Svaz pacientů: Dětí vážně poškozených po očkování není u nás jen mizivé procento

cm ockovani

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Svaz pacientů ČR se znovu obrací na žádost rodičů na poslance Parlamentu České republiky, aby při svém rozhodování vzali v potaz medicínské složitosti mnohých děti a dali možnost individuálnímu očkovacímu postupu.

Prohlášení Svazu pacientů ČR k očkování dětí.

Svaz pacientů ČR podpořil rodiče dětí poškozených po očkování k vydání brožury s názvem „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin.“ Rodiče se rozhodli k vytvoření publikace na základě negativních osobních zkušeností s povinným očkováním dětí.

Chtějí tak upozornit na to, že dětí vážně poškozených po očkování není v ČR jen mizivé procento a zároveň požádat poslance o podporu pozměňovacího návrhu k novele zákona o ochraně veřejného zdraví pod číslem sněmovního tisku 270/9, který v červnu schválil Senát. Přijetí návrhu místopředsedkyně Senátu Miluše Horské by umožnilo přístup neúplně očkovaným dětem do předškolních zařízení či účastnit se zotavovacích akcí bez hrozby sankcí pro jejich provozovatele.

Brožuru sestavili rodiče doslova během sedmi dní a nocí poté, co senátoři vrátili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví s pozměňovacími návrhy zpět poslancům. Z více než 50 došlých příběhů stačili zpracovat 37, které jsou v brožuře zařazeny. Daniela Kutilová Kšírová, jedna ze sestavovatelek brožury k tomu říká: „A dostáváme stále další.“ A dodává: „Příběhy v brožuře jsou autentickým vyprávěním rodičů, některé příběhy vůbec nebylo jednoduché číst. Mnohem náročnější je ale takové příběhy žít.“

Dana Sárová je jednou z maminek, která svůj příběh v brožuře publikovala, a vysvětluje svoji motivaci k zapojení se do projektu: „Náš příběh jsem sepsala proto, že jsem chtěla upozornit na fakt, že nežádoucí účinky po očkování nejsou jen krátkodobé horečky a otoky v místě vpichu, ale i dlouhodobé zdravotní problémy. Také bych byla ráda, kdyby se podařilo změnit aktuální situaci, kdy se lékaři obávají uznat zdravotní následky jako důsledek očkování. Vzhledem k přísným kontrolám, které jim hrozí, je také dost komplikována komunikace se samotnými rodiči. Tak jako všechny léky i vakcíny mají své nežádoucí účinky. Otázkou je, proč především u vakcín je lékaři i někteří politici tak bagatelizují.“

Svaz pacientů ČR upozorňuje zákonodárce na fakt, že každý člověk má právo na základní přístup při poskytované zdravotní péči tak, aby bylo zachováno jeho právo na individuální medicínské řešení i v oblasti očkování dětí.

Za Grémium Svazu pacientů ČR Luboš Olejár, prezident