Podstata mentálního uzdravení 

zarici zdravi

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nemoc nemá smysl jakkoliv popírat a odmítat. Pokud to jde, využijme veškeré účinné prostředky jak klasické, tak alternativní medicíny. Co se ale týče čistě nastavení naší hlavy, je velmi vhodné představovat si sebe výhradně jako člověka kypícího zdravím – někoho, kdo má silné a zdravé tělo.

Léčitel Vladimír Kafka, který měl u svých pacientů velikou úspěšnost léčby, v rozhovoru pro Celostní medicínu (2016) pravil: „Pro uzdravení je nutné dostat člověka do sféry, kdy se ocitne na začátku. Začíná znovu. A to v neviditelné představě, uvnitř naší bytosti, v duchu, tady a teď.  Tělo je teprve náš důsledek. Hmotný svět je de facto náš pracovní ateliér. Můžeme v něm vytvořit, co chceme.“

Rozhodnout se kým chci být

Prvním krokem je tedy podle Vladimíra Kafky rozhodnout se, kým chci být. A přesunout svou pozornost směrem do neviditelného světa – k lásce. A je to myšleno doslova, v jistém smyslu jde přímo o mentální práci: Greg Braden, autor bestsellerů o kvantovém léčení, doporučuje nemocným provádět hojivou vizualizaci i tři hodiny denně.

Každý člověk si může kdykoliv položit otázku: „Myslím dnes od rána většinu času na zdraví, nebo na nemoc?“ Pochopitelně jsou stavy, kdy je nám tak špatně, že nemoc plně pohltí naši pozornost – v tomto případě je dobré být k sobě laskavý, za nic se neobviňovat a nevytvářet si další stres (že něco musím nebo dělám špatně); léčivé může být mnohdy již samotné přijetí nemoci.

Mentální práce je nabídka, nadstavba – jistě ne žádná povinnost. Je to možnost, jak se vnořit do ještě plnějšího života: „Nemoc je signálem k probuzení. Je možno ji odvolat a použít pro život.“ (Vladimír Kafka, 2019: 140)

Z praktického hlediska není podle dalšího bestsellerového autora, W. Wattlese (2018,) úplně nutné mít jasnou představu toho, jací si přejeme být. Wattles hovoří o vytvoření KONCEPCE ZDRAVÍ. Tj. nejde o detaily, ale o to, představovat si sám sebe v dokonalé fyzické formě – že veškeré činy provádíme jako naprosto zdravý a silný člověk. Ve volném čase doporučuje přemýšlet nad způsoby silných: „Neustále na sebe myslete jako na realizující se koncepci, jako na silnou a naprosto zdravou osobnost. Neposkytujte útočiště opačným myšlenkám.“ (2018: 27)

Láska = nejsilnější léčivá síla

Přijmout nemoc a nebojovat s ní je důležité proto, abychom eliminovali strach – jak píše Vladimír Kafka (2019: 150): „strach je totiž také jen myšlenka, která při akumulování energie tvoří právě to, čeho se nejvíce bojíme. A láska je fenomén, který strach rozpouští.“ Podle Kafky odpovídá rychlost uzdravení míře použité lásky (především lásky vztažené k nemoci). A už jsem v některém z dřívějších článků na Celostní medicíně též zmiňoval dalšího slavného léčitele S. N. Lazareva, jež popisoval fenomén „zázračných uzdravení ze smrtelných chorob“. Šlo o jedince, kteří se totálně smířili se situací, svým způsobem ji i vzdali, nicméně veškerou pozornost zaměřili na lásku (četli v evangeliích pasáže o lásce; začali milovat Boha, milovat úplně všechny a všechno atd.).

V tomto článku jsem uvedl termín „mentální práce“. Jde o to, věnovat se novým a ozdravným myšlenkám naplno, ale nikdy ne v křeči nebo silově. Právě láska je zásadní. Láska je tím klíčem. „Láska zlomí kletbu,“ říká se v pohádce Princezna zakletá v čase. Nejen v pohádkách, ale i v životě láska léčí a otevírá brány. Mimochodem, nahlédl jsem ještě na závěr do dvoustránkového popisu vizualizace zdraví mých oblíbených autorů Esther a Jerry Hicks (2009: 154-155). Jakými slovy myslíte, že vizualizaci zakončují? Nepřekvapivě hojně používají výrazy vyjadřující lásku…:

„…Ze všeho nejvíce miluji rychlou reakci svého těla na mou pozornost a mé záměry. Miluji chápat spojení mé mysli-těla-a-ducha a mocné tvořivé přednosti svého vědomého souladu. Miluji žít život ve svém těle. Cítím takovou vděčnost za tuto zkušenost. Cítím se dobře.“

Literatura:

Hicks, E. a J. (2009): Peníze a zákon přitažlivosti. Praha: Pragma.

Nováková Kafková, I. (2019): Mapa duše. Tak pravil Vladimír Kafka. Praha: Eminent.

Wattles, W. D. (2018): Jistou cestou ke zdraví. Brno: Pknihy publishing.

Jiří Hamerský