Rozšířené stavy vědomí a podpora zdraví. Nová pomoc pro lidstvo – Pandora Star

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nestalo se mi mnohokrát za život, abych určitou novou technologii mohl označit za opravdovou „bombu.“ Přístroj Pandora Star psychedelic sestrojil Todd Acamesis, který měl v pěti letech zážitek „blízké smrti“. Od té doby byl schopen získávat informace z vyšších světů, z jím navržené Pandory byla nadšená například i v Čechách známá jasnovidka Teal Swan. Pandora – kromě toho, že umožňuje intenzivní setkání se sebou samým a hluboké vhledy do reality – má vysoce léčivé účinky, zejména ne nervový systém a imunitu.

Mě samotného Pandora uchvátila. Toto není reklamní článek – pokládám ale skoro až za povinnost o této novince naše čtenáře informovat. A protože v češtině zatím téměř žádné informace o Pandoře nejsou, vyzpovídal jsem i člověka, který ji do Čech přivedl – terapeutku, paní Martu Liptákovou.

Moje zkušenost: Po Pandoře jako nadopovaný

Prožitky s Pandorou (sám jsem byl na třech sezeních) se těžko převádějí do slov.

Nejsilnější byla hned první aplikace. Bylo to, jako by do mě někdo něco „napumpoval“. Jako by se mozek „rozsvítil“ a bylo do něj něco „doplněno“. Nějaká nová frekvence – nebo jen došlo k větší produkci serotoninu a celkové regeneraci hormonální soustavy.

Ten den jsem pak měl trávit až do večera ve volební komisi. Mívám téměř vždy dobrou náladu, ale někdy mi klesne energie. Vzpomínám si, jak někdy večer okolo půl desáté všichni kolem mě zívali a těšili se, až v deset hodin skončíme. Mně bylo ale naprosto fantasticky – takový ten stav, ve kterém vás těší vše, co děláte. Dokonce si jedna příchozí paní na mě „stěžovala“ – proč se prý tak moc usmívám 🙂

Během samotné terapie s Pandorou vnímáte se zavřenými očními víčky barevné, měnící se stroboskopické světelné vzorce. Jste ve změněném stavu vědomí a je vám to (obvykle) velmi příjemné.

Pandora ve čtyřech otázkách a odpovědích

Celostní terapeutka Marta Liptáková se k přístroji dostala tak, že po jednom z návratu z expedice v Peru byla oslovena přáteli, že jim přišla informace, aby s přístrojem v ČR pracovala. První zkušenost s Pandorou popisuje Marta Liptáková takto: „Zažila jsem intenzivní vytělesnění během cca 15 minut programu a následně čištění těla a vědomí. Poté přišel obrovský nárůst energie a velké radosti. Nárůst pozitivní energie trval přibližně týden v kuse.“

Paní Marto, rád bych se pro Celostní medicínu zeptal na čtyři otázky. Za prvé, na jakém principu vlastně Pandora Star pracuje?

„Pandora Star stimuluje různé oblasti mozku – vysílá na sítnici zavřeného oka paprsky LED světel řazených do unikátního tvaru trojúhelníků, jež se po dvojicích překrývají a vytvářejí tak sérii hexagramů. Uživatel tak přes zavřená oční víčka vnímá viditelný sled otických pulzů v podobě kaleidoskopických barevných vzorů a psychedelických obrazců, což vytváří silně stimulující prostředí a aktivuje mozkové vlny všech úrovní v rozmezí 0,1Hz AŽ 200 Hz. To celé se děje ještě za podpory poslechu vhodně vytvořených zvukových programů Hemisingů, které klient v době terapie poslouchá přes sluchátka. Hemisingy jsou propojeny s programy v Pandora a některé z nich jsou přesně určeny  pro daný program.“

Co všechno Pandora Star umí?

