Pyroluria a duševní zdraví

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Důležité je hledat souvislosti. Mnoho lidí dnes trápí deprese a psychické poruchy, mají úzkosti, změny nálad, jsou výbušní, násilní, propadají alkoholizmu, mají problémy s pamětí, pozorností, děti nosí domů špatné školní výsledky, psychologové popisují poruchy autistického spektra a psychózy… Dnes se jaksi automaticky říká, že vznikají jako důsledek stresů a hektického způsobu života. V mnohých případech se ordinuje antidepresivum nebo jiné léky na ovlivnění psychických problémů.

Test na pyrroly

Četl jsem krátkou zprávu od Dr. Williamse Walshe. Jak se o něm píše, je průkopníkem v léčbě depresí pomocí stravy a také biochemikem. V jeho práci mne zaujal poměrně jednoduchý test, který zkoumal v moči hladinu pyrrolů. Ty se uvolňují do moči při rozpadu hemoglobinu a mají schopnost na sebe vázat dvě důležité látky nezbytné pro duševní zdraví: stopový prvek zinek a vitamin B6-pyridoxin. A bylo dále zjištěno, že existují jedinci s genetickou abnormalitou, jež způsobuje zvýšení produkce pyrrolů, a následně v těle ubývá zinek a B6. Pokud trvá nedostatek delší dobu, začnou trpět různé funkce mozku, stejně jako imunitní systém.

  • Vitamin B6 potřebujeme pro tvorbu tří kriticky důležitých neurotransmiterů: serotoninu, dopaminu a GABA.
  • Zinek je součástí více než 200 enzymů a také speciálních bílkovin, důležitých pro buněčné dělení a expresi genů, regulaci inzulinu a pro udržování hematoencefalické bariéry, bránící průniku škodlivých chemických látek do mozku.

Tento proces byl pojmenován pyroluria.

Ukazuje se tedy, že i biochemická porucha může ony psychické problémy zvýrazňovat, rozhodně však nechci zlehčovat prioritu stresu, ten stále zasluhuje vykřičník. Např. pokles zinku může být způsoben stresem a vyčerpáním i bez přítomnosti pyrolurie.

Stav střevního prostředí

Pyroluria je často přítomna u osob s chronickými onemocněními, včetně autoimunitních nemocí všech skupin. Je to obecný znak oxidačního stresu v těle.

Mnoho z mých čtenářů, kteří vstupují do poradny a se kterými dělám rozbory, trpí špatným střevním prostředím. Pyrrol má souvislosti v základu dalších biochemických látek (barviv), jako jsou indol a skatol – látka (heterocyklus), která se kromě barvy prozrazuje i zápachem stolice. V minulosti jsme v praxi prováděli zkoušky na přítomnost indolu a skatolu k průkazu střevní dysbiózy, abychom po dietní úpravě a osídlením střeva správnými probiotiky (viz systém SYMBI) kontrolovali účinnost změn ve střevu.

Mít střevní symbiózu považuji za základní krok v léčení kterékoliv chronické nemoci. Dnešní téma o existenci pyrolurie tento názor potvrzuje.

Příznaky

Dr. Walsh popisuje seznam příznaků, které mají korelaci s přítomnou pyrolurií: špatná kontrola stresu, citlivost na jasná světla a hlasité zvuky, ranní nevolnost, tendence oddalovat či vynechat snídani, velmi suchá kůže, bledá kůže, neschopnost opalování, vysoká podrážděnost a náladovost, autoimunitní poruchy, bílé skvrny na nehtech, špatný růst, hrubé obočí, strie na kůži, závažné úzkosti, deprese, bázlivost, posedlost negativními myšlenkami, opožděná puberta, tmavé zbarvení moči, touha po kořeněných a slaných pokrmech, abnormální rozložení tělesného tuku, jemné rysy obličeje, extrémní výkyvy nálady, dyslexie, silné vnitřní napětí, časté infekce, předčasné šedivění vlasů, slabě vyvinutá svalovina, bolesti v oblasti sleziny, bolest kloubů, špatné hojení ran, lupenka, u žen problémy s menstruací.

Pyroluria se často vyskytuje u dětí majících dysfunkce chování, udržení pozornosti, poruchy učení a záchvaty vzteku. Příznaky se zhoršují ve fázích růstové akcelerace, protože tehdy tělo potřebuje více zinku a B6. Při vhodném doplňování uvedených látek se mohou příznaky zlepšit.