PSYCHOSOMATIKA s K. Kolihovou: V jakých orgánech se projevuje nedostatek lásky, víry a naděje?

K.Kolihova e1635310691367

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

„Nemoc je nerovnováha, která vzniká v našich emocích, našich myšlenkách nebo v tom, jak mluvíme. Aby bylo léčení trvalé a dlouhodobé, tak nemůže probíhat jenom na fyzické úrovni,“ říká Kateřina Kolihová z Institutu vědomí. I její zásluhou byla do češtiny přeložena unikátní publikace Božský lékař. Ta, mimo jiné zmiňuje, jak důležité jsou v procesu léčení dnes dokonce někdy zpochybňované nebo vysmívané hodnoty jako je naděje, láska a víra.

„Všichni jsme byli stvořeni tak, abychom byli v harmonii s léčivými, regenerujícími silami nebes,“ píše v knize Božský lékař dr. Levry (2020: 10). Můžeme sice popřít existenci našeho spojení se Stvořitelem, tím ale riskujeme spoustu omezení a problémů. Podle Levryho je nejjednodušším způsobem, jak se s Bohem propojit, modlitba: „Modlitba je příležitost k propojení se s neomezenou zásobárnou ducha v nás k tomu, abychom dokázali vyjít ven z temnoty a stoupali bez omezení nad problémy. Je to nejjednodušší čin, který nás spojuje s energií hojnosti a léčení, jež volně proudí Vesmírem (2020:10).“

Pojďme si nyní probrat slibovaný význam lásky, naděje a víry pro léčení a uzdravení člověka. Podle Kateřiny Kolihové, která učení Naam jógy sama praktikuje, je třeba vše vnímat v kontextu, že kromě fyzického těla máme i svou jemnohmotnou stránku: „Když tohle lidé pochopí, tak se pak se mohou dít i zázraky.“ Jde totiž o to, že je sice dobré cvičit, zdravě jíst nebo pečovat o své tělo, ale velká slabina klasické medicíny je, že neklade důraz na to, že mysl je primární.

Léčivá síla LÁSKY

„Láska, víra a naděje jsou tři přikrývky světla,“ říká Kateřina Kolihová. První úroveň je láska, která na těle odpovídá oblasti hlavy. „Hlava představuje náš mentální svět,“ pokračuje Kateřina, „a láska je důležitá proto, abychom dokázali přijmout a pochopit věci. Pokud něčemu nerozumíme nebo pokud něco pro nás není snadné, tak to, co nám pomůže to učinit snadné, je láska. Proto rozumíme lidem, které máme rádi. Naopak pokud někoho rádi nemáme, bude pro nás těžké mu rozumět.

Už jen Levryho slova povznáší: Jakmile zažijete pravou lásku, naplní vaše srdce takovou radostí a vděkem, že je nebudete schopni zvládnout a budete je muset šířit ke všem duším kolem vás. Je to nádherný pocit spokojenosti a naprostého souladu s veškerým životem (2020: 10).“ Láska rozpouští všechny nezdravé energie – strach, nenávist, žárlivost, závist, chamtivost.

Jak v sobě lásku kultivovat a rozvíjet? (Levry, 2020:11)

1.) „V jakémkoliv okamžiku svého dne vysílejte myšlenky lásky k těm, co znáte. Nejenom k těm, co milujete, ale i k těm, které ani nemusíte mít rádi. Vyčistí to vaši mysl od zlých, negativních myšlenek.“

2.) „Pokud někdo něco řekl nebo udělal, aby vám ublížil, zaměřte na něho nebo na ni myšlenky lásky. Pravá láska zabraňuje vzniku znečišťujících energií, jako je strach z neúspěchu, strach z pravdy, strach ze života a strach z toho být milován. Pravá láska je vždy chápající, i když ne vždy pochopená.“

3.) „Když je vaše srdce chladné a necítíte žádnou lásku, rozhlédněte se kolem sebe a najděte něco, co můžete milovat.“

4.) „Služba skrze povznášení druhých je jedním z aspektů lásky, který, co se týká našeho zdraví, dokáže zázraky. Pokud máte zdravotní problémy, začněte sloužit a pomáhat na místech jako je kostel, chrám nebo synagoga. Klíčem je šířit, sloužit a povzbuzovat. Praktikování vděčnosti, dobroty a odpuštění vás propojí s energií lásky.“ 

Léčivá síla VÍRY

Nedostatek víry oslabuje podle Levryho hruď a především plíce. Abyste byli schopni žít v tomto životě, musíte mít víru a vaše víra musí být pevná jako skála. Slabá víra vytváří pochybnosti, a pochybnosti oslabují elektromagnetické pole“ (2020: 12).

Kateřina Kolihová dodává: „Víra je okem, které vidí Boha. Je to to, co pozvedává naše srdce. Víra nám pomáhá překonat všechny překážky. Potřebujeme mít nastavené, že existuje nějaký Vyšší řád, Vyšší princip, Vyšší moc, která to tady všechno ovládá a řídí. Pomáhá nám to manifestovat si věci, které pak vytváří příběhy zázraků.“

Léčivá síla NADĚJE

Jak píše Levry (s. 12), „slabá naděje vytváří slabost v žaludku, což negativně ovlivňuje trávící systém i krásu těla. Proto vždy doufejte v to nejlepší, vždy mějte naději, že najdete to nejlepší. Naděje přináší moc a sílu. Do té doby, co bude člověk dýchat, existuje vždy naděje na život.“ 

Literatura:

Levry, J. M. (2017): Božský lékař. Praha: Institut vědomí.

Webová stránka centra Naam jógy: www.institutvedomi.cz                                                      

Jiří Hamerský