Time management

cm odmitajici zena

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Cítíte často, že máte udělat spoustu věcí, avšak nemáte čas, aby jste to všechno zvládli? Umění vědět skloubit jak pracovní povinnosti, tak i domácnost je záležitostí efektivního time managementu, čili schopnosti přiměřeně si plánovat čas a rozvrhnout všechny pracovní a domácí povinnosti, avšak i oddech a volný čas tak, aby jste se nedostávali do stresu, zátěže či konfliktů. Plánujte si každý den.

Takovéto plánování vám pomůže získat větší kontrolu nad svým životem, nebo přinejmenším denními povinnostmi. Sepište si denní seznam povinností a ty nejdůležitější dejte navrch podle hierarchie jejich urgence či důležitosti. Stanovte si priority. Většina lidí věnuje mnoho času malému procentu úkolů. Stanovení priorit vám pomůže tento poměr obrátit, takže za méně času budete moct splnit mnohem více povinností či úkolů.

Zrušte nepodstatné úkoly. Vezměte do úvahy cíle a váš rozvrh před tím, než se uvážete k splnění dalšího úkolu, který vás může rozptýlit vzhledem k již stávajícím povinnostem s vyšší prioritou. Méně podstatné úkoly buď hned odmítněte, nebo avizujte zadavateli, že se jim budete moct věnovat až v delším časovém horizontu (např. příští týden).

Delegujte. Přejděte si seznam úkolů a zvažte ty, které můžete přesunout na někoho druhého. Nebojte se povinnosti delegovat. Někteří lidé mají pocit, že pouze oni můžou zcela kompetentně úkol splnit a nikdo jej nemůže splnit lépe. Pak hrozí nejen workoholismus, zdravotní potíže ale taky potíže vlivem stresu, napětí, zhoršení vztahů s blízkými a rodinou či širším sociálním prostředím.

K jednotlivým úkolům si přidělujte odpovídající čas. Náročnější povinnosti vyžadují i více času. Stejně tak při práci, kterou děláte poprvé budete ze-začátku potřebovat více času. Může být pravděpodobné, že zprvu budete při ní dělat i chyby, proto když si stanovíte na tuto práci méně času, nevyhnutné korekce a opravy vám pak do časového plánu udělají nemilý posun a nabourají vám celý časový management dalších úkolů v denním seznamu. Stanovte si proto více času. Když vám vznikne pak časová mezera, když úkol splníte dříve, je to čas k dobru. Můžete jej využit efektivně – či už jinou nárazovou činností, oddechem, přemazáváním starých esem-esek apod. Je lepší mít takhle vzniknu-tou časovou mezeru, jako když čas naopak potřebujete, avšak nemáte jej.

Velké úkoly si rozdělte na vícero menších. Jeden velký úkol se může zdát na první pohled příliš nepřekonatelný. Např. když máte za úkol zorganizovat narozeninovou party, rozdělte si jej na menší pod-úkoly – zajistit výzdobu, místnost, občerstvení, program, pozvánky atd. – a přitom nezapomínejte delegovat, delegovat a delegovat.

Když máte nároční úkol s delším termínem odevzdání (např. příprava prezentace, která má být o dva měsíce, odevzdání diplomové práce apod.), stanovte si 10 minut každý den a po tuto dobu se mu věnujte. Stanovený čas ani nezkracujte ani neprodlužujte. Když se termín odevzdání bude blížit víc a víc, naleznete odrazu spoustu práce, kterou jste vykonal/a za dobu, co jste se ji takto věnoval/a. Je to lepší, jako když týden před odevzdáním začít „od podlahy“.

Snažte se mít dostatek spánku. Není pravdou, že když nespíte, více toho stihnete. Spánkovou deprivací či nedostatečnou kvalitou spánku se hromadí chyby v práci v důsledku nepozornosti, špatné koncentrace, únavy, poruch vnímání, zvyšuje se podráždění, stres, nervozita, frustrace, hádky, konflikty apod.

Když je to potřebné, dejte si pauzu. Krátká, desetiminutová přestávka v práci může pomoci zregenerovat fyzické i duševní síly při náročném úkolu. Můžete jen pasivně oddychovat nebo se jít projít, krátce si zacvičit, osvěžit si obličej vlažnou vodou nebo se napít vody.

Eliminujte rozptylování. Když máte před sebou nějaký úkol, nenechte se vyrušovat tím, že ještě musíte vyluxovat, umýt nádobí a udělat všechny ostatní věci, kterým by jste se v danou chvíli věnovali mnohem radši, třeba vydrhnutí dvacet let používané trouby. Vypněte si na mobilu zvonění, příp. zapněte záznamník a nenechte se rušit.

Odměňte se. Když budete v polovině většího úkolu nebo v polovině vašeho denního seznamu úkolů, můžete se dopřát krátkou pauzu, během které si můžete přečíst pár stránek své oblíbené knihy, dát si hrnek oblíbeného nápoje, čokoládu, jít se projít, setkat se s přáteli apod. Příslib odměny za dokončení úkolu může být motivujícím faktorem, který vás k dokončení posune mnohem snáz.