Sladidlo aspartam zřejmě vyvolává u krys rakovinu

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Sladidlo aspartam, používané jako náhražka cukru ve více než 6000 druhů potravinářských výrobků na celém světě, zřejmě vyvolává u krys rakovinu. Vyplývá to z výzkumu italských vědců v Bologni.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) však považuje za nutné před případnou změnou norem pro používání aspartamu výsledky ověřit, což může trvat několik měsíců.

Výzkum, uskutečněný na 1 800 laboratorních krysách specialisty Evropské nadace pro onkologii a ekologické vědy B. Ramazziniho v italské Bologni, „poprvé prokázal, že aspartam je karcinogenní“, cituje ze zprávy agentura AFP.

Sladidlo je údajně schopno „vyvolat lymfomy a leukemie u krysích samiček, a to i tehdy, pokud je podáváno v dávkách velmi podobných denní dávce schválené pro člověka,“ uvádí se v komuniké nadace, jejíž práce má být zveřejněna v časopise European Journal of Oncology.

Nadace vyzývá „rychle revidovat normy týkající se používání tohoto syntetického sladidla s cílem zlepšit ochranu veřejného zdraví, zvláště u dětí“.

Francouzská agentura pro zdravotní bezpečnost potravin (AFSSA) připouští, že studie vyvolává otázky o možných vazbách mezi aspartamem a vznikem rakoviny různých orgánů. „Pouze vznik nádorů na mozku nebyl v souvislosti s aspartamem prokázán,“ říká AFSSA.

EFSA považuje zatím za „nepřiměřené“ měnit pravidla užívání aspartamu v potravinách ihned „pouze na základě dostupných informací“. Míní, že důkladné vyhodnocení může být provedeno teprve „po získání veškerých údajů“, což bude trvat asi tři měsíce.