Psychika a její vliv na fyzické zdraví

psychika a fyzicke zdravi

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

(Na onkologickém příkladu)

Nový termín

Doktorka Candace Pert vysvětlila v populárních přednáškách po celém světě tzv. molekuly emocí, které jsou prostřednictvím všech smyslů (jakými jsou zrak, sluch, čich, chuť a hmat) vnímány jako zážitky a ukládány do vzpomínek; vytvořila nový termín bodymind. To vyjadřuje, že tělo má svou ´mysl´ a vše se děje přes molekuly emocí prostřednictvím neuropeptidů a jejich receptorů.

Traumatem často utrpí fyzická část současně s duševní částí člověka. Bolest fyzická i bolest duševní jsou stejně významné, ta duševní je často hlubší, těžší a má trvalejší charakter. Když se odehraje nepříjemná emocionální událost, zablokujete se na ní a tu nepříjemnost si totiž uložíte jako do počítačové paměti na všech úrovních nervového systému, ba dokonce i na buněčné úrovni…

Dr. Pertová sestavila již roku 1980, kdy vykonávala funkci sekčního šéfa v národním institutu zdraví, vědeckou teorii, že bodymind funguje jako samostatná psychosomatická informační síť molekul, řídících naše zdraví a fyziologické pochody v těle.

V dnešní době snad ještě výrazněji můžete pozorovat, jak vaše myšlenky ovlivňují psychiku, nervový systém, hormonální systém a jak to vše ovlivňuje úroveň imunitního systému.

Prožitek stresové situace může ovlivnit biologické procesy ve vašem těle a zase naopak to působí v případě, když máte nemoc, ale na rozdíl od stresové situace máte oporu v někom blízkém, jste v klidu, máte pocit jistoty, a tehdy má léčebný proces lepší průběh.

Na počátku je stres

Když prožíváte něco těžkého, obecně se tato situace nazývá stres, odehrává se v těle biologická reakce; mozek situaci vyhodnotí a spouští reakci na stres např. tak, že se začnou do krve uvolňovat hormony (adrenalin, nor-adrenalin, kortison…), které ovlivňují imunitu, ale souborně také ovlivňují místo, kde se může tvořit nádor. V jiném článku jsem mluvil o místě nejmenšího odporu, zárodečném ložisku, místu, kde probíhá chronický zánět apod. Uvolňují se další chemické látky, které usnadňují přeměnu zatížené buňky v buňku rakovinnou, a přitom se poškodí DNA.

Nával stresů snižuje odolnost

Na člověka působí mnohé stresy fyzikální, chemické, biologické, a co je člověk na světě, se s nimi různým způsobem vyrovnává… A nedá se říci, že vždycky onemocní rakovinou. Pokud se však ocitne v zajetí stresů, sníží se jeho odolnost a vznikají podmínky pro rozvoj výše popsaného procesu. Rakovinné buňky se v těle tvoří často, ale imunitní systém je průběžně likviduje, takže o tom ani nevíte. Ale za popsaných okolností se začnou množit a zvětšovat. Potenciální rakovinné buňky se snaží maskovat se před zničením imunitním systémem, vzdorují apoptóze, tj. programované buněčné smrti.

Vaskularizace

Když rakovinné buňky rostou, časem nemají dost kyslíku a také nemají dost živin k růstu, a tak začnou tvořit tzv. vaskulární růstový faktor (VEGF) ve snaze připojit se na cévní systém, a tím výživu získat. A dále získat látky, které podporují růst nových cév, takže nádorové místo proroste cévními kapilárami. Tuto situaci mohou již lékaři pozorovat vyšetřovacími metodami, jde o proces vaskularizace nádoru. Popsaný proces je zlomový. Vědci zkoumali, do jaké míry jej ovlivňují prožívané psychické stresy a s tím související stimulace VEGF a potvrzují, že psychický stres je významným faktorem. Byla jasně popsána psycho-neuro-endokrino-imunologická cesta k rozvoji rakovinného procesu.

Podobno zámku a klíči

Noradrenalin působí na povrch potenciální rakovinné buňky prostřednictvím receptoru. Můžete si to představit jako zámek s klíčovou dírkou, kde nor-adrenalin je klíč odpovídající tvaru klíčové dírky. Otevře ´zámek´, čímž spustí kaskádu chemických reakcí uvnitř buňky, které pak vedou k uvolnění VEGF, a to pomáhá k vaskularizaci rakovinné buňky. Vaskularizace současně utváří cestu pro metastázy.
Je zde tedy vidět, že proces v mysli propojil proces biologický v buňce. Přímá úměra: A čím více působí stres, tím větší je množství uvolňovaných látek, které zvyšují množství a hustotu cév v nádoru. A naopak, působením příjemných chvil a pocitu jistoty se uvolňuje látka dopamin, která (jak ukazují různé studie) potlačuje tvorbu cév kolem nádorových buněk.

Míra stresů je relativní

Zde popsaný systém jistě není univerzální a nelze tvrdit, že se týká každého onkologicky nemocného člověka. Někdo prožívá neuvěřitelně silné stresové životní situace, a rakovinou neonemocní, kdežto jiný člověk má z vnějšího pohledu nevýznamné stresy, a rozvine se u něj agresivní rakovinný proces.

Psychický rozměr

Základní myšlenkou, kterou jsem chtěl v článku nabídnout, je, že psychický rozměr události může hrát důležitou roli jak ve vývoji rakovinného procesu, tak naopak i při procesu léčivém. Rozhodně víme, že pokud vznikne podezření na rakovinný proces, je třeba zahájit léčení těla onkologickou terapií a nejlepší je, když jde ruku v ruce s rozborem psychického stavu, který má za cíl odhalit faktory, jež vyhovují nemoci, a ty musí neprodleně přestat působit.

Mohlo by se zdát, že uskutečnit rozbor je logický krok. Nicméně, v praxi jsem se setkal s tím, že lidé raději věnují pozornost praktikování různých diet, shánění zázračných léčiv, návštěvám léčitelů jen proto, aby se nemuseli věnovat řešení podstatné a často klíčové záležitosti jejich života, která tvoří jejich chronický stres.

Onkologicky nemocný člověk má cítit sounáležitost s rodinou a blízkými. Pro mne je v tomto okamžiku velmi podstatná víra v uzdravení a modlitba, která ve spojení s Bohem přináší uklidnění, což, jak celý článek popisujete, umocňuje léčebný proces.

MUDr. P. Šácha