Závislost na lécích

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Benzodiazepiny jsou látky, které zesilují účinek neurotransmiteru GABA neboli kyseliny gama-aminomáselné, které se používají při léčbě úzkosti, potížích se spánkem (nespavostí), křečích, podrážděnosti, abstinenčních příznacích apod. Při zmiňovaných potížích dochází k nerovnováze na úrovni neurotransmiterů, které ovlivňují naši náladu, prožívání a chování, a tak upravují jejich hladiny v centrální nervové soustavě. Při krátkodobém a střednědobém užívání těchto léků dochází k výrazné úpravě zdravotního stavu ve smyslu snížení úzkostí, zmírnění poruch spánku a nespavosti, snížení stavů iritability a agresivního chování, avšak dlouhodobé užívání nese s sebou riziko zvyšování tolerance a tedy vznik závislosti. K té dochází tehdy, když se lék vysadí nebo se sníží jeho dávka v organismu a dostaví se abstinenční syndrom. Proto při potížích s úzkostí, při poruchách spánku nebo jiných potížích, při kterých pacient užívá lékařem předepsanou medikaci ze skupiny benzodiazepinů, by se měl pacient držet lékařského doporučení, a zejména neužívat přípravek déle než lékařem stanovené období a rozhodně neužívat tyto medikamenty bez lékařského předpisu.

Benzodiazepíny jsou právě skupinou látek, kterou lékaři široce předepisují na různé zmiňované potíže, a může tak docházet k zvýšenému (a nepotřebnému) nadužívání pacientem, a tím rozvoji vzniku závislosti pacienta na daném léku. Benzodiazepiny spolu s barbituráty patří mezi sedativa a hypnotika, čili látky tlumící centrální nervovou soustavu, např. při zmírnění křečí, zklidnění agitace, navození spánku při nespavosti, zmírnění úzkosti při panických atakách apod. Velice nebezpečná je kombinace benzodiazepinů spolu s alkoholem, který se taky řadí mezi sedativa. Proto se nikdy nesmí pít alkohol spolu s užíváním těchto léků, protože se znásobí jejich sedativní účinek.

Symptomy nadměrného užívání benzodiazepinů zahrnují ospalost a letargii, zmatenost, závrať, zamlžené vidění, pocit fyzické slabosti, nejasnou řeč, sníženou koordinaci, potíže v rozhodování. Život ohrožujícím stavem v důsledku nepřiměřeného nadměrného užívání a závislosti na hypnotikách a sedativech může být komatózní stav nebo smrt v důsledku zástavy srdce.

V případě, že pacient užívá léky ze skupiny hypnotik nebo sedativ (barbituáry, benzodiazepiny), nemělo by být jejich užívání dlouhodobé. Tyto léky účinně odbourávají příznaky úzkosti, poruch spánku a jiných potíží, avšak nesmí se užívat příliš dlouho. Jejich vysazení by taky nemělo být náhlé, abychom se vyvarovali abstinenčním příznakům. Vysazovat tyto léky je potřeba postupným snižováním dávky, a to podle rad lékaře.

Některé léky nám – při správném užívání – můžou pomoci popasovat se s mnohými neduhy, avšak při nesprávném užití můžou víc uškodit. Proto, když pociťujete jakoukoli nepohodu, vedlejší účinek, nárůst tolerance (např. když ta samá dávka nestačí k tomu, aby měl lék požadovaný efekt, a dávku je pak potřeba zvýšit, aby lék zabral), poraďte se o užívání se svým lékařem nebo lékárníkem, nebo napište do naší lékařské poradny.