Psychotoxiny

cm muz zena palce nahoru

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Vážení čtenáři, dnes vás seznámím s velice důležitou otázkou, jež zásadním způsobem ovlivňuje naše zdraví. Jedná se o tzv. psychotoxiny. Jsou to biochemické látky, které poškozují tělesné tkáně a vznikají z mentálních příčin. Mají povahu neuropeptidů, což jsou jednoduché bílkoviny a produkují je mozkové buňky.

Vlastně každé hnutí mysli vede k okamžité jejich produkci. Pokud se jedná o negativní myšlenky a emoce, jsou jedovaté. Naopak mentální polohy radosti, štěstí a lásky mají léčivý účinek. Trvale šťastný člověk prakticky nemůže onemocnět. Je jasné, že tento stav je takřka nemožné trvale udržet, avšak alespoň bychom se o to měli snažit. Na toto téma budu psát později.

Každý náš orgán má na svých buněčných stěnách tisíce receptorů. Jsou to taková minivrátečka, kterými buňky dovnitř pouštějí jednotlivé molekuly. Orgány dle své symboliky mají pro některý druh myšlenek a emocí těchto otvůrků víc. Například ledviny takto poškozuje strach, nejistota a negativní myšlenky týkající se partnerů. Játra zase budou vychytávat více bílkovin vzteku a zloby. Slinivka bude poškozována zklamáním, stresy se budou promítat do žaludku, srdce a cév, dle jejich povahy atd.

Všechny staré, moudré zdravotní systémy, včetně buddhistické filozofie, nám radí, abychom udržovali krb svých myšlenek v čistotě. Abychom žili v mravnosti a radosti, abychom milovali sebe, své bližní a život jako takový. Tato energie je absolutně nadřazena způsobu stravování. Šťastnému a milujícímu člověku neublíží ani nezdravá strava. A naopak, nešťastného člověka, zmítaného negativními emocemi před chorobou nezachrání ani ta nejzdravější dieta. Obvyklé však je, že takový člověk ani moc zdravě nežije a ten, kdo opravdově miluje, automaticky jí zdravě. Např. konzumace masa zvyšuje agresivitu. Maso je určeno šelmám, dravcům a lidem, kteří při své práci jistou agresivitu potřebují.

Je nutno si uvědomit, že není až tak důležité, co sníme, jako to, co se vstřebá. A právě vstřebávání živin v tenkém střevě je úzce propojeno s psychickým stavem. Pokud během jídla jsme v klidu a soustředíme se na pokrm, vychutnáváme jej, bude se vstřebávat kvalitně a nebude tělu škodit. Jedovaté složky budou rychle eliminovány. Zatímco ten, kdo své jídlo hltá ve stresu, vstřebá chaoticky a toto, byť i zdravé jídlo, bude působit jako jed. Střeva i žaludek jsou obalena jemnou sítí vegetativních nervů. Ovládají jejich pohyby a funkce. Jsou přes míchu a vegetativní nervové provazce spojeny s mozkem. Takže psychický stav, myšlenky a emoce přímo ovlivňují kvalitu našeho vstřebávání a trávení.

A ještě jedna důležitá věc. Nepijte nikdy před jídlem. A už vůbec ne nic studeného! V dvanáctníku a horním díle tenkého střeva sídlí tzv. trávící oheň ani, který musí hořet, přijde-li tam potrava. To je základní předpoklad kvalitního vstřebávání. Pokud tento oheň pře jídlem uhasíme, velmi si ubližujeme. Tak mnoho radosti a dobré zažití.