zem zadržuje více vody. Stejně tak redukce některých lidských zásahů do vodních toků a větší respekt k přírodním zákonitostem mají potenciál situaci pozitivně ovlivnit – negativním příkladem může být například Aralské jezero.“

Pitná voda je vzácná

Šetřit pitnou vodu může každý i ve své domácnosti

Server Ekolog.jsemin dává tyto tipy na ochranu pitné vody:

  • Sprchování je v průměru více než třikrát úspornější než koupání ve vaně (sprcha – 30 litrů x vana – 100 litrů).
  • Regulace průtoku vody na WC ušetří až 60% vody.
  • Při čištění zubů či holení je dobré vodu zastavit (za minutu odteče 5l vody).
  • Když instalujete úspornou sprchovou hlavici a stop ventil, může úspora dosáhnout 30-40%.

Tomáš Kavka ještě doplňuje, že – kromě snížení spotřeby živočišných a dalších produktů náročných na spotřebu vody a podpory lokálního a udržitelného zemědělství – vede k potencionálním úsporám vody i třídění bioodpadu a kompostování (pokud je kompost poté navracen do půdy).

Hlavní recept na vyřešení problémů s vodou? Být jako lidstvo nejdříve v harmonii

Mystička Monika Bílková říká, že „sucho na jedné a záplavy na druhé straně jsou projevem nerovnováhy a extrémů lidského ducha.“ Planeta nám tak svým způsobem vrací a odráží naše vlastní chování a vyzařování. „Je třeba mít úctu k bytostem vody. Když si bereme vodu, tak poprosit a pak za ni poděkovat. Určitě pomohou myšlenky lásky. Být sám v harmonii,“ říká Monika.

Ve velmi podobném duchu hovoří také astrolog Antonín Baudyš: „Voda není něco, voda je bytost, živá inteligence, která vnímá, pamatuje si a odpovídá na naše emoce. Jakmile ji začne více lidí vnímat takto, její spolupráce s námi se bude každý den zlepšovat. Vznikne rovnocenný vztah služby a vděčnosti. Odměnou za to nám bude zachování našeho života a přírody, která dělá náš život snesitelným.“