Umění emocí: Smutek

cm slzy smutek

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jedním z cílů, k nimž umění emocí směřuje, je naučit se ovládat své emoce. Protože zvládnout své emoce znamená obstát v mezilidských vztazích, pochopit manipulační techniky svého okolí a dokázat jim včas zamezit. Tématem tohoto dílu seriálu bude jedna z pěti hlavních emocí: smutek…

Smutek je pocit psychického propadu, který nejsilněji vnímáme uvnitř hrudi. Svírá nám hrdlo, sedí na plicích. Silně prožívaný smutek nazýváme trýzní. Jistým typem smutku je také soustrast neboli soucit se smutkem jiného člověka.

Smutek, který léčí

Smutek je sám o sobě kladná emoce. Slouží totiž k odpouštění starých citových vazeb. Kdykoli pocítíme silný smutek nad nějakou událostí, je načase, abychom si uvědomili, že tuto událost, incident nebo vztah nechceme déle prodlužovat. Naše tělo nám atakem smutku chce něco naznačit, a proto bychom ho měli poslechnout: vyplakat se, zavzlykat si (to je ostatně hlavní projev smutku) a nechat odejít, co nás bolí…

Když se plíce sevřou…

Smutek je emocí, která vládne okruhu plic. Patří sem také lidské svědomí, pocit, že nás něco tíží, schopnost přiznat si vinu a začít opět svobodně dýchat… To je v pořádku. Ovšem permanentní pocit smutku nebo sebeobviňování má patologický charakter. Člověk se sebou potom snadno nechá manipulovat a má tendence napravovat situace, které nezavinil. Tím přichází o zdravou energii. Z hlediska celostní medicíny může mít takový člověk brzy problémy s respiračním ústrojím, může trpět častými záněty, astmatem, jeho kůži mohou trápit ekzémy…

Ke smutkům patří také celá řada typických snů, například:

  • sny o létání, létajících předmětech, ptácích
  • sny o horách
  • sny o pohřbech, které se nepojí ke konkrétní osobě
  • sny o kovových nástrojích (noži, tanku,…)

Typické fráze člověka, který trpí chronickým pocitem viny a nedůvěrou sám v sebe:

  • Nejsem dost dobrý.
  • Je to moje vina/moje chyba.
  • To nedokážu.
  • To, co já, by dokázal úplně každý.

Poznáváte se? Zkuste proto kromě cílené detoxikace, zaměřené na plicní okruh a emoce strachu, trénovat následující vizualizační cvičení. Poctivě, pravidelně a soustředěně:

První krok – pozorujte své emoce během dne a zapište si všechny pocity smutku, které vás přepadnou. Zkuste také přesně definovat jeho příčinu. A pozor: nepleťte si smutek s tísní, strachem a úzkostí!

Druhý krok – zavřete oči a představte si pod víčky obraz rozžhaveného železa v ohni, vnímejte jeho sílu a energii. Tento obraz udržte v paměti co nejdéle a nenechte se při tom ničím jiným rušit.

Třetí krok – pokaždé, když pocítíte smutek, si obraz rozžhaveného železa v ohni ihned vyvolejte… Vizualizujte si tuto scénu, dýchejte při tom hluboce a pomalu až do doby, než ucítíte, jak je váš smutek roztaven.

Proč právě kov a oheň? Protože oheň symbolizuje radost a štěstí a kov (smutek, bolest, lítost) přemůže během chvilky!