Portál Bio-info.cz pomáhá naplňovat zdravý a trvale udržitelný životní styl

cm slunce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bio-info.cz je místo, kde vnímaví čtenáři najdou inspiraci, jak zlepšit kvalitu svého života bez toho, aniž by museli opustit svoji dnešní životní úroveň. Naopak, ukážeme jim, jak krůček po krůčku svoji životní úroveň zlepšovat, cítit se šťastnější a zároveň snižovat svoje negativní působení na přírodu.

Bio-info.cz přináší návody, jak žít zodpovědný život, každý den. Na jednom místě najdou eticky zaměření spotřebitelé zprávy, návody a informace o produktech a službách, která jim usnadní rozhodování v každodenních situacích.

Pokud jsou pro vás důležité hodnoty jako šetrné zacházení s přírodními zdroji, zodpovědnost či etika, pak Bio-info.cz je to pro vás. Píšeme pro ty z vás, kteří život vychutnávají plnými doušky a zároveň berou ohled na druhé a přírodu.

Bio-info.cz propojuje požadavky spotřebitelů na etické, ekologické a společensky udržitelné produkty a služby s nabídkou výrobců a obchodníků, poskytujících tyto inovativní produkty. Snažíme se, aby www.bio-info.cz působil jako most, spojujícím celý dodavatelský a spotřebitelský řetězec biopotravin, od farem až po váš jídelní stůl, doslova od vidlí až po vidličku.

Fenomén zdravého a trvale udržitelného životního stylu zasahuje do širokého spektra výrobních odvětví, aktivit podniků a produktů či služeb, které jsou navrhovány s cílem nepoškozovat životní prostředí, být trvale udržitelné, společensky zodpovědné a/nebo zdravější – jak pro jejich spotřebitele, tak pro naši planetu.

Bio-info.cz vám přináší aktuální informace a rady mimo jiné v těchto oblastech:

  • Jídlo z blízka: kde koupit biopotraviny a místně produkované potraviny; bedýnky a farmářské trhy; restaurace, kde vaří z bio a faremních produktů; biovíno.
  • Zelená domácnost: přírodní produkty pro domácnost, ekodrogerie, ekologický textil a móda.
  • Zdraví a krása: bio a přírodní produkty osobní péče.
  • Spravedlivý obchod: produkty Fair Trade.
  • Odpovědná a šetrná turistika.

Vize Bio-info.cz
Naší vizí je lokálně ukotvený, zodpovědný a trvale udržitelný potravinový systém, který je založen na principech zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče, a který přináší prospěch, zdraví a pohodu současným a budoucím generacím a chrání přírodní bohatství Země. Pomozte nám tuto vizi naplňovat.

Chcete-li vědět více, zavítejte na www.bio-info.cz, těšíme se na vaši návštěvu.