ŠŤASTNÁ PLANETA: Afirmace pro svět bez covidu

happypeople e1626673683526

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

„Láska je to, co léčí. Pouze láska znovu uzdraví Zemi a jen skrze lásku se projeví dokonalý svět,“ říká švýcarská mystička Christina. Lásky je na Zemi nyní obrovský nedostatek. Z médií se na nás valí zprávy, které ukazují svět, který drtivá většina z nás nechce. Dovolil jsem si proto vložit do dnešního článku obrazy a oblažující věty (afirmace), pomocí nichž se můžeme přeladit zpět na pozitivní vlnu a věříme-li v sílu myšlenky a lidského ducha, tak také změnit svět.

Vhodně volená slova a věty mohou uzdravovat. Jak jsem psal již před léty na Celostní medicíně v článku ,,Nehřešit slovem aneb jak správně používat afirmace a mít z nich největší prospěch“, bývá někdy módou se ,používání pozitivního myšlení a cítění, vysmívat či to označovat za „sluníčkářské“. Avšak používáme-li afirmace správně, mohou nás opravdu energetizovat, doslova léčit a měnit realitu.

Buďme tvůrci, nikoliv pasivními přijímači

Důvod, proč se cítíme špatně, je, že zažíváme něco, co nechceme. Například zjistíme, že našemu tělu něco schází, trpíme nedostatkem financí atd. Cestou k tomu, jak se co nejrychleji cítit zase lépe, je přeladit svou mysl z toho co nechci, na to, co chci.  Konkrétně to znamená tvořit si v představě realitu, kde jsem zdravý a bohatý. Podobně to funguje i u velkých společenských, politických a ekologických témat. Jen na to zatím nejsme zvyklí. Obvykle se afirmace dosud používaly jenom na osobní témata (zdraví, vztahy, finance). Čím více však do našeho osobního života prorůstají a dotýkají se nás témata celospolečenská, tím důležitější je začít se i v rámci nich cítit radostně a svobodnějako tvůrce, nikoliv jako pouhá oběť okolností.

To znamená, že v momentě, kdy se ke mně dostanou informace o ekologických katastrofách, pandemiích, rozvrácené ekonomice a společnosti, přepnu své vnímání směrem ke světu, který si přeji (místo aby mě drtil tzv. současný reálný stav nebo abych se rozčiloval nad stavem věcí).

Začtěte se nyní tedy do „léčivé vize Nového světa“. Jednotlivé věty (afirmace) můžete do sebe přijímat pouhou četbou, odříkávat je nahlas nebo si přepsat. Skvělé bude, když jednotlivé věty procítíte a uvidíte při jejich četbě obrazy (například tyrkysové či modré moře a celý oceán – bez jediného odpadku, s fantasticky čistou vodou + to ve vás vyvolá až lehce euforický pocit).

Nabízené afirmace berte jako obecný základ, „odrazový můstek“, který vás v ideálním případě inspiruje k tvorbě afirmací vlastních. Respektive si následující text můžete upravit podle toho, co je pro vás ve světě nejdůležitější, a co vám přináší největší nadšení.

Léčivé afirmace pro zdravější přírodu a lepší svět

·      Planeta Země je šťastná.

·      Všechny bytosti na Zemi jsou šťastné.

·      Na celém světě roste radost a svoboda.

·      Všechny národy a kontinenty spolupracují.

·      Duchovní vědomí lidstva roste.

·      Lidstvo si užívá žití v JEDNOTĚ a míru.

·      Zažíváme nejlepší dobu v historii.

·      Všichni jsou zdraví. 

·      Země je zahalena do lásky.                 

·      Lidé objevují nové dimenze a projevy lásky.

·      Láska vše léčí a spojuje.

·      Lidé se propojují s přírodou i neviditelným světem.

·      Jednotlivé formy života se spolu přátelí.

·      Je požitek vdechovat den ode dne svěžejší a léčivější vzduch.

·      Vyčištěná příroda září všemi barvami.

·      Ne celé planetě je příjemné klima a počasí.

·      Ve městech se nachází spousta nových stromů a zeleně.

·      Lidská obydlí se stávají oázami přírody.

·      Všude je dostatek vody.

·      Na louky se vracejí včely a další původní obyvatelé.

·      Všem zvířatům se daří skvěle. 

·      Milujeme přírodu a používáme jen to, co ji blaží.

·      Žijeme harmonicky a v souladu se Zemí a celým Vesmírem.

·      Na Zemi žije ideální počet lidí.

·      Používáme technologie umožňující obrovský vzestup. 

·      Máme rozvinutá srdce a vyšší cítění.

·      Nové možnosti jsou používány pro blaho celku. 

·      Oceány jsou úchvatně čisté.

·      Žijeme v harmonii a vděčnosti.

·      Objevujeme nové možnosti zdraví a blahobytu.

·      Emoční a spirituální inteligence lidstva roste.

·      Přátelíme se s bytostmi z jiných planet a dimenzí.

·      Planeta Země je skvělým místem k životu.

 

Jiří Hamerský