Udělejte si test na celiakii sami

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Celiakie je autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které se projeví v kterémkoliv věku, ale také mnoha způsoby. Je to onemocnění vrozené a nevyléčitelné. U dětí se první příznaky nemoci objevují nejčastěji mezi 1. a 2. rokem života, u dospělých zpravidla mezi 40. a 50. rokem. Typickými příznaky u dětí je malý vzrůst, chudokrevnost, průjmy, bolesti břicha, ale také introvertní chování, přecitlivělost, plačtivost, mentální zaostávání. U dospělých je to podobné.

Typické příznaky celiakie jsou chudokrevnost, průjmy, bolesti břicha, ale také neschopnost otěhotnět, či potraty. Dále předčasná osteoporóza, velká náchylnost k infekčním nemocem apod. Neléčená, tedy nerozpoznaná celiakie nezřídka končí rakovinnými nádory, nejčastěji nádorem tlustého střeva, nádorem lymfatických uzlin a dalšími.

Odborníci odhadují, že až 40 % lidí s rakovinou tlustého střeva jsou neléčení celiaci, 17 % lidí s rakovinou lymfatických uzlin jsou neléčení celiaci.

Kdo je vlastně ohrožen touto nemocí?
Především příbuzní nemocných – sourozenci, rodiče, prarodiče, děti. Dále diabetici 1. typu, pacienti s autoimunitní hepatopatií a thyreopatií. Neléčená celiakie jako autoimunitní onemocnění vyvolává další přidružená autoimunitní onemocnění.

Studie ukazují, že celiakie postihuje všechny rasy a vyskytuje se na všech kontinentech. Výskyt celiakie je odhadován v poměru 1-100 tedy 1 nemocný na 100 zdravých obyvatel. Zároveň odborníci varují, že z 10 nemocných lidí je u nás v ČR diagnostikován 1 tj. 9 nemocných z 10 o své nemoci neví.

Jak se celiakie projevuje?

Kromě uvedených typických příznaků má celiakie často řadu let pouze příznaky velmi nenápadné, a proto je někdy obtížné pro lékaře i pacienta odhalit skutečnost, že pacient touto nemocí trpí. Celiakie patří oborově pod gastroenterologii, ale pokud pacient nemá typické gastrointesciální potíže, bývá odhalen pozdě nebo vůbec. Lékaři ostatních oborů si diagnostikování celiakie často vůbec nepřipouštějí.

Mezi potíže, které jsou většinou připisovány jiné příčině a přesto v mnoha případech může jít o celiakii jsou:

  • celkové: únava, hubnutí, apatie, neklid – nervozita
  • interní: anémie z nedostatku železa, nadýmání, nevolnost, bolesti břicha, krvácivost, otoky, svalové křeče, mravenčení
  • gynekologické: nepravidelná menstruace, neplodnost, spontánní potraty
  • kožní: atopický ekzém a další vyrážky, pigmentace
  • zubní: afty, defekty zubní skloviny
  • duševní: deprese, úzkost, u dětí může dojít k mentálnímu zaostávání

Jaká je podstata nemoci?
Celiakie je vlastně nesnášenlivost lepku. Lepek je bílkovina obsažená v obilných zrnech konkrétně v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu.

Jedinou možnou léčbou resp. kauzální neboli příčinou léčbou je výživa bez obsahu lepku. V současnosti se ještě používá výraz bezlepková dieta. Lepek je nutné zcela vyloučit ze stravy nemocného, protože jeho tělo neumí rozštěpit toxické fragmenty lepku na fragnenty neškodné, tak, jak to umí tělo zdravého člověka. Bezlepková dieta ale pacienta nevyléčí, pouze zabraňuje projevům nemoci. Můžeme říci, že výživa bez obsahu lepku neumožňuje nemoci, aby se projevovala, a tedy, aby měl pacient zmiňované zdravotní potíže. Po vysazení lepku z potravy se zpravidla nepříjemné zdravotní potíže časem upraví a pacient je dále téměř zdravý a bez potíží.

Jak se celiakie diagnostikuje?

Celiakie je podle nejnovějších poznatků vědy diagnostikována ve dvou fázích:

  1. fáze je provedení sérologických testů, tj. krevní testy, které prokáží v těle přítomnost nadměrného množství protilátek proti tkáňové transglutamináze, popř. endomysiálních protilátek
  2. fáze je střevní biopsie, tj. odebrání vzorku střevní sliznice a její pečlivé prozkoumání zkušeným patologem

Pokud střevní biopsie prokáže poškození střevní sliznice typické pro celiakii, gastroenterolog stanoví konečnou diagnozu – celiakie a indikuje jediné možné řešení – bezlepkovou výživu nemocného. Provedení krevních testů, které je vlastně rozhodujícm kritériem pro provedení střevní biopsie, ale často praktiční lékaři a pediatři u pacientů, kteří nemají klasické příznaky odmítají. Nejčastěji se setkáváme s názorem, že není důvod pro provedení krevních testů. Někdy je skutečně těžké najít příčinu zdravotních obtíží, ale je rozhodně důležité vědět, že celiakie to není. Samozřejmě pokud to není. Pro ty, kteří jsou svými lékaři odmítnuti, popř. chtějí mít jistotu, že netrpí celiakií je v současné době k dispozici volně prodejný test, který je plnohodnotnou náhradou testů, prováděných v rámci sérologických testů v našich laboratořích. Jeho provedení je velmi snadné a výsledek je znám během 10ti minut. Lékaři jsou v současné době o této převratné novince na našem trhu obeznámeni, a tedy vědí, že pozitivní výsledek testu je signálem pro provedení střevní biopsie k definitivnímu určení konečné diagnozy.

Biocard TM Celiac Test je rychlý a šetrný domácí test na odhalení onemocnění celiakie. Byl vyvinut mezinárodním týmem lékařů a vyrábí ho finská firma AniBiotech. Do ČR se dováží od července 2006. Je volně prodejný v lékárnách a prostřednictvím internetového obchodu.

Biocard Celiac Test naleznete v naší nabídce.