Těhotenství není nemoc

cm tehotenstvi4

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tento stav je požehnaný a měl by přinášet radost z očekávání potomka, naplnění podstaty existence člověka.

Okolnosti, podmínky

Z některých dotazů těhotných žen lze však vnímat nejistotu, strach, obavy, zda těhotenství, následně porod a další péči o novorozence zvládnou. Žel, v mnoha případech k tomu mají důvod, protože vstupují do těhotenství ve stavu, který nelze nazvat stavem plného zdraví. Mají chronickou nemoc, jsou závislé na chemické léčbě. Není výjimkou, že musí opakovaně dostávat antibiotika či jiné léky, například hormony na udržení normálních životních funkcí. A to zde nechci psát o závislostech na nikotinu, alkoholu, a dokonce drogách. Dalším negativním faktorem je, že nemají zajištěné sociální zázemí. K jejich těhotenství došlo „náhodou a nečekaně“, nemají zaměstnání, jsou závislé na rodičích, mají nízký věk, nejsou provdané, žijí s partnerem jen na „psí knížku“, v mnoha případech prostě otec „není“. Není třeba se divit, že mají nejistotu, úzkosti, jak to všechno zvládnou.

Příprava

Přes všechny tyto nepříznivé faktory těhotenství přišlo a ženy se usilovně snaží, aby pro své děťátko udělaly maximum. Navštěvují poradny, kurzy, čtou odbornou literaturu a na různých webech prezentované doslova ucelené encyklopedie těhotenství, diskutují v internetových klubech. To může být dobré, ale spíše se setkávám s tím, že to přináší zmatek a chaos v přijímaných informacích. Rady, jež pomohly jednomu člověku, nemusí pomoci druhému. Dostávají množství doporučení, někdy i protichůdných a nesprávných. Je to vždy individuální a určitě není chyba diskutovat otázky se svou ženskou a dětskou lékařkou a se svou maminkou.

Dříve dostávala nastávající maminka informace od své matky a eventuálně od babičky. Na doktory nebyly peníze, internet nebyl, svou roli sehrávala porodní asistentka (porodní bába), která pomáhala na svět všem novým členům rodiny, žila s nimi, znala poměry v rodině a měla důvěru jejích členů.

Informace

těhotenství Níže uvedené informace jsem se snažil podat tak, jak mám s nimi sám zkušenosti z praktické poradenské služby, a pak také z pohledu lékařského, kdy jsem odpověď na diskutovanou otázku o vhodnosti či nevhodnosti vyhledal v lékařské literatuře a našel argumentace podložené výzkumem.

Vitaminy a minerály

Mezi nejčastější dotazy patří otázka vitaminů a minerálů.  Vzhledem k tomu, že je dnes hodně diskutováno, zda je v zelenině a ovoci z hypermarketů dostatečné množství důležitých látek, odborníci doporučují, aby těhotné ženy zajišťovaly dostatečné množství těchto látek také prostřednictvím potravních doplňků obsahujících vitamin D zvláště v zimním období, kdy nejsou na slunci, železo (dle krevního obrazu nebo dle vzhledu bledých sliznic), vápník a kyselinu listovou (400–800 mikrogramů až do konce I. trimestru). Je to však individuální. Také bych se přimlouval za jód.

Příjem cukru a sladidel

Je známý fakt, že by měl být kontrolován příjem cukru a sacharidů. Umělá sladidla mohou být v těhotenství používána. Studie týkající se užívání sacharinu nejsou spolehlivé, avšak nízký příjem je pravděpodobně bezpečný.

Káva

Časté dotazy se týkají konzumace kávy: Zde by se potřeba dala vyjádřit slovy „občasné podávání kávy“. Tehdy lékaři nezjistili vedlejší vlivy na vývoj plodu. Uvádějí, že příjem kofeinu by neměl přesáhnout 300 mg/den.

Alkohol

Alkohol v malém množství vývoji plodu neuškodí, ovšem je sporné, kde hranice škodlivosti leží. Proto se doporučuje v těhotenství alkohol raději neužívat vůbec.

Kouření a další limitace

Diskuse s lékaři o kouření jsou jednoznačné. Ženy by měly v těhotenství přestat kouřit. Pokud nemohou přestat zcela, měly by kouření redukovat, jak je to jen možné. Užívání marihuany není v těhotenství také doporučeno. I přesto, že zatím chybí více studií ohledně jejího vlivu na zpomalení vývoje nervové soustavy plodu. Další limitace, které jsou diskutovány: Těhotné ženy by neměly konzumovat syrové a nedovařené maso. Ovoce i zelenina by měla být před konzumací řádně omyta. Těhotné by neměly konzumovat nepasterizované mléčné výrobky a výrobky možnou kontaminací listeriemi. Měly by sníst 2–3 porce ryb (s vysokým obsahem kyseliny dokosahexaenové [DHA] a nízkým obsahem rtuti) za týden. Ženy, které ryby nejedí, mohou příjem nahradit potravními doplňky.

Kolik kil navíc?

V serveru pro lékaře jsou popsány závěry studie, které potvrzují přímou souvislost mezi váhovým přírůstkem matky a porodní hmotností dítěte. Nejnovější doporučení udávají takzvané těhotenské BMI. Nižší BMI než doporučená hranice je spojeno s vyšším rizikem předčasného porodu a hypotrofií plodu, naopak vyšší BMI je spojené s rizikem velkých plodů a porodu císařským řezem. Žena by měla jíst během těhotenství zdravou a pestrou stravu, s malým nárůstem kalorického příjmu za den. Ženy s vysokým BMI před těhotenstvím by měly přibrat méně než ženy s normálním či nízkým BMI. Těhotné ženy by měly být podporovány k pravidelnému, přiměřenému cvičení. Tento fakt vidím v poradně jako podstatný. Manžel musí chodit vydělávat peníze, žena se stará o dítě, drží domácnost a je přitom znovu těhotná. Je proto žádoucí, aby si rodina sestavila priority, a to tak, aby žena měla možnost jít si zacvičit. Není znám žádný přínos tělesného klidu u zdravé těhotné. Plavání v bazénu není v těhotenství nijak omezeno. Těhotné ženy by se měly v I. trimestru vyvarovat horkých koupelí ve vaně.

Cestování letadlem je v těhotenství bezpečné. Neexistuje přesné vymezení, odkdy by už žena neměla cestovat, avšak každá žena by měla zvážit výhody a rizika cesty vzhledem k možnostem potenciálních komplikací.

Intimní styk

Jak již bylo řečeno, těhotenství není nemoc. Pokud není ve druhé polovině těhotenství potíž například s krvácením, s placenta previa = vcestným lůžkem nebo prasklým plodovým obalem, nemají ženy žádná omezení při pohlavním styku.

Další diskutovaná témata

Těhotným ženám bývá doporučováno spát na boku (typicky na levém), je to však individuální. Při jízdě autem mají standardně používat pásy a nedeaktivovat airbagy pro zajištění bezpečnosti. Mohou používat lokální repelenty (včetně DEET), především v místech se zvýšeným rizikem onemocnění přenášených hmyzem.