Ovlivňují sladkosti výsledky písemek?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Studie z celého světa potvrzují, že zdravá výživa dětí je základem pro jejich zdraví, ovlivňuje jejich chování i akademické výsledky. Na příklad přísný zákaz sladkostí ve škole může být nejsnadnější cestou ke zlepšení koncentrace studentů, zlepšení jejich chování i výsledků písemek.

Co výzkumy prokázaly

  • Studie právě publikovaná v Pediatrics, která analyzovala data 6300 žáků ze 40 amerických států, potvrdila, že přísný zákaz prodeje junk food a sladkých nápojů ve školách vedl ke zdravější hmotnosti dětí.
  • Studie publikovaná v Journal of American Public Health Association zjistila, že žáci, kteří se zúčastnili programu prevence obezity, jenž byl založen na zdravé výživě, měli významně lepší výsledky z matematických písemek.
  • Studie publikovaná v Journal of School Health potvrdila souvislost mezi kvalitou stravy a akademickými výsledky.
  • Studie organizovaná Royal Economic Society ve Velké Británii po zavedení zdravého školního stravování podle Jamieho Olivera zjistila na 88 základních školách zlepšení známek v anglickém jazyce a přírodovědě. Počet vynechaných hodin se snížil o 15% a astmatické děti méně používaly inhalátory.
  • Podle zprávy z Anglie se špatná výživa významným způsobem podílí na zvyšující se kriminalitě, agresivitě, případech deprese a špatných školních výsledcích.
 • U studentů s potížemi s chováním a vzděláním vedla suplementace esenciálními mastnými kyselinami ke zlepšení koncentrace a školních známek, suplementace multivitaminy ke zvýšení IQ.

Přísný zákaz sladkostí školám prospívá

Školy bez sladkostí se objevují na mnoha místech světa, jako příklad uvedu školu ve Hjeterbergu v Dánsku a základní školu Brown Mills v Georgii, USA. Sladkosti a svačinky s cukrem jsou ve škole v Hjetenbergu od roku 2008 zakázány. Už pět měsíců po zavedení Školy bez sladkostí začali toto zpočátku náročné pravidlo oceňovat učitelé i studenti, začali totiž vnímat příznivé změny ve škole.

Základní škola v Georgii je už více než deset let bez sladkostí a výsledky byly hned po prvním roce skvělé. Návštěvy u školní zdravotní sestry poklesly o 30%. Disciplinární problémy se snížily o 23% a výsledky z písemek se zlepšily o 10 až 15%. Žáci této školy si ke svačinám dávají obložený chléb, dezert má na příklad podobu broskve. Škola neorganizuje charitativní prodeje sladkostí (baking sales) ani nedovoluje nošení junk food ke svačinám. Stejně tak nedovoluje rozdávání sladkostí o narozeninách.

Jaká je situace v českých školách?

Dětem se ve školách zcela běžně nabízí junk food v automatech, bufetech, dokonce i ve školních jídelnách při výdeji obědů, jak dokumentuje fotografie ze školní jídelny jedné pražské školy. Pevnou součástí mnoha školních obědů je dezert, studenti většinou mohou nosit do školy sladkosti bez omezení, na některých školách se sladkostmi dokonce odměňuje.

Můj komentář

Tématem praktického i teoretického zavedení zdravé výživy na základní školy jsem se zabývala ve své dizertační práci: Jak učit děti zdravé výživě. Jednou z mnoha otázek, které jsem pokládala studentům, pedagogům a rodičům, byl dotaz na názor ohledně zákazu sladkostí ve škole. Školu bez sladkostí jsem považovala za nejvyhraněnější a nejméně populární možnost podpory zdravého stravování, a proto mne mile překvapily relativně vysoké počty souhlasících, a to zejména souhlas 39% studentů (silně souhlasí anebo souhlasí). Uvedená data podporují změnu konvenčního stravování ve školách na zdravé.