„Pandora Star má programy v minimální délce od  4 minut až po několik hodin. Programy Pandora Star jsou například:

Pandora Star
 • Hluboká Meditace a práce s energií v těle a mysli
 • Relaxace (naučit se odpočívat)
 • Trénink pro vytvoření pocitů pohody a zvládání stresů
 • Redukce strachu
 • Zvládání deprese
 • Zlepšení spánku a eliminace spánkového deficitu
 • Zlepšení koncentrace a učení vč. poruch ADHD
 • Podpora kreativity a vizuální kreativity
 • Autohypnóza
 • Osobní rozvoj
 • Lucidní snění
 • Vidění na dálku a mnoho dalšího

Před samotným  spuštěním programu v  Terapii  je nutno přihlédnout na aktuální stav klienta a odpovědně s ním jeho potřeby zkonzultovat. Na tomto ZÁKLADĚ pak zvolit PŘÍSLUŠNÝ program, který podpoří kýžený výsledek.“

Jak může Pandora Star pomoci zdravotně a jací lidí by ji neměli používat?

Pandora Star pomáhá mozku nastavit správnou produkci všech hormonů, které jsou řídící jednotkou fungovaní těla.

Mozek je nejdůležitější  orgán, který má za úkol regulaci a organizací činnosti celého organismu. Využívá na to informace přicházející z periferních orgánů, kterým vysílá zpětný signál určený na zpětnou regulací. Tento proces se nazývá biologická zpětná vazba a probíhá v organismu zcela přirozeně a neustále. V mozkové kůře vzniká elektrická aktivita (druh světla-Fotón), a přes její frekvence informačními toky v nervovém systému spravuje všechny oblasti a funkčnost těla včetně IMUNITY mezi hemisférami.

Pandora Star umožňuje celkové zlepšení zdravotního stavu. Posiluje imunitu a dodává pocit pohody. Je vhodná pro klienty v době rekonvalescence a  poúrazových stavech včetně vyčerpání a stavech vyhoření. Velmi se osvědčila v případech tzv. stěhovavých bolestí těla. Odstraňuje napětí, trému a zvyšuje zdravé sebevědomí. Vhodná je taktéž pro děti a dospělé s poruchami koncentrace a učení ADHD.

Pandora Star také pomáhá klientům lépe vnímat své potřeby a včas rozpoznat, co je ještě únosné pro individuální pohodový  život, a co již překračuje zdravé prožívání.  Dnešní svět je nastaven na velmi nezdravý program pracovního nasazení, tzv. na výkon, a to i v případě dětí školního věku. Dnes málokteré dítě prožívá zdravé dětství díky přehnaným nárokům ve vzdělávání již v základních školách.

Lidé obecně jsou často používání jako stroje a zneužívá se jejich životní energie. Je to v podstatě obchod s životní energií člověka. Z tohoto důvodu přibývá stále větší procento lidi,  kteří jsou již v mladém věku postiženi  různými druhy degenerativních onemocnění: psychických onemocnění a těžkých depresí i u jinak zdravých dětí a dospělých. Pandora celkově harmonizuje zdravotní stránku člověka.

Vhodná je pro každého až na malé výjimky. K těm patří Lidé s diagnózou schizofrenie. epilepsie a drogové závislosti.“

A jakou má terapie s Pandorou Star duchovní přínos?

„Pandora Star psychedelic má velký přínos pro lidi, kteří se snaží duchovně růst, a kteří zařazují duchovní a meditační techniky  do svého běžného života.

Pandora pomáhá prohloubit lidské vědomí a podvědomí člověka bez toho, aby mu cokoli diktovala a zasahovala do jeho svobodné vůle. Každý klient reaguje na své vnitřní duchovní procesy podle své aktuální pravdy – na kterou má každý z nás absolutní nárok podle stupně vnímání a zralosti a zkušenosti své Duše.

Klienti velmi často popisují, že se po spuštění programu setkávají sami se sebou v okamžicích svého života, kdy nemohli rozkrýt duchovní příčinu svých potíží a zátěží a dostávají se tak postupně v čase k úplnému pochopení své dané životní zkušenosti, která pro ně byla blokem v určité oblasti života, a která je velmi trápila a omezovala.

Součástí každé terapie jsou Hemisingy, které účinně  pomáhají uvolnit napětí v lidské bytosti KOMPLETNĚ s léčivým výsledným efektem působícím ve všech jejich rovinách Duše, ducha a těla. Pokud je zdravá Duše, je šťastné i tělo opačné to nefunguje.“

Závěrem snad jen tolik, že ačkoliv Pandora Star využívá světelnou a zvukovou stimulaci, nemá nic společného s tzv. psychowalkmany. Jde o úplně jinou technologii.

Autor ani redakce nenese odpovědnost za absolvování této terapie.

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.