Na základě vlastních zkušeností z mnoha škol v různých zemích se ke škole bez sladkostí a bez junk food také přikláním. Neříkám, že děti nikdy nemají jíst sladké. Jde o všeobecné dodržování pravidla, že škola, jejímž prvotním úkolem je děti vzdělávat, nebude ve svých prostorách dávat prostor konzumaci sladkostí (nebo ji dokonce podporovat). Je totiž extrémně těžké shodnout se na tom, co je zdravá a nezdravá sladkost, a každá výjimka otevírá prostor pro porušování principu. Krátké shrnutí studie v českém jazyce naleznete v publikovaném článku a rozsáhlý soupis toho nejzajímavějšího v anglickém jazyce: http://www.margit.cz/how-to-teach-nutrition/.

Praktické doporučení pro rodiče školáků

  1. Zjistěte, co se ve škole děje. Je ve škole prodejní automat nebo obchůdek? Co vašemu dítěti nabízí? Co nabízí školní jídelna? Prodávají se v jídelně vedle výdeje obědů také jiné potraviny? Jaké a proč? Zjistěte, které druhy čaje se dětem podávají a jestli se podávají neslazené (na příklad neslazený černý čaj je nesmysl a děti jej samozřejmě pít nebudou, jiné druhy se však vůbec sladit nemusí). Odměňují pedagogové žáky sladkostmi? Jak probíhají oslavy narozenin? Má škola nějaká pravidla pro dodržování zásad zdravé výživy?
  1. Sestavte vlastní stravovací komisi. Najděte další rodiče, kteří se zajímají o výživu, nejlépe rodiče se zdravotnickým vzděláním. Vytvořte skupinu, i kdyby měla být tvořena jen několika členy. Pokuste se najít podporu mimo školu, na příklad zapojením lokálních profesionálů. Po zmapování situace sestavte návrh změn.
  1. Požádejte o setkání s vedením školy, popř. se zřizovatelem školy. Zkontaktujte vedení školy, pedagogy, kteří vyučují předměty, které mají něco společného se zdravou výživou (prvouka, přírodopis, mezioborové předměty jako výchova ke zdraví a ekologie). Informujte je o tom, jak vnímáte výživu v průběhu pobytu vašich dětí ve škole, co byste chtěli změnit a jak. V případě, že má škola nějakou formu stravovací komise, požádejte o stálé místo v ní pro vašeho zástupce. Domluvte se na pravidelných schůzkách a postupu, jak změny uskutečňovat.
 1. Kontaktujte média. Informujte o svých aktivitách lokální média, požádejte je o podporu.

Výzva k diskuzi

Myslíte si, že školy mají právo studentům (vašim dětem) nabízet nezdravá jídla a sladkosti anebo jakkoliv podporovat jejich konzumaci? Uvítám a ve svých prezentacích ráda využiji také zprávy o tom, jak se na Vaší škole děti stravují, fotky prodeje nezdravých jídel ve škole anebo reportáž toho, čeho jste dosáhli. Ozvat se mi mohou i organizace a jednotlivci, kteří chtějí akci České školy bez sladkostí podpořit.

Zdroje a odkazy

 1. Effect of a Two-Year Obesity Prevention Intervention on Percentile Changes in Body Mass Index and Academic Performance in Low-Income Elementary School Children (American Journal of Public Health)
 2. Who thought reading and math scores were related to sugar? (Transformation of Education)
 3. Eating for Health and Academic Achievement (AgriLIFE Extensions)
 4. 10 years later, school still sugar free and proud (CNN)
 5. Schools/After School (Robert Wood Johnson Foundation)
 6. Healthy diet means better school performance (Reuters)
 7. Diet Quality and Academic Performance (Wiley Online Library)
 8. Wake Up America, Jamie Oliver’s Healthy Lunches Make Kids Smarter (Treehugger)
 9. The Links Between Diet and Behaviour (Food for the Brain)

Přečtěte si knihu Velmi osobní kniha o zdraví od Margit Slimákové, která je v naší nabídce.